« Najít podobné dokumenty

Město Kuřim - Registrace kandidátních listin volebních stran správního obvodu Kuřim - Chudčice

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Kuřim.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Rozhodnutí o registraci Mgr Jiří Homoláč
Tillllllllllllllljljljlljllllll
<br> HUKUPG Městský úřad Kuřim
<br> „„ Jungmannova 968/75 Kurlm 664 34 Kuřim www.kurim.cz
<br> tel.+420 541 422 311
<br> ODBOR SPRÁVNÍ A VNITŘNÍCH vĚcí
<br> Spis.značka: S—MK/65164/22/OSW Číslo jednací: MKI71745/2ZIOSW
<br> vyřizuje: Zina Hlouchová
<br> tel.: +420 541 422 308 e-mail: hlouchoankurim.cz datum: 01.08.2022
<br> Rozhodnutí
<br> Městský úřad Kuřim,který je dle 5 21 odst.3 zákona č.491/2001 Sb <.>,o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů,v platném znění (dále XXX XXXXX o volbách do zastupitelstev obo/),příslušným registračním úřadem,rozhodl takto:
<br> Dle š 23 odst.3 písm.a) zákona o volbách do zastupitelstev obcí,r e 9 i st r u ] e kandidátní listinu volební strany typu nezávislý kandidát s názvem Mgr.XXXX XXXXXXX pro volby do Zastupitelstva obce Chudčice,které se uskuteční ve dnech 23.a 24.09.2022 <.>
<br> Odůvodnění:
<br> Dne 13.07.2022 podal Mgr.XXXX XXXXXXX kandidátní listinu volební strany typu nezávislý kandidát snázvem Mgr.XXXX XXXXXXX pro volby do Zastupitelstva obce Chudčice,které se uskuteční ve dnech 23.a 24.09.2022.Podle ust.š 23 odst.1 zákona o volbách do zastupitelstev obcí přezkoumal dne 13.07.2022 registrační úřad podanou kandidátní listinu <.>
<br> Vzhledem ktomu,že kandidátní listina splňuje náležitosti zákona o volbách do zastupitelstev obcí,rozhodl registrační úřad způsobem uvedeným ve výroku tohoto rozhodnutí <.>
<br> Poučení:
<br> Podle 9 59 odst.2 zákona o volbách do zastupitelstev obcí se proti tomuto rozhodnutí mohou ostatni volební strany,které podaly kandidátní listinu pro volby do téhož zastupitelstva do 2 pracovních dnů od jeho doručení domáhat ochrany u Krajského soudu v Brně <.>
<br> Podle 5 23 odst.4 zákona o volbách do zastupitelstev obcí se rozhodnutí považuje za doručené třetím dnem ode dne jeho vyvěšení na úřední desce registračního úřadu,který rozhodnutí vydal,tj.Městského úřadu Kuřim <.>
<br> „z ý
<br> Mgr.|_ ka Krejčová vedoucí odboru
<br> všem volebním stranám,k...
Rozhodnutí o registraci Sdružení nezávislých kandidátů obce Chudčice
llllllllllllllJllllllllUllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
<br> UP008278E
<br> Městský úřad Kuřim tel.+420 541 422 311 _" Jungmannova 968/75 Kurlm 664 34 Kuřim www.kurim.cz
<br> ODBOR SPRÁVNÍ A VNITŘNÍCH vĚcí
<br> Spis.značka: S-MK/65264/22/OSW Číslo jednací: MKI71746122/OSW
<br> vyřizuje: Zina Hlouchová
<br> tel.: +420 541 422 308 e-mail: hlouchoankurim.cz datum: 01.08.2022
<br> Rozhodnutí
<br> Městský úřad Kuřim,který je dle 5 21 odst.3 zákona č.491/2001 Sb <.>,o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů,v platném znění (dále XXX XXXXX o volbách do zastupitelstev obo/),příslušným registračním úřadem,rozhodl takto:
<br> Dle & 23 odst.3 písm.a) zákona o volbách do zastupitelstev obcí,r e 9 i st r u ] e kandidátní listinu volební strany typu sdružení nezávislých kandidátů snázvem Sdružení nezávislých kandidátů obce Chudčice pro volby do Zastupitelstva obce Chudčice,které se uskuteční ve dnech 23.a 24.09.2022 <.>
<br> Odůvodnění:
<br> Dne 13.07.2022 podala volební strana typu sdružení nezávislých kandidátů s názvem Sdružení nezávislých kandidátů obce Chudčice kandidátní listinu pro volby do Zastupitelstva obce Chudčice,které se uskuteční ve dnech 23.a 24.09.2022.Podle ust.& 23 odst.1 zákona o volbách do zastupitelstev obcí přezkoumal dne 13.07.2022 registrační úřad podanou kandidátní listinu.Zjištěné drobné nesrovnalosti byly opraveny zmocněncem ve smyslu 5 23 odst.1 zákona o volbách do zastupitelstev obcí bez písemné výzvy registračního úřadu <.>
<br> Vzhledem ktomu,že kandidátní listina splňuje náležitosti zákona o volbách do zastupitelstev obcí,rozhodl registrační úřad způsobem uvedeným ve výroku tohoto rozhodnutí <.>
<br> Poučenk
<br> Podle 5 59 odst.2 zákona o volbách do zastupitelstev obcí se proti tomuto rozhodnutí mohou ostatní volební strany,které podaly kandidátní listinu pro volby do téhož zastupitelstva do 2 pracovních dnů od jeho doručení domáhat ochrany u Krajského soudu v Brně <.>
<br> Podle 5 23 odst.4 zákona o volbách do...

Načteno

edesky.cz/d/5561160

Meta

Volby   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Kuřim      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz