« Najít podobné dokumenty

Město Kuřim - ČEBÍN DRÁSOV CYKLOSTEZKA MÚP

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Kuřim.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

ROZHODNUTÍ JMK
KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE
<br> Žerotínovo náměstí 3,601 82 Brno
<br> Odbor dopravy
<br> llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
<br> MUKUPGGBHGFS
<br> Č.j.: JMK 103040/2022
<br> MĚSTO KUŘIM ; MĚSTSKÝ ÚŘAD KUŘIM ©
<br> Datumdoruc'u' fo“-
<br> W.% „ML
<br> Sp.zn.: S-JMK 74710/2022 0D
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> Brno 12.07.2022
<br> m IÍstJ:
<br> “roce: Jarno—.r / Doručeno l- <.>
<br> ý/ ROZHODNUTÍ
<br> Plž—
<br> Krajský úřad Jihomoravského kraje,odbor dopravy jako nadřízený správní orgán příslušný k přezkumu dle ust.% 178 odst.2 a ust.š 95 odst.1 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád"),v rámci své působnosti stanovené v ust.& 67 odst.1 písm.a) zákona č.129/2000 Sb <.>,o krajích (krajské zřízení),ve znění pozdějších předpisů,přezkoumal z úřední povinnosti na základě podnětu Policie ČR,Územní odbor Brno-venkov,Dopravní inspektorát,Kounicova 24,611 32 Brno pod č.j.KRPB— 56984-11/ČJ-2022-0603DI-HRB ze dne 19.05.2022 opatření obecné povahy — Stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci vydané Městským úřadem Kuřim,odborem dopravy,Jungmannova 968 34 Kuřim,JČ: 00281964 jako příslušným správním úřadem dle ust.?; 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu"),pod č.j.MK/40305/22/OD/MKC ze dne 04.05.2022,kterým byla stanovena místní úprava provozu na veřejně přístupné účelové komunikaci — parc.č.2539/3 v k.ú.Čebín a parc.č.1190/1 v k.ú.Drásov na základě návrhu Městyse Drásov,Drásov 61,664 24 Drásov IČ: 00281727,a ve zkráceném přezkumném řízení dle ust.& 98 správního řádu rozhodl takto:
<br> 1.Opatření obecné povahy — Stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci vydané Městským úřadem Kuřim,odborem dopravy,Jungmannova 968 34 Kuřim,IČ: 00281964 pod č.j.MK/40305/22/OD/MKC ze dne 04.05.2022,kterým byla stanovena místní úprava provozu na veřejně přístupné ú...

Načteno

edesky.cz/d/5561151

Meta

Dopravní informace   Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Kuřim      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz