« Najít podobné dokumenty

Město Kuřim - Pozvánka na zasedání ZJMK dne 23.06.2022

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Kuřim.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Pozvánka
1
<br> SVOLÁNÍ
<br> ZASTUPITELSTVA JIHOMORAVSKÉHO KRAJE
<br>
ke 13.zasedání <,>
<br> které se koná v budově sídla Jihomoravského kraje <,>
<br> Žerotínovo nám.3,Brno,ve velké zasedací síni
<br>
<br> Začátek jednání je ve čtvrtek 23.června 2022 v 08:30
<br> PROGRAM:
<br>
<br> Přednese:
<br>
<br> 1.Zahájení
<br>
<br>
2.Zasedací pořádek Zastupitelstva Jihomoravského kraje Mgr.Grolich
(OKH)
<br> 3.Změny ve výborech Zastupitelstva Jihomoravského kraje Mgr.Grolich
(OKH)
<br> 4.Kontrola plnění úkolů z minulých zasedání Zastupitelstva
Jihomoravského kraje
<br>
<br> Mgr.Grolich
<br> (OKH)
<br> 5.Zpráva o činnosti Rady Jihomoravského kraje
<br>
Mgr.Grolich
<br> (OKH)
<br> 6.Zpráva o činnosti výboru finančního
<br>
PaedDr.Vašíček
<br>
<br> 7.Zpráva o činnosti výboru kontrolního
<br>
JUDr.Šimek
<br> 8.Zpráva o činnosti výboru pro výchovu,vzdělávání
a zaměstnanost
<br>
<br> Mgr.Zemánek
<br> 9.Zpráva o činnosti výboru dopravy a majetku
<br>
Ing.Celý
<br> 10.Zpráva o činnosti výboru pro životní prostředí a kulturu Ing.Němec
<br>
11.Zpráva o činnosti výboru sociálního a zdravotního
<br>
Mgr.Pospíšil
<br> 12.Zpráva o činnosti výboru pro regionální rozvoj
<br>
Pavlíček
<br> 13.Zpráva o činnosti výboru pro meziregionální vztahy
<br>
Springinsfeld
<br> 14.Zpráva o činnosti výboru pro územní plánování a investice Mgr.Ing.Sukalovský
<br>
15.Zpráva o činnosti výboru pro národnostní menšiny
<br>
Jurka
<br> 16.Zpráva o činnosti Zastoupení Jihomoravského kraje
při Evropské unii
<br>
<br> Mgr.Grolich
<br> (OVV)
<br> 17.Memorandum o přátelské výměně a spolupráci mezi městem
Mersin,Turecká republika,a Jihomoravským krajem <,>
<br> Česká republika
<br>
<br> Mgr.Grolich
<br> (OVV)
<br>
<br>
<br> 2
<br> 18.Volba přísedících Krajského soudu v Brně Mgr.Grolich
(OKH)
<br> 19.Dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje Mgr.Grolich
(OKH)
<br> 20.Dotace na pomoc obcím Mgr.Grolich
(OKH)
<br> 21.Dotace vybraným obcím Jihomoravského kraje
na spolufinancování dotačního programu MV-GŘ HZS ČR
<br> Dotace pro je...

Načteno

edesky.cz/d/5463769

Meta

Rozpočet   Volby   Územní plánování   EIA   Jednání zastupitelstva  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Kuřim      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz