« Najít podobné dokumenty

Město Kuřim - VV - Oznámení o vydání Změny č.4 ÚP Kuřim formou opatření obecné povahy a doručení úplného znění územního plánu po vydané změně

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Kuřim.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

up kurim UZ 2022 ii 1 kov 5
VKP Na bahnách
<br> VKP Podlesí
<br> VKP Kotouloska
<br> NATURA 2000 – EVL Zlobice
<br> OP II.b stupně
<br> OP II.b stupně
<br> OP II.stupně
<br> OP II.stupně
<br> VZ Jinačovice
<br> VZ Kuřim
<br> 0 50 100 250 500 850 m
<br> Název výkresu:
<br> Název akce:
<br> Formát:
<br> Měřítko: Číslo výkresu:
<br> Objednatel:
<br> Pořizovatel:
<br> Šumavská 416/15,602 00 Brno
tel./fax: +420 541 592 134
<br> www.knesl-kyncl.com
<br> knesl kynčl architekti s.r.o <.>
<br> Číslo zakázky:
<br> Datum:
<br> Správní orgán,který změnu územního plánu vydal:
<br> ZÁZNAM O ÚČINNOSTI
<br> Datum nabytí účinnosti poslední změny:
<br> Pořizovatel:
<br> Oprávněná úřední osoba pořizovatele:
<br> (otisk úředního razítka)
<br> Zpracovatel:
<br> doc.Ing.arch.XXXXX XXXXX,Ph.D <.>,ČKA XXXXX
<br> knesl kynčl architekti s.r.o <.>,Šumavská 416/15,602 00 Brno
<br> ÚZEMNÍ PLÁN KUŘIM
1066 x 1490 mm
<br> 00121_Z4
<br> 1 : 5 000
<br> Město Kuřim,Jungmannova 968,664 34 Kuřim
<br> Městský úřad Kuřim,odbor investiční,Jungmannova 968,664 34 Kuřim
<br> Pořadové číslo poslední změny:
<br> Zastupitelstvo města Kuřimi
<br> Změna č.4
<br> Městský úřad Kuřim,odbor investiční,Jungmannova 968,664 34 Kuřim
<br> Ing.Vlasta Indrová,referentka odboru investičního
<br> Garant:
<br> Ú Z E M N Í P L Á N
<br> KUŘIM
<br> ► ÚPLNÉ ZNĚNÍ PO ZMĚNÁCH Č.1,3,2,4 ◄
<br> ÚPLNÉ ZNĚNÍ PO ZMĚNÁCH Č.1,3,2,4
<br> 2022
<br> 350
<br> 325
<br> 375
<br> 400
<br> 425
<br> 432
<br> 300
<br> 430425
<br> 400
<br> 375
<br> 350
<br> 325
<br> 427
<br> 425
<br> 400
<br> 375350
<br> 325
<br> 460
<br> 450
<br> 425
<br> 400
<br> 44
0
<br> 42
5
<br> 40
0
<br> 37
5
<br> 35
0
<br> 445
<br> 42
5
<br> 40
0
<br> 375
<br> 350
<br> 433
<br> 320
<br> 310
<br> 300
<br> 290
<br> 290
<br> 300
<br> 310
<br> 320
<br> 330
<br> 340
<br> 350
<br> 360
<br> 370
<br> 380
<br> 390
<br> 400
<br> 425
<br> 280
<br> 280290
<br> 290
<br> 360
<br> 350
<br> 340
330
<br> 320
<br> 310
<br> 300
<br> 290
<br> 39
6
<br> 39
2
<br> 39
0
<br> 38
0
<br> 37
0
<br> 36
0
<br> 35
0
<br> 34
0
<b...
up kurim UZ 2022 i s2 etap 20
Ú Z E M N Í P L Á N
<br> 0
<br> Název výkresu:
<br> Název akce:
<br> Formát:
<br> Měřítko: Číslo výkresu:
<br> Objednatel:
<br> Pořizovatel:
<br> Šumavská 416/15,602 00 Brno
tel./fax: +420 541 592 134
<br> www.knesl-kyncl.com
<br> knesl kynčl architekti s.r.o <.>
<br> Číslo zakázky:
<br> Datum:
<br> Správní orgán,který změnu územního plánu vydal:
<br> ZÁZNAM O ÚČINNOSTI
<br> Datum nabytí účinnosti poslední změny:
<br> Pořizovatel:
<br> Oprávněná úřední osoba pořizovatele:
<br> (otisk úředního razítka)
<br> Zpracovatel:
<br> doc.Ing.arch.XXXXX XXXXX,Ph.D <.>,ČKA XXXXX
<br> knesl kynčl architekti s.r.o <.>,Šumavská 416/15,602 00 Brno
<br> ÚZEMNÍ PLÁN KUŘIM
<br> Město Kuřim,Jungmannova 968,664 34 Kuřim
<br> Městský úřad Kuřim,odbor investiční,Jungmannova 968,664 34 Kuřim
<br> Pořadové číslo poslední změny:
<br> Zastupitelstvo města Kuřimi
<br> Městský úřad Kuřim,odbor investiční,Jungmannova 968,664 34 Kuřim
<br> Ing.Vlasta Indrová,referentka odboru investičního
<br> Garant:
<br> 200 500 1 000 2 000 3 500 m
<br> 1 : 20 000
<br> 594 x 420 mm
<br> Změna č.4
<br> KUŘIM
<br> 00121_Z4
<br> ► ÚPLNÉ ZNĚNÍ PO ZMĚNÁCH Č.1,3,2,4 ◄
<br> ÚPLNÉ ZNĚNÍ PO ZMĚNÁCH Č.1,3,2,4
<br> 2022
<br> k.ú.ČESKÁ
<br> k.ú.LELEKOVICE
<br> k.ú.SVINOŠICE
<br> k.ú.LIPŮVKA
<br> k.ú.MALHOSTOVICE
<br> k.ú.ČEBÍN
<br> k.ú.MORAVSKÉ KNÍNICE
<br> k.ú.JINAČOVICE
k.ú.IVANOVICE
<br> ET-03C
<br> k.ú.KUŘIM
<br> ET-02
<br> ET-03A
<br> ET-01
<br> ET-04
<br> ET-05
<br> ET-06
<br> ET-07
<br> ET-08
<br> ET-09
<br> ET-10
<br> ET-03B
<br> ET-03C
<br> ET-03D
<br> ET-03A
<br> ET-03B
<br> ET-03D
<br> ET-03D
<br> ET-01
<br> ET-01
<br> ET-02
<br> ET-04
<br> ET-04
<br> ET-05
<br> ET-06
<br> ET-06
<br> ET-05
<br> ET-06
<br> ET-02
<br> ET-03A
<br> ET-03D
<br> ET-03C
<br> ET-08
ET-08
<br> ET-07
<br> ET-07
<br> ET-09
<br> ET-09
<br> ET-02
<br> ET-02
<br> ET-10
<br> ET-10
<br> ET-03B
<br> I/S2SCHÉMA ETAPIZACE
<br> I/S2 SCHÉMA ETAPIZACE
<br> STAVEBNÍ VYUŽITÍ ROZVOJOVÉ PLOCHY
<br> STAVEBNÍ VYUŽITÍ ROZVOJOVÉ PLOCHY
<br> STAVEBNÍ VYUŽI...
up kurim UZ 2022 i s1 uses 20
Ú Z E M N Í P L Á N
<br> 0
<br> Název výkresu:
<br> Název akce:
<br> Formát:
<br> Měřítko: Číslo výkresu:
<br> Objednatel:
<br> Pořizovatel:
<br> Šumavská 416/15,602 00 Brno
tel./fax: +420 541 592 134
<br> www.knesl-kyncl.com
<br> knesl kynčl architekti s.r.o <.>
<br> Číslo zakázky:
<br> Datum:
<br> Správní orgán,který změnu územního plánu vydal:
<br> ZÁZNAM O ÚČINNOSTI
<br> Datum nabytí účinnosti poslední změny:
<br> Pořizovatel:
<br> Oprávněná úřední osoba pořizovatele:
<br> (otisk úředního razítka)
<br> Zpracovatel:
<br> doc.Ing.arch.XXXXX XXXXX,Ph.D <.>,ČKA XXXXX
<br> knesl kynčl architekti s.r.o <.>,Šumavská 416/15,602 00 Brno
<br> ÚZEMNÍ PLÁN KUŘIM
<br> Město Kuřim,Jungmannova 968,664 34 Kuřim
<br> Městský úřad Kuřim,odbor investiční,Jungmannova 968,664 34 Kuřim
<br> Pořadové číslo poslední změny:
<br> Zastupitelstvo města Kuřimi
<br> Městský úřad Kuřim,odbor investiční,Jungmannova 968,664 34 Kuřim
<br> Ing.Vlasta Indrová,referentka odboru investičního
<br> Garant:
<br> 200 500 1 000 2 000 3 500 m
<br> 1 : 20 000
<br> 594 x 420 mm
<br> Změna č.4
<br> KUŘIM
<br> 00121_Z4
<br> ► ÚPLNÉ ZNĚNÍ PO ZMĚNÁCH Č.1,3,2,4 ◄
<br> ÚPLNÉ ZNĚNÍ PO ZMĚNÁCH Č.1,3,2,4
<br> 2022k.ú.KUŘIM
<br> RK 1466
<br> LBK 01
<br> LBK 02
<br> LBK 05
<br> LBK 15
<br> LBK 14
<br> LBK 13
<br> LBK 12
<br> RBC 236 Zlobice
<br> K 129
K 129
<br> RBC 189 Sychrov
<br> LBK 05
<br> LBK 06
<br> RBC 236 Zlobice
<br> RBC 236 Zlobice
<br> K 129/BC 01 Na chocholu
<br> K 129/BK 01
<br> K 129/BC 02 Pod chocholem
<br> K 129/BK 02
<br> K 129/BC 03 Pod milířem
<br> K 129/BK 03
<br> K 129/BC 04 Numerky
<br> LBC 08 Nad čovkouLBC 02 U čovky
<br> LBK 03
<br> LBK 04
<br> LBC 03 Na Záhoří
<br> LBC 04 K Lipůvce
<br> LBK 07
<br> LBK 10
<br> LBK 11
<br> LBK 11
<br> K 129/BC 08 Šiberná
<br> K 129/BK 07
<br> K 129/BC 05 Za Koblasem
<br> K 129/BC 06 Za průsekem
<br> K 129/BK 05
<br> K 129/BK 06
<br> K 129/BC 07 K Ostré hoře
<br> LBC 01 Cimperk
<br> LBK 09
<br> LBC 06 Za koutem
<br> LBC 05 Na Srpku
<br> K 129/BK 04
<br> LBC ...
up kurim UZ 2022 i 3 vpz 5
VÝKRES VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB,OPATŘENÍ A ASANACÍ I/03
<br> INFORMATIVNÍ ČÁST
<br> PLOCHA DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY A JEJÍ KÓD
<br> HRANICE ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ – SPRÁVNÍHO ÚZEMÍ MĚSTA KUŘIMI
<br> PLOCHA VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ A JEJÍ KÓD
<br> I/03 VÝKRES VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB,OPATŘENÍ A ASANACÍ
<br> RETENČNÍ PROSTOR
<br> KÓD PRVKU KONCEPCE PROTIPOVODŇOVÝCH,RETENČNÍCH NEBO PROTIEROZNÍCH OPATŘENÍ
<br> PLOCHA VEŘEJNÉHO VYBAVENÍ A JEJÍ KÓD
<br> KÓD PRVKU KONCEPCE VODNÍCH TOKŮ A PLOCH
<br> LEGENDA
<br> S PŘEDKUPNÍM PRÁVEM VE PROSPĚCH MĚSTA KUŘIMI
<br> PRO NĚŽ LZE PRÁVA K POZEMKŮM A STAVBÁM VYVLASTNIT
<br> PRO NĚŽ LZE PRÁVA K POZEMKŮM A STAVBÁM VYVLASTNIT
<br> PRO NEŽ LZE PRÁVA K POZEMKŮM A STAVBÁM VYVLASTNIT
<br> PLOCHY PRO VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ STAVBY PRO DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURU <,>
<br> KORIDOR PRO VODNÍ TOK
<br> PLOCHY PRO VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÁ OPATŘENÍ PRO ZALOŽENÍ PRVKŮ ÚZEMNÍHO SYSTÉMU EKOLOGICKÉ STABILITY <,>
<br> KORIDOR PRO LINIOVOU PROTIPOVODŇOVOU OCHRANU
<br> PLOCHY PRO VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ STAVBY PRO OBČANSKÉ VYBAVENÍ VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY
<br> BIOKORIDOR ÚSES
<br> KÓD PRVKU ÚSES
<br> PLOCHY NEBO KORIDORY PRO VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ STAVBY A OPATŘENÍ PRO SNIŽOVÁNÍ OHROŽENÍ V ÚZEMÍ POVODNĚMI A JINÝMI PŘÍRODNÍMI
<br> KATASTROFAMI A PRO ZVYŠOVÁNÍ RETENČNÍCH SCHOPNOSTÍ ÚZEMÍ,PRO NĚŽ LZE PRÁVA K POZEMKŮM A STAVBÁM VYVLASTNIT
<br> PRVKY MAPOVÉHO DÍLA
<br> HRANICE KATASTRÁLNÍHO ÚZEMÍ A JEHO NÁZEV
<br> POLOHOPIS – KATASTRÁLNÍ MAPA
<br> SCHÉMA ROZVRŽENÍ LOKALIT:
<br> A – HISTORICKÉ CENTRUM
<br> B – NAD TRATÍ
<br> C – REKREAČNÍ ZÓNA ZA SRPKEM
<br> D – PRŮMYSLOVÁ ZÓNA BLANENSKÁ
<br> E – ZÁHOŘÍ A OHLUS
<br> F – PODLESÍ
<br> G – JIHOVÝCHOD
<br> H – KUŘIMSKÁ HORA A GOLFOVÉ HŘIŠTĚ
<br> PLOCHA TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY A JEJÍ KÓD
<br> PLOCHY NEBO KORIDORY PRO VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ STAVBY PRO TECHNICKOU INFRASTRUKTURU <,>
<br> 0 50 100 250 500 850 m
<br> Název výkresu:
<br> Název akce:
<br> Formát:
<br> Měřítko: Číslo výkresu:
<br> Objednatel:
<br> Pořizovatel:
<br> Šumavská 416/15,602 00 Brno...
up kurim UZ 2022 i 2 2 kti 5
0 50 100 250 500 850 m
<br> Název výkresu:
<br> Název akce:
<br> Formát:
<br> Měřítko: Číslo výkresu:
<br> Objednatel:
<br> Pořizovatel:
<br> Šumavská 416/15,602 00 Brno
tel./fax: +420 541 592 134
<br> www.knesl-kyncl.com
<br> knesl kynčl architekti s.r.o <.>
<br> Číslo zakázky:
<br> Datum:
<br> Správní orgán,který změnu územního plánu vydal:
<br> ZÁZNAM O ÚČINNOSTI
<br> Datum nabytí účinnosti poslední změny:
<br> Pořizovatel:
<br> Oprávněná úřední osoba pořizovatele:
<br> (otisk úředního razítka)
<br> Zpracovatel:
<br> doc.Ing.arch.XXXXX XXXXX,Ph.D <.>,ČKA XXXXX
<br> knesl kynčl architekti s.r.o <.>,Šumavská 416/15,602 00 Brno
<br> ÚZEMNÍ PLÁN KUŘIM
1066 x 1490 mm
<br> 00121_Z4
<br> 1 : 5 000
<br> Město Kuřim,Jungmannova 968,664 34 Kuřim
<br> Městský úřad Kuřim,odbor investiční,Jungmannova 968,664 34 Kuřim
<br> Pořadové číslo poslední změny:
<br> Zastupitelstvo města Kuřimi
<br> Změna č.4
<br> Městský úřad Kuřim,odbor investiční,Jungmannova 968,664 34 Kuřim
<br> Ing.Vlasta Indrová,referentka odboru investičního
<br> Garant:
<br> Ú Z E M N Í P L Á N
<br> KUŘIM
<br> ► ÚPLNÉ ZNĚNÍ PO ZMĚNÁCH Č.1,3,2,4 ◄
<br> ÚPLNÉ ZNĚNÍ PO ZMĚNÁCH Č.1,3,2,4
<br> 2022
<br> 350
<br> 325
<br> 375
<br> 400
<br> 425
<br> 432
<br> 300
<br> 430425
<br> 400
<br> 375
<br> 350
<br> 325
<br> 427
<br> 425
<br> 400
<br> 375350
<br> 325
<br> 460
<br> 450
<br> 425
<br> 400
<br> 44
0
<br> 42
5
<br> 40
0
<br> 37
5
<br> 35
0
<br> 445
<br> 42
5
<br> 40
0
<br> 375
<br> 350
<br> 433
<br> 320
<br> 310
<br> 300
<br> 290
<br> 290
<br> 300
<br> 310
<br> 320
<br> 330
<br> 340
<br> 350
<br> 360
<br> 370
<br> 380
<br> 390
<br> 400
<br> 425
<br> 280
<br> 280290
<br> 290
<br> 360
<br> 350
<br> 340
330
<br> 320
<br> 310
<br> 300
<br> 290
<br> 39
6
<br> 39
2
<br> 39
0
<br> 38
0
<br> 37
0
<br> 36
0
<br> 35
0
<br> 34
0
<br> 33
0
<br> 32
0
<br> 31
0
<br> 340
<br> 330
<br> 320
<br> 310
<br> 300
<br> 32
0
<br> 31
0
<br> 325
<br> 350
<br> 375
<br> 350
<br> 325
<br> 375
<br> 350
<br> 325
<br> 300 380
<br> 380
375
<br> 3...
up kurim UZ 2022 i 2 1 hlv 5
0 50 100 250 500 850 m
<br> Název výkresu:
<br> Název akce:
<br> Formát:
<br> Měřítko: Číslo výkresu:
<br> Objednatel:
<br> Pořizovatel:
<br> Šumavská 416/15,602 00 Brno
tel./fax: +420 541 592 134
<br> www.knesl-kyncl.com
<br> knesl kynčl architekti s.r.o <.>
<br> Číslo zakázky:
<br> Datum:
<br> Správní orgán,který změnu územního plánu vydal:
<br> ZÁZNAM O ÚČINNOSTI
<br> Datum nabytí účinnosti poslední změny:
<br> Pořizovatel:
<br> Oprávněná úřední osoba pořizovatele:
<br> (otisk úředního razítka)
<br> Zpracovatel:
<br> doc.Ing.arch.XXXXX XXXXX,Ph.D <.>,ČKA XXXXX
<br> knesl kynčl architekti s.r.o <.>,Šumavská 416/15,602 00 Brno
<br> ÚZEMNÍ PLÁN KUŘIM
1066 x 1490 mm
<br> 00121_Z4
<br> 1 : 5 000
<br> Město Kuřim,Jungmannova 968,664 34 Kuřim
<br> Městský úřad Kuřim,odbor investiční,Jungmannova 968,664 34 Kuřim
<br> Pořadové číslo poslední změny:
<br> Zastupitelstvo města Kuřimi
<br> Změna č.4
<br> Městský úřad Kuřim,odbor investiční,Jungmannova 968,664 34 Kuřim
<br> Ing.Vlasta Indrová,referentka odboru investičního
<br> Garant:
<br> Ú Z E M N Í P L Á N
<br> KUŘIM
<br> ► ÚPLNÉ ZNĚNÍ PO ZMĚNÁCH Č.1,3,2,4 ◄
<br> ÚPLNÉ ZNĚNÍ PO ZMĚNÁCH Č.1,3,2,4
<br> 2022
<br> PRVKY MAPOVÉHO DÍLA
<br> HRANICE KATASTRÁLNÍHO ÚZEMÍ A JEHO NÁZEV
<br> POLOHOPIS – KATASTRÁLNÍ MAPA
<br> INFORMATIVNÍ ČÁST
<br> PĚŠÍ PROPOJENÍ
<br> AUTOBUSOVÉ NÁDRAŽÍ
<br> ŽELEZNIČNÍ TRAŤ
<br> CYKLISTICKÁ KOMUNIKACE
<br> ŽELEZNIČNÍ STANICE
<br> STAV NÁVRH ÚZEMNÍ REZERVA
<br> STAV NÁVRH ÚZEMNÍ REZERVA
<br> TERMINÁL HROMADNÉ DOPRAVY
<br> CYKLISTICKÁ KOMUNIKACE – MIMO ŘEŠENÉ ÚZEMÍ
<br> STABILIZOVANÉ ROZVOJOVÉ
<br> ŽELEZNIČNÍ TRAŤ – MIMO ŘEŠENÉ ÚZEMÍ
<br> HROMADNÁ GARÁŽ
<br> ŽELEZNIČNÍ STANICE – MIMO ŘEŠENÉ ÚZEMÍ
<br> ÚZEMNÍ REZERVA
<br> PLOCHY SPECIFICKÉ
<br> VÝŠKOPIS – VRSTEVNICE
<br> PLOCHY SMÍŠENÉ OBYTNÉ
<br> PLOCHY TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY
<br> PLOCHY SMÍŠENÉ NEZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ
<br> PLOCHY LESNÍ
<br> PLOCHY DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY
<br> PLOCHY VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ
<br> PLOCHY VODNÍ A VODOHOSPODÁŘSKÉ
<br> HRANIC...
up kurim UZ 2022 i 1 zcu 5
I/01VÝKRES ZÁKLADNÍHO ČLENĚNÍ ÚZEMÍ
<br> I/01 VÝKRES ZÁKLADNÍHO ČLENĚNÍ ÚZEMÍ
<br> 0 50 100 250 500 850 m
<br> Název výkresu:
<br> Název akce:
<br> Formát:
<br> Měřítko: Číslo výkresu:
<br> Objednatel:
<br> Pořizovatel:
<br> Šumavská 416/15,602 00 Brno
tel./fax: +420 541 592 134
<br> www.knesl-kyncl.com
<br> knesl kynčl architekti s.r.o <.>
<br> Číslo zakázky:
<br> Datum:
<br> Správní orgán,který změnu územního plánu vydal:
<br> ZÁZNAM O ÚČINNOSTI
<br> Datum nabytí účinnosti poslední změny:
<br> Pořizovatel:
<br> Oprávněná úřední osoba pořizovatele:
<br> (otisk úředního razítka)
<br> Zpracovatel:
<br> doc.Ing.arch.XXXXX XXXXX,Ph.D <.>,ČKA XXXXX
<br> knesl kynčl architekti s.r.o <.>,Šumavská 416/15,602 00 Brno
<br> ÚZEMNÍ PLÁN KUŘIM
1066 x 1490 mm
<br> 00121_Z4
<br> 1 : 5 000
<br> Město Kuřim,Jungmannova 968,664 34 Kuřim
<br> Městský úřad Kuřim,odbor investiční,Jungmannova 968,664 34 Kuřim
<br> Pořadové číslo poslední změny:
<br> Zastupitelstvo města Kuřimi
<br> Změna č.4
<br> Městský úřad Kuřim,odbor investiční,Jungmannova 968,664 34 Kuřim
<br> Ing.Vlasta Indrová,referentka odboru investičního
<br> Garant:
<br> Ú Z E M N Í P L Á N
<br> KUŘIM
<br> ► ÚPLNÉ ZNĚNÍ PO ZMĚNÁCH Č.1,3,2,4 ◄
<br> ÚPLNÉ ZNĚNÍ PO ZMĚNÁCH Č.1,3,2,4
<br> 2022
<br> k.ú.KUŘIM
<br> k.ú.ČESKÁ
<br> k.ú.LELEKOVICE
<br> k.ú.SVINOŠICE
<br> k.ú.LIPŮVKA
<br> k.ú.MALHOSTOVICE
<br> k.ú.ČEBÍN
<br> k.ú.MORAVSKÉ KNÍNICE
<br> k.ú.JINAČOVICE
<br> UR00
<br> k.ú.KUŘIM
<br> RP-00
<br> X
<br> US-00
<br> DP-00
<br>.X000
<br>.X000
<br>.X000
<br>.X000
<br>.X000
<br>.X000
<br> C
<br> H
G
<br> FA
<br> B
<br> D
<br> E
<br>.A015
<br>.A080
<br>.A083.A084
<br>.A103
<.> A082
<br>.A088
<br>.A081
<br>.A102
<br>.A090
<br>.A104
<.> A078
<br>.A085
<br>.A086.A105
<br>.A098
<br>.A011
<br>.A012
<br>.A013
<br>.A106
<.> A087.A005.A006
<br>.A089
<br>.A097
<br>.A007
<br>.A091
<.> A101
<br>.A008
<br>.A014
<.> A079
<br>.A111
<br>.A003
<.> A004
<br>.A002
<br>.A017
<.> A018
<br>.A108
<.> A077
<br>.A094
<br>.A096
<br>.A107.A016
<br>.A019
<...
up kurim UZ 2022 i 0 text
ÚZEMNÍ PLÁN KUŘIM
ÚPLNÉ ZNĚNÍ PO VYDÁNÍ ZMĚN Č.1,3,2 a 4
<br>
<br>
<br>
<br> 2022
<br>
<br> ZÁZNAM O ÚČINNOSTI
<br> Správní orgán,který změnu územního plánu vydal:
<br> Zastupitelstvo města Kuřimi
<br> (otisk úředního razítka)
<br> Pořadové číslo poslední změny:
<br> Změna č.4
<br> Datum nabytí účinnosti poslední změny:
<br>
<br> Pořizovatel:
<br> Městský úřad Kuřim,odbor investiční
<br> Oprávněná úřední osoba pořizovatele:
<br> Ing.Vlasta Indrová,referentka odboru investičního
<br>
<br>
<br>
<br> 2 0 2 2 Ú Z E M N Í P L Á N K U Ř IM – Ú P L N É Z N Ě N Í
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> OBJEDNATEL: Město Kuřim
<br> Jungmannova 968,664 34 Kuřim
<br> Ing.XXXXX XXXXXXXXXX,starosta a pověřený zastupitel
<br>
<br> POŘIZOVATEL: Městský úřad Kuřim
<br> Jungmannova 968,664 34 Kuřim
<br> Odbor investiční
<br> Ing.Vlasta Indrová,referentka
<br>
<br> ZPRACOVATEL: knesl kynčl architekti s.r.o <.>
<br> architektonický ateliér
<br> Šumavská 416/15,602 00 Brno
<br> doc.Ing.arch.XXXXX XXXXX,Ph.D <.>,ČKA: XX XXX,garant projektu
<br>
<br>
<br>
<br> OBSAH ÚPLNÉHO ZNĚNÍ:
<br>
<br> Textová část (výrok)
<br> I/01 Výkres základního členění území 1 : 5 000
<br> I/02.1 Hlavní výkres 1 : 5 000
<br> I/02.2 Výkres koncepce technické infrastruktury 1 : 5 000
<br> I/03 Výkres veřejně prospěšných staveb,opatření a asanací 1 : 5 000
<br> I/S1 Schéma územního systému ekologické stability 1 : 20 000
<br> I/S2 Schéma etapizace 1 : 20 000
<br> II/01 Koordinační výkres 1 : 5 000
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> 2 0 2 2 Ú Z E M N Í P L Á N K U Ř IM – Ú P L N É Z N Ě N Í
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> OBSAH TEXTOVÉ ČÁSTI (VÝROKU):
<br>
<br> 1.Údaje o počtu listů a výkresů Územního plánu 2
<br> 2.Pojmy 3
<br> 3.Vymezení zastavěného území 4
<br> 4.Základní koncepce rozvoje města,ochrany a rozvoje jeho hodnot 5
<br> 5.Urbanistická koncepce 12
<br> 6.Koncepce veřejné infrastruktury 13
<br> 7.Koncepce uspořádání krajiny 19
<br> 8.Podmínky využití ploch 21
<br> 9.Vymezení veřejně prospěšných staveb,veřejně prospěšných opatření ...
z4 up kurim iii vuru
VYHODNOCENÍ VLIVŮ ZMĚNY Č.4
ÚZEMNÍHO PLÁNU KUŘIM
<br> NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ
<br>
<br>
<br>
<br>
knesl kynčl architekti s.r.o <.>
<br> architektonický ateliér
<br> Šumavská 416/15
<br> 602 00 Brno
<br>
<br>
<br> srpen 2020
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> VYHODNOCENÍ VLIVŮ ZM ĚNY Č.4 Ú P KUŘIM NA UDRŽITE LNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ 08/ 20 2 0
<br>
<br> knesl kynčl architekti s.r.o <.>
<br>
<br>
<br> IDENTIFIKACE:
<br>
<br> OBJEDNATEL Město Kuřim
<br> Jungmannova 968
<br> 664 34 Kuřim
<br> Mgr.Ing.XXXXX XXXXXXXXXX
<br> starosta a pověřený zastupitel
<br>
<br> ZPRACOVATEL knesl kynčl architekti s.r.o <.>
<br> architektonický ateliér
<br> Šumavská 416/15
<br> 602 00 Brno
<br> IČ: 47912481
<br> garant projektu doc.Ing.arch.XXXXX XXXXX,Ph.D <.>
<br> číslo autorizace ČKA: 02 672
<br> zpracovatelský tým Ing.arch.XXXX XXXXX
<br> doc.Ing.arch.XXXXX XXXXX,Ph.D <.>
<br> Ing.arch.XXXXX XXXXXX
<br> Ing.arch.XXX XXXXXX
<br> XXXX XXXXXXX
<br>
<br>
<br> Zpracovatel vyhodnocení SEA INVEK s.r.o <.>
<br> Vinohrady 998/46,639 00 Brno
<br> Ing.XXXX XXXXX
<br> autorizovaná osoba pro hodnocení
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> VYHODNOCENÍ VLIVŮ ZM ĚNY Č.4 Ú P KUŘIM NA UDRŽITE LNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ 08/ 20 2 0
<br>
<br> knesl kynčl architekti s.r.o <.>
<br>
<br>
<br> OBSAH:
<br>
<br> ÚVOD.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.1
<br> A.VYHODNOCENÍ VLIVŮ ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ.<.>.<.>.3
<br> B.VYHODNOCENÍ VLIVŮ ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU NA EVROPSKY VÝZNAMNÉ
<br> LOKALITY NEBO PTAČÍ OBLASTI.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> 3
<br> C.VYHODNOCENÍ VLIVŮ ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU NA SKUTEČNOSTI ZJIŠTĚNÉ
<br> V ÚZEMNĚ ANALYTICK...
z4 up kurim iii sea3
ZMĚNA Č.4 ÚZEMNÍHO PLÁNU KUŘIM
<br>
<br>
<br>
<br>
VYHODNOCENÍ VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU
NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
únor 2022
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
INVEK s.r.o <.>,Vinohrady 998/46,639 00 Brno,Czech Republic
IČ: 28346581,DIČ: CZ28346581
<br>
<br>
<br>
Zakázka/Dokument: 0892-20/D01
Vydání: 03
<br> Strana: 1 z 51
<br>
FileName: UP4_Kurim_SEA(3).docx
SaveDate: 07.02.2022 18:16:00
<br> Záznam o vydání dokumentu
<br>
<br> Název dokumentu: ZMĚNA Č.4 ÚZEMNÍHO PLÁNU KUŘIM
<br> VYHODNOCENÍ VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
<br> Zakázka/Dokument: 0892-20/D01
<br> Objednatel: knesl kynčl architekti s.r.o <.>
<br>
<br> Účel vydání: Doplnění požadavků KÚ JMK
<br> Stupeň utajení: Bez omezení
<br>
<br> Vydání Popis Zpracoval Kontroloval Schválil Datum
<br> 01 Finální vydání
P Mynář E Ondráčková E Ondráčková
<br> 4.8.2020
<br> 02 Doplnění požadavků KÚ JMK
P Mynář E Ondráčková E Ondráčková
<br> 21.1.2021
<br> 03 Doplnění požadavků KÚ JMK
P Mynář E Ondráčková E Ondráčková
<br> 4.2.2022
<br> Předcházející vydání tohoto dokumentu musí být buď výrazně označena NAHRAZENO,nebo zničena <.>
<br>
<br>
<br>
<br>
Rozdělovník: 4 výtisky + elektronicky
<br> 1 výtisk + elektronicky
<br>
<br> knesl kynčl architekti s.r.o <.>
archiv INVEK s.r.o <.>
<br>
<br> © INVEK s.r.o <.>,2022
Všechna práva vyhrazena.Žádná z částí tohoto dokumentu nebo jakékoliv informace z tohoto dokumentu nesmí být nad rámec smluvního určení (tj.nad rámec
použití v rámci daného projektu) vyzrazeny,zveřejněny,reprodukovány,kopírovány,překládány,převáděny do jakékoliv elektronické formy nebo strojově
zpracovávány bez výslovného souhlasu odpovědného zástupce zpracovatele,společnosti INVEK s.r.o <.>
<br>
<br>
ZMĚNA Č.4 ÚZEMNÍHO PLÁNU KUŘIM
VYHODNOCENÍ VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
<br>
<br>
Zakázka/Dokument: 0892-20/D01
Vydání: 03
<br> Strana: 2 z 51
<br>
FileName: UP4_Kurim_SEA(3).docx
SaveDate: 07.02.2022 18:16:00
<br> Seznam zpracovatelů
<br>
<br>
<br>
...
z4 up kurim ii 3 zpf 5
k.ú.KUŘIM
<br> k.ú.ČESKÁ
<br> k.ú.LELEKOVICE
<br> k.ú.SVINOŠICE
<br> k.ú.MORAVSKÉ KNÍNICE
<br> 30840/IV
<br> 31010/II
<br> 30210/II
<br> 31000/I
<br> 31010/II
<br> 34177/V
<br> 30840/IV
<br> 30840/IV
<br> 31000/I
<br> 36200/II
<br> 30210/II
<br> 32951/IV
<br> 31010/II
<br> 34167/V
<br> 30200/I
<br> 31010/II
<br> 34167/V
<br> 30840/IV
30210/II
<br> 34167/V
<br> 30200/I
<br> 36000/I
<br> 30210/II
<br> 34167/V
<br> 31010/II
<br> 31000/I
<br> 35700/II
<br> 33756/V
<br> 33816/V
<br> 30840/IV
<br> 30840/IV
<br> 31000/I
<br> 31000/I
<br> 31010/II
<br> 30200/I
<br> 30200/I
<br> 30200/I
<br> 30840/IV
<br> 30840/IV
<br> 31000/I
<br> 30840/IV
<br> 36200/II
<br> 31000/I
<br> 30840/IV
<br> 30200/I
<br> 30200/I
<br> 30200/I
<br> 36000/I
<br> 31000/I
<br> 30810/II
<br> 30810/II
<br> 30810/II
<br> 30810/II
<br> 30810/II
<br> 30810/II
<br> 30810/II
<br> 30810/II
<br> 30810/II
<br> 30810/II
<br> 30810/II
<br> 30810/II
<br> 30850/III
<br> 30850/III
<br> 30850/III
<br> 30850/III
<br> 30850/III
<br> 30850/III
<br> 30850/III
<br> 30850/III
<br> 30850/III
<br> 30850/III
<br> 30850/III
<br> 30850/III
<br> 30850/III
<br> 32911/III
<br> 32911/III
<br> 32911/III
<br> 32911/III
<br> 31010/III
<br> 31000/I
<br> 31000/I
<br> 34167/V
<br> 36200/II
<br> 30810/II
<br> V Luzích
<br> Lipovské rybníky
<br> Rákos
<br> Rákos
<br> Záhoøí do klínù
<br> Bìlè
<br> Pod Slavièkou
<br> Záhoøí do klínù
<br> Záhoøí do klínù
<br> Pod Skalami Za Podlesím
<br> Rejmarka
<br> Záhoøí
<br> Horka
<br> Kolébka
<br> Ve Vedlejších
<br> Zadní mezihoøí
<br> Hnízda
<br> Ohlus
<br> Na Køíbì
<br> Na Køíbì
<br> Díly za sv.Janem
<br> Koblas
<br> Mouze k Hoøe
<br> Mouze k Hoøe
<br> Šiberná
<br> Numerky
<br> Hora
<br> Numerky
<br> Za Kostelem
<br> Za kostelem
<br> Hora
<br> Klín u Jinaèovic
<br> Za kostelem
<br> Díly za kostelem
<br> Záruba
<br> Pod Zborovem
<br> Køivé
<br> Na Bahnách
<br> Za Koutem
<br> Trní
<br> Za Cimperkem
<br> Dlouhé sekery
<br> U Hrušky
<br> U Hrušky
<br> Dlouhé sekery
<br> Pod Toskou
<br> U Trní
<br> Špih...
z4 up kurim ii 2 vsv 30
ÚZEMNÍ PLÁN KUŘIM
<br> www.knesl-kyncl.com
<br> tel./fax: +420 541 592 134
<br> Šumavská 416/15,602 00 Brno
knesl kynčl architekti s.r.o <.>
<br> DATUM:
<br> MĚŘÍTKO: 1 : 30 000
<br> 2022
<br> ZMĚNA Č.4
<br> 4/XX
<br> Z4/II/02
<br> LOKALITA DÍLČÍ ZMĚNY
<br> OZNAČENÍ LOKALITY DÍLČÍ ZMĚNY
<br> HRANICE KATASTRÁLNÍCH ÚZEMÍ
<br> HRANICE ÚZEMÍ MĚSTA KUŘIMI
<br> VÝKRES ŠIRŠÍCH VZTAHŮ
<br> 4/17
<br> 4/10
<br> 4/09
<br> 4/07
<br> 4/08
<br> 4/11
<br> 4/12
<br> 4/05
<br> 4/14
<br> 4/16
<br> 4/04
<br> 4/02
<br> 4/01
<br> 4/03
<br> 4/19
<br> 4/18
<br> 4/06
<br> 4/13
4/15
<br> 4/20
<br> 4/21
<br> 4/02
<br> 4/02
<br> 4/26
<br> 4/26
<br> 4/26
z4 up kurim ii 1 kov 5
VKP Na bahnách
<br> VKP Podlesí
<br> VKP Kotouloska
<br> OP II.b stupně
<br> OP II.b stupně
<br> OP II.stupně
<br> OP II.stupně
<br> VZ Jinačovice
<br> VZ Kuřim
<br> 350
<br> 325
<br> 375
<br> 400
<br> 425
<br> 432
<br> 300
<br> 430425
<br> 400
<br> 375
<br> 350
<br> 325
<br> 427
<br> 425
<br> 400
<br> 375350
<br> 325
<br> 44
0
<br> 42
5
<br> 40
0
<br> 37
5
<br> 35
0
<br> 320
<br> 310
<br> 300
<br> 290
<br> 290
<br> 300
<br> 310
<br> 320
<br> 330
<br> 340
<br> 350
<br> 360
<br> 370
<br> 380
<br> 390
<br> 400
<br> 425
<br> 280
<br> 280290
<br> 290
<br> 360
<br> 350
<br> 340
330
<br> 320
<br> 310
<br> 300
<br> 290
<br> 39
6
<br> 39
2
<br> 39
0
<br> 38
0
<br> 37
0
<br> 36
0
<br> 35
0
<br> 34
0
<br> 33
0
<br> 32
0
<br> 31
0
<br> 340
<br> 330
<br> 320
<br> 310
<br> 300
<br> 325
<br> 350
<br> 375
<br> 350
<br> 325
<br> 375
<br> 350
<br> 325
<br> 300 380
<br> 380
375
<br> 350
<br> 325
<br> 380
<br> 375
<br> 350
<br> 325
<br> 300
<br> 40
0
<br> 37
5
<br> 35
0
<br> 40
5
<br> 325
<br> 350
<br> 350
<br> 355
<br> 350
<br> 325
<br> 325
<br> 350
<br> 375
<br> 400
<br> 350
<br> 325
<br> 350
<br> 35
0
<br> 34
0
<br> 33
0
<br> 32
0
<br> 31
0
<br> 280
<br> 320
<br> 315
<br> 310
<br> 300
<br> 400
<br> 390
<br> 380
<br> 370
<br> 360
<br> 350
<br> 340
<br> 330
<br> 320
<br> 310
<br> 300
<br> 290
<br> 28
0
<br> 280
<br> 290
<br> 320
<br> 330
<br> 340
<br> 350
<br> 350
<br> 325
<br> OP le
tiště M
<br> edlán
ky
<br> VLAK
<br> VLAK
<br> VLAK
<br> BUS
<br> G
<br> G
<br> G
<br> G
<br> G
<br> G
<br> G
<br> G
<br> G
<br> SD
<br> SD
<br> SD
<br> VDJ Kuřim I 3000 m3 (339/334 m n.m.)
<br> VDJ Podlesí (385,65/383,05 m n.m.)
<br> VDJ TOS
<br> PČSOV Kuřim
<br> VDJ Kuřim II 2500 m3 (379,5/374 m n.m.)
<br> DZ-03
<br> DK-07
<br> DK-02
<br> DK-03
<br> DK-04
<br> DK-01
<br> DK-05
<br> DK-08
<br> DK-09
<br> DK-10
<br> RS VTL
<br> RS VTL
<br> RS VTL/NTL
<br> RS VTL/STL
<br> RS VTL/STL
<br> TP-01
<br> TP-02
<br> TP-02
<br> TP-03
<br> TP-04
<br> TP-05
<br> TP-06
<br> TP-06
<br> TP-06
<br> TP-06
<br> TE-01
...
z4 up kurim ii 0 text oduvodneni
ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY č.4 ÚZEMNÍHO PLÁNU KUŘIM TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ O D Ů V O D N ĚN Í Z M Ě N Y Č.4 Ú P K U Ř IM 2 0 2 2 knesl kynčl architekti s.r.o.OBSAH TEXTOVÉ ČÁSTI ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č.4 ÚP KUŘIM ČÁST ZPRACOVATELE A.Územní plán (výrok) se zaznačenými změnami A1 B.Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů B1 C.Vyhodnocení účelného využití zastavěného území a vyhodnocení potřeby vymezení zastavitelných ploch C1 D.Komplexní zdůvodnění řešení D1 E.Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na ZPF a PUPFL E1 F.Výčet záležitostí nadmístního významu,které nejsou řešeny v ZÚR F1 G.Vyhodnocení splnění požadavků zadání G1 H.Výsledek přezkoumání územního plánu zpracovatelem H1 I.Zpráva o výsledcích vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území I1 ČÁST POŘIZOVATELE J.Postup při pořízení změny územního plánu J1 K.Stanovisko krajského úřadu podle § 50 odst.5) stavebního zákona K1 L.Sdělení,jak bylo stanovisko podle § 50 odst.5) stavebního zákona zohledněno L1 M.Soulad se stanovisky dotčených orgánů,popřípadě s výsledkem řešení rozporů M1 N.Rozhodnutí o námitkách včetně odůvodnění N1 O.Vyhodnocení připomínek O1 A.ÚZEMNÍ PLÁN (VÝROK) SE ZAZNAČENÝMI ZMĚNAMI Pozn.Zobrazení změn oproti platnému ÚP Kuřim – modře jsou rušené části textu,červeně jsou nově vkládané části textu.O D Ů V O D N ĚN Í Z M Ě N Y Č.4 Ú P K U Ř IM 2 0 2 2 2 ÚZEMNÍ PLÁN (VÝROK) 1.ÚDAJE O POČTU LISTŮ A VÝKRESŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU 1.1.Textová část Územního plánu Kuřim obsahuje 54 číslovaných stran A4.1.2.Grafická část Územního plánu obsahuje: 1.2.1.4 výkresy: měřítko I/01 Výkres základního členění území 1 : 5 000 I/02.1 Hlavní výkres 1 : 5 000 I/02.2 Výkres koncepceKoncepce technické infrastruktury 1 : 5 000 I/03 Výkres veřejně prospěšných staveb,opatření a asanací 1 : 5 000 1.2.2.2 schémata: měřítko I/S1 Schéma územního systému ekologické stability 1 : 20 000 I/S2 Schéma etapizace 1 : 20 000 1.2.3.Výkresy Územního plánu se pro rozhodování v území použijí pouze ve stanovených vyda...
z4 up kurim i s2 etap 20
ÚZEMNÍ PLÁN KUŘIM
<br> www.knesl-kyncl.com
<br> tel./fax: +420 541 592 134
<br> Šumavská 416/15,602 00 Brno
knesl kynčl architekti s.r.o <.>
<br> DATUM:
<br> MĚŘÍTKO: 1 : 20 000
<br> ZMĚNA Č.4
<br> 2022
<br> k.ú.KUŘIM
<br> k.ú.LELEKOVICE
<br> k.ú.SVINOŠICE
<br> k.ú.MALHOSTOVICE
<br> k.ú.MORAVSKÉ KNÍNICE
<br> ET-03C
<br> 4/00: X
<br> ET-00
<br> ET-03A
<br> ET-03B
<br> ET-03D
<br> ET-03D
<br> ET-02
<br> ET-03
<br> ET-03
<br> ET-08
ET-08
<br> ET-07
<br> ET-02
<br> ET-07
ET-09
<br> ET-09
<br> ET-10
<br> ET-10
<br> ET-03A
<br> ET-03D
<br> ET-03C
<br> ET-03B
<br> ET-07
<br> ET-02
<br> Z4/I/S2SCHÉMA ETAPIZACE
<br> HRANICE ÚZEMÍ MĚSTA KUŘIMI
<br> LOKALITA DÍLČÍ ZMĚNY
<br> OZNAČENÍ LOKALITY DÍLČÍ ZMĚNY
<br> STAVEBNÍ VYUŽITÍ ROZVOJOVÉ PLOCHY – RUŠENO
<br> ET-02: PODMÍNKA
<br> PODMÍNKA – RUŠENO
<br> OZNAČENÍ – RUŠENO
<br> PODMÍNKA – RUŠENO
<br> ET-03A: PODMÍNKA / STAVEBNÍ VYUŽITÍ ROZVOJOVÉ PLOCHY
<br> ET-03B: PODMÍNKA / STAVEBNÍ VYUŽITÍ ROZVOJOVÉ PLOCHY
<br> ET-03C: PODMÍNKA / STAVEBNÍ VYUŽITÍ ROZVOJOVÉ PLOCHY
<br> ET-03D: PODMÍNKA / STAVEBNÍ VYUŽITÍ ROZVOJOVÉ PLOCHY
<br> ET-07: PODMÍNKA / STAVEBNÍ VYUŽITÍ ROZVOJOVÉ PLOCHY
<br> ET-08: PODMÍNKA / STAVEBNÍ VYUŽITÍ ROZVOJOVÉ PLOCHY
<br> ET-09: PODMÍNKA / STAVEBNÍ VYUŽITÍ ROZVOJOVÉ PLOCHY
<br> ET-10: PODMÍNKA / STAVEBNÍ VYUŽITÍ ROZVOJOVÉ PLOCHY
<br> 4/08: U STATKU
<br> 4/14: TYRŠOVA
<br> 4/17: OHLUS
<br> 4/18: PODLESÍ
z4 up kurim i s1 uses 20
ÚZEMNÍ PLÁN KUŘIM
<br> www.knesl-kyncl.com
<br> tel./fax: +420 541 592 134
<br> Šumavská 416/15,602 00 Brno
knesl kynčl architekti s.r.o <.>
<br> DATUM:
<br> MĚŘÍTKO: 1 : 20 000
<br> ZMĚNA Č.4
<br> 2022
<br> 4/00: X
<br> XXX 0
<br> K 129/BK 08
<br> K 129/BK 09
<br> K 129/BC 09 Kolébka
<br> K 129/BC 10 Opálenka
<br> K 129/BK 08
<br> LBK 18
<br> LBC 09 Kolébka
<br> LBC 10 Opálenka
<br> LBC 08 Nad čovkou
LBC 02 U čovky
<br> LBK 05
<br> LBK 05
<br> LBK 06
<br> Z4/I/S1
<br> PRVKY MAPOVÉHO DÍLA
<br> HRANICE ÚZEMÍ MĚSTA KUŘIMI
<br> POLOHOPIS – KATASTRÁLNÍ MAPA
<br> LOKALITA DÍLČÍ ZMĚNY
<br> HRANICE KATASTRÁLNÍCH ÚZEMÍ
<br> OZNAČENÍ LOKALITY DÍLČÍ ZMĚNY
<br> SCHÉMA ÚZEMNÍHO SYSTÉMU EKOLOGICKÉ STABILITY
<br> ÚSES – RUŠENO
<br> KÓD ÚSES – RUŠENO
<br> LOKÁLNÍ BIOKORIDOR A JEHO KÓD
<br> LOKÁLNÍ BIOCENTRUM A JEHO KÓD
<br> NADREGIONÁLNÍ BIOKORIDOR A JEHO KÓD
<br> LOKÁLNÍ BIOCENTRUM (ORIENTAČNÍ VYMEZENÍ) A JEHO KÓD
<br> 4/09: KNÍNICKÁ
<br> 4/19: K LIPŮVCE
<br> 4/26: ZÁMĚRY DLE ZÚR JMK
<br> 4/05: HAVLÍČKOVA
<br> 4/26: ZÁMĚRY DLE ZÚR JMK
<br> k.ú.KUŘIM
<br> k.ú.LELEKOVICE
<br> k.ú.SVINOŠICE
<br> k.ú.MALHOSTOVICE
<br> k.ú.MORAVSKÉ KNÍNICE
<br> LBC 0
<br> K 0
<br> LBK 0
<br> LBC 0
z4 up kurim i 3 vpz 5
Ú Z E M N Í P L Á N
<br> KUŘIM
<br> 0 50 100 250 500 850 m
<br> Zastupitelstvo města Kuřimi
<br> Městský úřad Kuřim,odbor investiční,Jungmannova 968,664 34 Kuřim
<br> Ing.Vlasta Indrová,referentka odboru investičního
<br> Zpracovatel:
<br> Garant projektu:
<br> Název výkresu:
<br> Název akce: Datum:
<br> Formát:
<br> Číslo zakázky:
<br> Měřítko: Číslo výkresu:
<br> 1 : 5 000
<br> doc.Ing.arch.XXXXX XXXXX,Ph.D <.>,ČKA XXXXX
<br> knesl kynčl architekti s.r.o <.>,Šumavská 416/15,602 00 Brno
<br> Zpracovatelský tým:
<br> ÚZEMNÍ PLÁN KUŘIM
<br> Objednatel:
<br> Město Kuřim,Jungmannova 968,664 34 Kuřim
<br> Datum nabytí účinnosti změny územního plánu:
<br> doc.Ing.arch.XXXXX XXXXX,Ph.D <.>,Ing.arch.XXXX XXXXX,Ing.arch.XXXXX XXXXXX,Ing.arch.XXX XXXXXX
<br> ► Z M Ě N A Č.4 ◄
<br> 00121_70_Z4
<br> ZÁZNAM O ÚČINNOSTI
<br> Správní orgán,který změnu územního plánu vydal:
<br> Pořizovatel:
<br> Oprávněná úřední osoba pořizovatele:
<br> 1066 x 930 mm
<br> 2022
<br> ZMĚNA Č.4
<br> k.ú.KUŘIM
<br> k.ú.ČESKÁ
<br> k.ú.LELEKOVICE
<br> k.ú.SVINOŠICE
<br> k.ú.MORAVSKÉ KNÍNICE
<br> PP-00
<br> VT-00
<br> 4/00: X
<br> k.ú.KUŘIM
<br>.X000
<br> X 0
<br>.X000
<br> Lipovské rybníky
Rákos
<br> Záhoøí do klínù
<br> Bìlè
<br> Pod Slavièkou
<br> Záhoøí do klínù
<br> Záhoøí do klínù
<br> Pod Skalami Za Podlesím
<br> Rejmarka
<br> Záhoøí
<br> Horka
<br> Kolébka
<br> Ve Vedlejších
<br> Zadní mezihoøí
<br> Opálenka
<br> Hnízda
<br> Ohlus
<br> Na Køíbì
<br> Na Køíbì
<br> Díly za sv.Janem
<br> Koblas
<br> Mouze k Hoøe
<br> Mouze k Hoøe
<br> Šiberná
<br> Hora
<br> Numerky
<br> Za kostelem
<br> Klín u Jinaèovic
<br> Za kostelem
<br> Díly za kostelem
<br> Záruba
<br> Pod Zborovem
<br> Køivé
<br> Na Bahnách
<br> Za Koutem
<br> Trní
<br> Za Cimperkem
<br> Dlouhé sekery
<br> U Hrušky
<br> U Hrušky
<br> Dlouhé sekery
<br> Pod Toskou
<br> U Trní
<br> Špihlík
<br> Nad Mouzami
<br> Nivky
<br> ±ervený vrch
<br> Cimperk
<br> PODLESÍ
<br>.D043
<br>.D056
<br>.D049
<br>.A095
<br>.A092
<br> VT-02
<br> PP-09
<br>.F022...
z4 up kurim i 2 2 kti 5
(TJ.ÚPRAVY VYMEZENÍ PLOCH S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ A PLOCH ÚZEMNÍCH REZERV A AKTUALIZACE ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ),KTERÉ JSOU
<br> ZOBRAZENY NA VÝKRESE ZÁKLADNÍHO ČLENĚNÍ ÚZEMÍ (Z4/I/01) A NA HLAVNÍM VÝKRESE (Z4/I/02.1) <.>
<br> LEGENDA
<br> LOKALITA DÍLČÍ ZMĚNY
<br> OZNAČENÍ LOKALITY DÍLČÍ ZMĚNY
<br> HRANICE KATASTRÁLNÍHO ÚZEMÍ A JEHO NÁZEV
<br> POLOHOPIS – KATASTRÁLNÍ MAPA
<br> PRVKY MAPOVÉHO DÍLA
<br> HRANICE ÚZEMÍ MĚSTA KUŘIMI
<br> KONCEPCE ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ
<br> KONCEPCE ZÁSOBOVÁNÍ PLYNEM
<br> KÓD TRASY NEBO PRVKU KONCEPCE ZÁSOBOVÁNÍ PLYNEM
<br> KONCEPCE ZÁSOBOVÁNÍ ELEKTŘINOU
<br> KÓD TRASY NEBO PRVKU KONCEPCE ZÁSOBOVÁNÍ ELEKTŘINOU
<br> KÓD PRVKU KONCEPCE ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ – RUŠENO
<br> SBĚRNÝ DVŮR (STAV)
<br> SBĚRNÝ DVŮR (ROZVOJ) – RUŠENO
<br> ELEKTRICKÉ VEDENÍ DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY 22 kV VÝZNAMNÉ (ROZVOJ)
<br> ELEKTRICKÉ VEDENÍ DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY 22 kV VÝZNAMNÉ (ROZVOJ) – RUŠENO
<br> PLYNOVOD STL VÝZNAMNÝ (ROZVOJ)
<br> PLYNOVOD STL VÝZNAMNÝ (ROZVOJ) – RUŠENO
<br> KONCEPCE PROTIPOVODŇOVÉ,RETENČNÍ A PROTIEROZNÍ OCHRANY
<br> LINIOVÁ PROTIPOVODŇOVÁ OCHRANA (ROZVOJ)
<br> LINIOVÁ PROTIPOVODŇOVÁ OCHRANA (ROZVOJ) – RUŠENO
<br> KÓD TRASY NEBO PRVKU KONCEPCE PROTIPOVODŇOVÉ,RETENČNÍ A PROTIEROZNÍ OCHRANY
<br>,NEDOTÝKAJÍ KONCEPCE TECHNICKÉ INFRASTRUKTURYSOUČÁSTÍ ÚPRAV VÝKRESU I/02.2 BUDE I ZAPRACOVÁNÍ OSTATNÍCH DÍLČÍCH ZMĚN,KTERÉ SE
<br> KÓD TRASY KONCEPCE VODNÍCH TOKŮ A PLOCH
<br> KONCEPCE VODNÍCH TOKŮ A PLOCH
<br> VODNÍ TOK (ROZVOJ)
<br> VODNÍ TOK (STAV)
<br> VODNÍ TOK (STAV) – RUŠENO
<br> RETENČNÍ PROSTOR (ROZVOJ)
<br> RETENČNÍ PROSTOR (ROZVOJ) – RUŠENO
<br> Ú Z E M N Í P L Á N
<br> KUŘIM
<br> 0 50 100 250 500 850 m
<br> Zastupitelstvo města Kuřimi
<br> Městský úřad Kuřim,odbor investiční,Jungmannova 968,664 34 Kuřim
<br> Ing.Vlasta Indrová,referentka odboru investičního
<br> Zpracovatel:
<br> Garant projektu:
<br> Název výkresu:
<br> Název akce: Datum:
<br> Formát:
<br> Číslo zakázky:
<br> Měřítko: Číslo výkresu:
<br> 1 : 5 000
<br> doc.Ing.arch.XXXXX XX...
z4 up kurim i 2 1 hlv 5
CYKLISTICKÁ KOMUNIKACE
<br> TRASY VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY
<br> HRANICE KATASTRÁLNÍHO ÚZEMÍ A JEHO NÁZEV
<br> POLOHOPIS – KATASTRÁLNÍ MAPA
<br> PRVKY MAPOVÉHO DÍLA
<br> BIOKORIDOR ÚSES
<br> ÚZEMNÍ SYSTÉM EKOLOGICKÉ STABILITY
<br> HRANICE ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ
<br> HRANICE
<br> HRANICE ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ – RUŠENO
<br> PLOCHY S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ
<br> KÓD BIOCENTRA/BIOKORIDORU ÚSES
<br> ROZHRANÍ PLOCH
<br> LEGENDA
<br> HRANICE MĚSTA A KRAJINY – RUŠENO
<br> HRANICE MĚSTA A KRAJINY
<br> CYKLISTICKÁ KOMUNIKACE – RUŠENO
<br> BIOKORIDOR ÚSES – RUŠENO
<br> LOKALITA DÍLČÍ ZMĚNY
<br> HRANICE ÚZEMÍ MĚSTA KUŘIMI
<br> PĚŠÍ PROPOJENÍ
<br> STROMOŘADÍ
<br> STROMOŘADÍ – RUŠENO
<br> PĚŠÍ PROPOJENÍ – RUŠENO
<br> HRANICE LOKALIT
<br> STABILIZOVANÉ ROZVOJOVÉ ÚZEMNÍ REZERVA
<br> PLOCHY SPECIFICKÉ
<br> PLOCHY SMÍŠENÉ OBYTNÉ
<br> PLOCHY TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY
<br> PLOCHY SMÍŠENÉ NEZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ
<br> PLOCHY LESNÍ
<br> PLOCHY DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY
<br> PLOCHY VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ
<br> PLOCHY VODNÍ A VODOHOSPODÁŘSKÉ
<br> PLOCHY VEŘEJNÉHO VYBAVENÍ
<br> PLOCHY KOMERČNÍHO VYBAVENÍ
<br> PLOCHY SPORTOVNÍHO VYBAVENÍ
<br> PLOCHY VEŘEJNÉ ZELENĚ
<br> PLOCHY REKREACE V KRAJINĚ
<br> KÓD PLOCHY
<br> PLOCHY VÝROBY A SKLADOVÁNÍ
<br> PLOCHY INDIVIDUÁLNÍ REKREACE
<br> ČLENĚNÍ ÚZEMÍ
<br> KÓD PLOCHY– RUŠENO
<br> OZNAČENÍ LOKALITY DÍLČÍ ZMĚNY
<br> INFORMATIVNÍ ČÁST
<br> CYKLISTICKÁ KOMUNIKACE – MIMO ŘEŠENÉ ÚZEMÍ
<br> BIOCENTRUM ÚSES – ORIENTAČNÍ VYMEZENÍ
<br> BIOCENTRUM ÚSES
<br> KÓD PLOCHY ÚZEMNÍ REZERVY– RUŠENO
<br> PLOCHY ÚZEMNÍ REZERVY PRO DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURU – ZRUŠENO
<br> PLOCHY ÚZEMNÍ REZERVY PRO REKREACI V KRAJINĚ – ZRUŠENO
<br> BIOCENTRUM ÚSES – RUŠENO
<br> KÓD BIOCENTRA/BIOKORIDORU ÚSES – ZRUŠENO
<br> PLOCHY ÚZEMNÍ REZERVY PRO SMÍŠENÉ OBYTNÉ VYUŽITÍ – ZRUŠENO
<br> Ú Z E M N Í P L Á N
<br> KUŘIM
<br> 0 50 100 250 500 850 m
<br> Zastupitelstvo města Kuřimi
<br> Městský úřad Kuřim,odbor investiční,Jungmannova 968,664 34 Kuřim
<br> Ing.Vlasta Indrová,referentka odboru investičního
<br> Z...
z4 up kurim i 1 zcu 5
Ú Z E M N Í P L Á N
<br> KUŘIM
<br> 0 50 100 250 500 850 m
<br> Zastupitelstvo města Kuřimi
<br> Městský úřad Kuřim,odbor investiční,Jungmannova 968,664 34 Kuřim
<br> Ing.Vlasta Indrová,referentka odboru investičního
<br> Zpracovatel:
<br> Garant projektu:
<br> Název výkresu:
<br> Název akce: Datum:
<br> Formát:
<br> Číslo zakázky:
<br> Měřítko: Číslo výkresu:
<br> 1 : 5 000
<br> doc.Ing.arch.XXXXX XXXXX,Ph.D <.>,ČKA XXXXX
<br> knesl kynčl architekti s.r.o <.>,Šumavská 416/15,602 00 Brno
<br> Zpracovatelský tým:
<br> ÚZEMNÍ PLÁN KUŘIM
<br> Objednatel:
<br> Město Kuřim,Jungmannova 968,664 34 Kuřim
<br> Datum nabytí účinnosti změny územního plánu:
<br> doc.Ing.arch.XXXXX XXXXX,Ph.D <.>,Ing.arch.XXXX XXXXX,Ing.arch.XXXXX XXXXXX,Ing.arch.XXX XXXXXX
<br> ► Z M Ě N A Č.4 ◄
<br> 1066 x 1188 mm
<br> 00121_70_Z4
<br> ZÁZNAM O ÚČINNOSTI
<br> Správní orgán,který změnu územního plánu vydal:
<br> Pořizovatel:
<br> Oprávněná úřední osoba pořizovatele:
<br> ZMĚNA Č.4
<br> 2022
<br> HRANICE PLOCHY,VE KTERÉ JE ROZHODOVÁNÍ O ZMĚNÁCH V ÚZEMÍ PODMÍNĚNO ZPRACOVÁNÍM ÚZEMNÍ STUDIE,A JEJÍ KÓD
<br> PLOCHA,VE KTERÉ JE ROZHODOVÁNÍ O ZMĚNÁCH V ÚZEMÍ PODMÍNĚNO ZPRACOVÁNÍM ÚZEMNÍ STUDIE – RUŠENO
<br> PODKLADY PRO ROZHODOVÁNÍ O ZMĚNÁCH V ÚZEMÍ
<br> PLOCHY ÚZEMNÍ REZERVY
<br> HRANICE PLOCHY ÚZEMNÍ REZERVY A JEJÍ KÓD
<br> PLOCHA PŘESTAVBY A JEJÍ KÓD
<br> PLOCHA ZASTAVITELNÁ A JEJÍ KÓD
<br> PLOCHY ROZVOJOVÉ
<br> HRANICE ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ
<br> HRANICE ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ – RUŠENO
<br> HRANICE
<br> HRANICE KATASTRÁLNÍHO ÚZEMÍ A JEHO NÁZEV
<br> POLOHOPIS – KATASTRÁLNÍ MAPA
<br> PRVKY MAPOVÉHO DÍLA
<br> PLOCHA ZMĚN V KRAJINĚ A JEJÍ KÓD
<br> LEGENDA
<br> KÓD PLOCHY – RUŠENO
<br> HRANICE ÚZEMÍ MĚSTA KUŘIMI
<br> PLOCHA,VE KTERÉ JE ROZHODOVÁNÍ O ZMĚNÁCH V ÚZEMÍ PODMÍNĚNO ZPRACOVÁNÍM ÚZEMNÍ STUDIE – RUŠENO
<br> PLOCHA,VE KTERÉ JE ROZHODOVÁNÍ O ZMĚNÁCH V ÚZEMÍ PODMÍNĚNO UZAVŘENÍM DOHODY O PARCELACI,A JEJÍ KÓD
<br> PLOCHY STABILIZOVANÉ
<br> PLOCHA STABILIZOVANÁ V ZASTAVĚNÉM ÚZEMÍ A JEJÍ KÓD
<br> PLOCHA STABIL...

Načteno

edesky.cz/d/5491033

Meta

Územní plánování   Územní plánování   Územní plánování   Územní plánování   Územní plánování   Územní plánování   Územní plánování   Dopravní informace   Územní plánování   Územní plánování   EIA   Veřejná zakázka   Výpadek elektřiny   Rozpočet   Prodej   Územní plánování   EIA   Územní plánování   Územní plánování   Územní plánování   Rozpočet   Jednání zastupitelstva   Dopravní informace   EIA   Stavby   Územní plánování   Územní plánování   Územní plánování   Územní plánování   Územní plánování   Územní plánování   Územní plánování   Územní plánování   Veřejná vyhláška   Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Kuřim      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz