« Najít podobné dokumenty

Město Kuřim - Registrace kandidátních listin volebních stran správního obvodu Kuřim - Čebín

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Kuřim.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Rozhodnutí o registraci Sokol pro obec
lllllllllllllllllllIlllllllllllllllllIlllllllllIllllllllllllllllllllll
<br> MUKUPGGBESYZ _ „ Mestský úřad Kurim tel.+420 541 422 311 „_ Jungmannova 968/75
<br> Kurlm 664 34 Kuřim www.kurim.cz
<br> ODBOR SPRÁVNI A VNITŘNÍCH vĚcí
<br> Spis.značka: S-MKIG7381/22/OSW Číslo jednací: MK/71734/22/osw
<br> vyřizuje: Zina Hlouchová
<br> tel.: +420 541 422 308 e-mail: hlouchoankurima datum: 01.08.2022
<br> Rozhodnutí
<br> Městský úřad Kuřim,který je dle 5 21 odst.3 zákona č.491/2001 Sb <.>,o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů,v platném znění (dále XXX XXXXX o volbách do zastupitelstev obo/),příslušným registračním úřadem,rozhodl takto:
<br> Dle š 23 odst.3 písm.a) zákona o volbách do zastupitelstev obcí,r e 9 i st r u j e kandidátní listinu volební strany tyvpu sdružení nezávislých kandidátů s názvem Sokol pro obec pro volby do Zastupitelstva obce Cebín,které se uskuteční ve dnech 23.a 24.09.2022 <.>
<br> Odůvodnění:
<br> Dne 19.07.2022 podala volební strana typu sdružení nezávislých kandidátů s názvem Sokol pro obec kandidátní listinu pro volby do Zastupitelstva obce Čebín,které se uskuteční ve dnech 23.a 24.09.2022.Podle ust.š 23 odst.1 zákona o volbách do zastupitelstev obcí přezkoumal dne 19.07.2022 registrační úřad podanou kandidátní listinu.Zjištěné drobné nesrovnalosti byly opraveny zmocněncem ve smyslu 5 23 odst.1 zákona o volbách do zastupitelstev obcí bez písemné výzvy registračního úřadu <.>
<br> Vzhledem ktomu,že kandidátní listina splňuje náležitosti zákona o volbách do zastupitelstev obcí,rozhodl registrační úřad způsobem uvedeným ve výroku tohoto rozhodnutí <.>
<br> Poučení:
<br> Podle 5 59 odst.2 zákona o volbách do zastupitelstev obcí se proti tomuto rozhodnutí mohou ostatní volební strany,které podaly kandidátní listinu pro volby do téhož zastupitelstva do 2 pracovních dnů od jeho doručení domáhat ochrany u Krajského soudu v Brně <.>
<br> Podle 5 23 odst.4 zákona o volbách do zastupitelstev obcí se rozhodnutí považuje za doručené tř...
Rozhodnutí o registraci Sbor dobrovolných hasičů
lllllllllllllllllllIlllllllllllIllllIllllllllllllllllllllllllllllllll
<br> MUKUP0082SRY
<br> Městský úřad Kuřim tel.+420 541 422 311 „_ Jungmannova 968/75 Kurlm 664 34 Kuřim www.kurim.cz
<br> ODBOR SPRÁVNÍ A VNlTŘNÍCH vĚcí
<br> Spis.značka: S-MK/66775/22/OSW Číslo jednací: MKI71717IZZIOSW
<br> vyřizuje: Zina Hlouchová
<br> tel.: +420 541 422 308 e-mail: hlouchoankurim.cz datum: 01.08.2022
<br> Rozhodnutí
<br> Městský úřad Kuřim,který je dle 5 21 odst.3 zákona č.491/2001 Sb <.>,o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů v platném znění (dále XXX XXXXX o volbách do zastupitelstev obo/),příslušným registračním úřadem,rozhodl takto:
<br> Dle 5 23 odst.3 písm.a) zákona o volbách do zastupitelstev obcí,r e 9 i st r u ] e kandidátní listinu volební strany typu sdružení nezávislých kandidátů s názvem Sbor dobrovolných hasičů pro volby do Zastupitelstva obce Čebín,které se uskuteční ve dnech 23.a 24.09.2022 <.>
<br> Odůvodnění:
<br> Dne 18.07.2022 podala volební strana typu sdružení nezávislých kandidátů s názvem Sbor dobrovolných hasičů kandidátní listinu pro volby do Zastupitelstva obce Cebín,které se uskuteční ve dnech 23.a 24.09.2022.Podle ust.& 23 odst.1 zákona o volbách do zastupitelstev obcí přezkoumal dne 18.07.2022 registrační úřad podanou kandidátní listinu.Zjištěné drobné nesrovnalosti byly opraveny zmocněncem ve smyslu 5 23 odst.1 zákona o volbách do zastupitelstev obcí bez písemné výzvy registračního úřadu <.>
<br> Vzhledem ktomu,že kandidátní listina splňuje náležitosti zákona o volbách do zastupitelstev obcí,rozhodl registrační úřad způsobem uvedeným ve výroku tohoto rozhodnutí <.>
<br> Poučent
<br> Podle 5 59 odst.2 zákona o volbách do zastupitelstev obcí se proti tomuto rozhodnutí mohou ostatní volební strany,které podaly kandidátní listinu pro volby do téhož zastupitelstva do 2 pracovních dnů od jeho doručení domáhat ochrany u Krajského soudu v Brně <.>
<br> Podle 9 23 odst.4 zákona o volbách do zastupitelstev obcí se rozhodnutí považuje...
Rozhodnutí o registraci MLADÍ PRO ČEBÍN s podporou KDU ČSL
lllllllllllllllllll||lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
<br> HUKUPGGBE'PBZ
<br> Městský úřad Kuřim tel.+420 541 422 311 „„ Jungmannova 968/75 Kurlm 664 34 Kuřim www.kurim.cz
<br> ODBOR SPRÁVNÍ A VNITŘNÍCH vĚcí
<br> SpÍS.značka: S-MK/62784/22/OSW Číslo jednací: MKI71713IZZIOSW
<br> vyřizuje: Zina Hlouchová
<br> tel.: +420 541 422 308 e-mail: hlouchoankurima datum: 01.08.2022
<br> Rozhodnutí
<br> Městský úřad Kuřim,který je dle & 21 odst.3 zákona č.491/2001 Sb <.>,o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů,v platném znění (dále XXX XXXXX o volbách do zastupitelstev obo/),příslušným registračním úřadem,rozhodl takto:
<br> Dle š 23 odst.3 písm.a) zákona o volbách do zastupitelstev obcí,r e 9 i st r u ] e kandidátní listinuivolební strany typu sdružení politické strany KDU-CSL a nezávislých kandidátů s názvem MLADI PRO CEBIN s podporou KDU-CSL pro volby do Zastupitelstva obce Cebín,které se uskuteční ve dnech 23.a 24.09.2022 <.>
<br> Odůvodnění:
<br> Dne 07.07.2022 podala volební strana typu,sdružení politické strany KDU-ČSL a nezávislých kandidátů snázvem MLADl PRO CEBlN spodporou KDU-CSL kandidátní listinu pro volby do Zastupitelstva obce Čebín,které se uskuteční ve dnech 23.a 24.09.2022.Podle ust.š 23 odst.1 zákona o volbách do zastupitelstev obcí přezkoumal dne 07.07.2022 registrační úřad podanou kandidátní listinu.Zjištěné drobné nesrovnalostí byly opraveny zmocněncem ve smyslu 5 23 odst.1 zákona o volbách do zastupitelstev obcí bez písemné výzvy registračního úřadu <.>
<br> Vzhledem ktomu,že kandidátní listina splňuje náležitosti zákona o volbách do zastupitelstev obcí,rozhodl registrační úřad způsobem uvedeným ve výroku tohoto rozhodnutí <.>
<br> Poučent
<br> Podle 5 59 odst.2 zákona o volbách do zastupitelstev obcí se proti tomuto rozhodnutí mohou ostatní volební strany,které podaly kandidátní listinu pro volby do téhož zastupitelstva do 2 pracovních dnů od jeho doručení domáhat ochrany u Krajského soudu v Brně <.>
<br> Podle 5 ...
Rozhodnutí o registraci FC ČEBÍN
lllllllllllllllllllllllllllllllllllllIlllllllilllllllllllllllllllllll
<br> HUKUPGGSZSST Městský úřad Kuřim tel.+420 541 422 311 Jungmannova 968/75
<br> Kuřim 664 34 Kuřim www.kurim.cz
<br> ODBOR SPRÁVNÍA VNITŘNÍCH vĚcí
<br> Spis.značka: S-MK/67130/22/OSW Číslo jednací: MKI71729122IOSW
<br> vyřizuje: Zina Hlouchová
<br> tel.: +420 541 422 308 e-maíl: hlouchoankurima datum: 01.08.2022
<br> Rozhodnutí
<br> Městský úřad Kuřim,který je dle 5 21 odst.3 zákona č.491/2001 Sb <.>,o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů,v platném znění (dále XXX XXXXX o volbách do zastupitelstev obo/),příslušným registračním úřadem,rozhodl takto:
<br> Dle & 23 odst.3 písm.a) zákona o volbách do zastupitelstev obcí,r e 9 i st r u ] e kandidátní listinu volební strany typu sdružení nezávislých kandidátů s názvem FC ČEBÍN pro volby do Zastupitelstva obce Čebín,které se uskuteční ve dnech 23.a 24.09.2022 <.>
<br> Odůvodnění:
<br> Dne 18.07.2022 podala volební strana typu sdružení nezávislých kandidátů s názvem FC ČEBÍN kandidátní listinu pro volby do Zastupitelstva obce Čebín které se uskuteční ve dnech 23.a 24.09.2022.Podle ust.& 23 odst.1 zákona o volbách do zastupitelstev obcí přezkoumal dne 18.07.2022 registrační úřad podanou kandidátní listinu.Zjištěné drobné nesrovnalosti byly opraveny zmocněncem ve smyslu 5 23 odst.1 zákona o volbách do zastupitelstev obcí bez písemné výzvy registračního úřadu <.>
<br> Vzhledem ktomu,že kandidátní listina splňuje náležitosti zákona o volbách do zastupitelstev obcí,rozhodl registrační úřad způsobem uvedeným ve výroku tohoto rozhodnutí <.>
<br> Poučení:
<br> Podle 5 59 odst.2 zákona o volbách do zastupitelstev obcí se proti tomuto rozhodnutí mohou ostatní volební strany,které podaly kandidátní listinu pro volby do téhož zastupitelstva do 2 pracovních dnů od jeho doručení domáhat ochrany u Krajského soudu v Brně <.>
<br> Podle 9 23 odst.4 zákona o volbách do zastupitelstev obcí se rozhodnutí považuje za doručené třetím
<br> dnem ode dne...

Načteno

edesky.cz/d/5561157

Meta

Volby   Volby   Volby   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Kuřim      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz