« Najít podobné dokumenty

Město Kuřim - Záměr na prodej části pozemku

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Kuřim.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

ZM 0628 záměr prodej části pozemku
Město Kuřim tel.+420 541 422 311
Jungmannova 968/75 fax +420 541 230 633
664 34 Kuřim www.kurim.cz
<br> ODBOR MAJETKOPRÁVNÍ
<br>
<br>
Oznámení o záměru na využití nemovitého majetku
na základě zákona č.128/2000 Sb.o obcích (obecní zřízení)
<br>
<br>
<br> Město Kuřim vyhlašuje
<br>
<br>
záměr na prodej části pozemku parc.č.2086/1 o vým.cca 10 m
<br> 2
v k.ú.Kuřim,dle situace Martinu
<br> Trubákovi a Michalu Trubákovi,do podílu id.½,za cenu dle znaleckého posudku s tím,že veškeré
náklady spojené s převodem pozemku ponesou kupující <.>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Mgr.Ing.XXXXX XXXXXXXXXX v.r <.>
starosta
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Vyvěšeno: 1.8.2022
<br>
<br> Sňato:
<br>
<br>
Poučení: dle § 39 zák.128/2000 Sb <.>,o obcích se může k záměrům obce vyjádřit každý a předložit své
nabídky.Musí tak učinit písemně,a to nejpozději do 17.8.2022 na podatelně MěÚ Kuřim <,>
Jungmannova 968/75,Kuřim <.>

Načteno

edesky.cz/d/5561156


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Kuřim      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz