« Najít podobné dokumenty

Město Kuřim - Oznámení o záměru na využití nemovitého majetku

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Kuřim.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

parc č 3252 1 záměr
Město Kuřim tel.+420 541 422 311
Jungmannova 968/75 www.kurim.cz
664 34 Kuřim
<br> ODBOR MAJETKOPRÁVNÍ
<br>
<br>
Oznámení o záměru na využití nemovitého majetku
na základě zákona č.128/2000 Sb.o obcích (obecní zřízení)
<br>
<br>
Město Kuřim vyhlašuje
<br>
<br>
<br>
<br>
záměr na pronájem části pozemku parc.č.3252/1 v k.ú.Kuřim o výměře cca 10 m2 <,>
<br> za účelem zřízení parkovacího stání,na dobu neurčitou,za cenu ve výši
<br> 53,56 Kč/m2/rok s roční valorizací <.>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> V Kuřimi dne 16.06.2022
<br>
<br>
<br> Mgr.Ing.XXXXX XXXXXXXXXX v.r <.>
starosta
<br>
<br>
Vyvěšeno: 16.06.2022
<br> Sňato:
<br>
<br>
<br>
<br> Poučení: dle § 39 zák.128/2000 Sb <.>,o obcích se může k záměrům obce vyjádřit každý a předložit své
nabídky.Musí tak učinit písemně,a to nejpozději do 01.07.2022 na podatelně MěÚ Kuřim <,>
Jungmannova 968/75,Kuřim <.>

Načteno

edesky.cz/d/5463772


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Kuřim      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz