« Najít podobné dokumenty

Město Kuřim - V.Bítýška V Brance PÚP

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Kuřim.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Situace DIO Veverská Bítýška
B
<br> 2
<br> 4
<br> a
<br> B
<br> 1
<br> E
<br> 1
<br> 3
<br> S
<br> T
<br> A
<br> V
<br> B
<br> Y
<br> V
<br> O
<br> Z
<br> I
<br> D
<br> L
<br> A
<br> M
<br> I
<br> M
<br> O
<br> Z
<br> 2
<br> I
<br> P
<br> 2
<br> 2
<br> U
<br> Z
<br> A
<br> V
<br> Ř
<br> E
<br> N
<br> A
<br> O
<br> D
<br> <.>
<br> <.>
<br> <.>
<br> <.>
<br> <.>
<br> <.>
<br> <.>
<br> <.>
<br> K
<br> O
<br> M
<br> U
<br> N
<br> I
<br> K
<br> A
<br> C
<br> E
<br> P
<br> O
<br> Z
<br> O
<br> R
<br> B
<br> 2
<br> 4
<br> b
<br> u
<br> l
<.>
<br>
<br> V
<br>
<br> B
<br> r
<br> a
<br> n
<br> c
<br> e
<br> I
<br> I
<br> I
<br> /
<br> 3
<br> 8
<br> 6
<br> 5
<br> u
<br> l
<br> <.>
<br>
<br> N
<br> a
<br>
<br> B
<br> a
<br> b
<br> k
<br> á
<br> c
<br> h
<br> u
<br> l
<br> <.>
<br>
<br> V
<br>
<br> B
<br> r
<br> a
<br> n
<br> c
<br> e
<br> E
<br> 1
<br> 3
<br> S
<br> T
<br> A
<br> V
<br> B
<br> Y
<br> V
<br> O
<br> Z
<br> I
D
<br> L
<br> A
<br> M
<br> I
M
<br> O
<br> E
<br> 1
<br> 3
<br> S
<br> T
<br> A
<br> V
<br> B
<br> Y
<br> V
<br> O
<br> Z
<br> I
<br> D
<br> L
<br> A
<br> M
<br> I
<br> M
<br> O
<br> A
<br> 1
<br> 5
<br>
<br> A
<br> 1
<br> 5
<br>
<br> Z
<br> 4
<br> d
<br> S
<br> 7
<br>
<br> Z
<br> 4
<br> d
<br> S
<br> 7
<br>
<br> Z
<br> 4
<br> e
<br> S
<br> 7
<br>
<br> C
<br> 4
<br> b
<br> A
<br> 6
<br> b
<br> A
<br> 6
<br> b
<br> 2
<br> <,>
<br> 7
<br> 5
<br>
<br> -
<br>
<br> 3
<br> <,>
<br> 5
<br>
<br> m
<br> Z
<br> 4
<br> d
<br> S
<br> 7
<br>
<br> Z
<br> 4
<br> e
<br> S
<br> 7
<br>
<br> Z
<br> 4
<br> e
<br> S
<br> 7
<br>
<br> Z
<br> 4
<br> d
<br> S
<br> 7
<br>
<br> I
<br> Z
<br> 4
<br> a
<br> I
<br> Z
<br> 4
<br> b
<br> B
<br> 2
<br> 0
<br> a
<br> 4
<br> 0
<br> A
<br> 2
<br> 2
<br> E
<br> 1
<br> 3
<br> 2
<br> 5
<br> 2
<br> 6
<br> 2
<br> 8
<br> K návrhu dopravního značení bylo využito TP 65 Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích,TP 66 Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích,II.vydání
<br> Použité dopravní značení bude v základní velikosti a v reflexním provede...
V BÍTÝŠKA V BRANCE PÚP 001
Ing.XXXXXXXX XXXXX
<br> tel.+XXX XXX XXX XXX
<br> kucka@kurim.cz 1
<br> Městský úřad Kuřim tel.+420 541 422 311
Jungmannova 968/75 ID DS: 5dhbqi2
<br> 664 34 Kuřim www.kurim.cz
<br> ODBOR DOPRAVY
<br> počet stran: 4
<br> počet příloh: 1
<br> vyřizuje: Ing.XXXXXXXX XXXXX
<br> tel.: +XXX XXX XXX XXX
<br> e-mail: kucka@kurim.cz
<br> č.j.: MK/67949/22/OD/MKC
<br> spis.zn.: S-MK/65194/22/OD
<br> datum: 20.7.2022
<br>
<br>
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
<br>
<br>
Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci
<br>
Výroková část:
<br> Městský úřad Kuřim,odbor dopravy podle ustanovení § 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o
<br> provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů,v platném znění (dále jen
<br> „zákon o silničním provozu“),příslušný orgán státní správy ve věcech stanovení místní a přechodné
<br> úpravy na pozemních komunikacích - na silnicích II.a III.třídy,místních komunikacích a veřejně
<br> přístupných účelových komunikacích ve správním obvodu Městského úřadu Kuřim podle ustanovení §
<br> 77 odst.1 písm.c) zákona o silničním provozu,v řízení z moci úřední o opatření obecné povahy
<br> postupem v souladu s ustanovením § 171 a následné části šesté zákona č 500/2004 Sb <.>,správní řád <,>
<br> v platném znění (dále jen „správní řád“) a podle zvláštní úpravy v ustanovení § 77 odst.5 zákona o
<br> silničním provozu,zahájeném na návrhu právnické osoby TVM stavby s.r.o <.>,nám.5.května 1390 <,>
<br> 666 02 Předklášteří,IČ: 06331807 zastoupená na základě plné moci právnickou osobou DozBos
<br> s.r.o <.>,XXXXXXX XXXXXX XX,XXX XX Boskovice,IČ: XXXXXXXX (dále jen „navrhovatel“),po projednání
<br> podle ustanovení § 77 odst.3 zákona o silničním provozu s dotčeným orgánem,kterým je dle
<br> ustanovení § 77 odst.2 písm.b) zákona o silničním provozu policie ČR a po projednání s tímto
<br> dotčeným orgánem ve smyslu ustanovení § 172 odst.1 správního řádu <,>
<br>
<br> s t a n o v u j e
<br> podle ustanovení § 77 odst.5 zákona o silni...

Načteno

edesky.cz/d/5561149

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Kuřim      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz