« Najít podobné dokumenty

Město Kuřim - Pozvánka na 4. jednání ZM konané 28.06.2022

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Kuřim.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Pozvánka ZM4 28.06.2022
Město Kuřim
<br> Jungmannova 968
<br> 664 34 Kuřim
<br>
<br>
<br>
<br> 1
<br>
<br>
P O Z V Á N K A
<br>
<br> na 4.jednání Zastupitelstva města Kuřimi konané 28.06.2022 v 17:00 hodin
<br>
ve velké zasedací místnosti MěÚ Kuřim
<br>
<br> Program:
<br>
1 Zvolení návrhové komise
<br>
2 Volba ověřovatele zápisu
<br>
3 Schválení programu jednání
<br>
4 Plnění usnesení Zastupitelstva města Kuřimi ke dni 20.06.2022
<br>
5 Poskytnutí finanční podpory z rozpočtu města Kuřimi na poskytování
sociálních služeb pro rok 2022
<br>
<br> 6 Podpora Domácího hospice Oblastní charity Tišnov
<br>
7 Vydání Změny č.4 ÚP Kuřim
<br>
8 ČR - Státní pozemkový úřad – bezúplatný převod pozemků podél
cyklostezky Kuřim - Lipůvka
<br>
<br> 9 Schválení podání žádosti na dotace NSA investiční akce – „Městský
stadion Kuřim - rekonstrukce“
<br>
<br> 10 Přezkum hospodaření 2021
<br>
11 Účetní závěrka 2021
<br>
12 Závěrečný účet hospodaření 2021
<br>
13 Střednědobý výhled rozpočtu 2023-2027
<br>
14 Zápisy ze sportovního výboru ZM Kuřimi ze dne 16.02.2022 a 30.03.2022
<br>
15 Aktualizace příloh č.1 a č.2 ke zřizovacím listinám školských
příspěvkových organizací <.>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
Město Kuřim
<br> Jungmannova 968
<br> 664 34 Kuřim
<br>
<br>
<br>
<br> 2
<br>
<br>
<br> 16 Stanovení počtu členů Zastupitelstva města Kuřimi pro volební období
2022-2026
<br>
<br> 17 Udělení Ceny města Kuřimi
<br>
18 Různé
<br>
<br>
<br>
<br>
Mgr.Ing.XXXXX XXXXXXXXXX
starosta města Kuřimi
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
V Kuřimi dne: 21.06.2022
<br>
<br>
<br>
<br>
Ze zasedání zastupitelstva je pořizován videozáznam

Načteno

edesky.cz/d/5465721

Meta

Jednání zastupitelstva   Rozpočet   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Kuřim      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz