« Najít podobné dokumenty

Město Kuřim - Chudčice most 38529-3 PÚP

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Kuřim.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

PČR Stanovisko k PDZ POTVRZENÁ SITUACE
B13
22t
<br> E13
27 t
<br> VOZIDLO
JEDINÉ
<br> B1
3
<br> 22
t E
<br> 13
27
<br> t
<br> VO
ZID
<br> LO
<br> JE
DI
<br> NÉ
<br> III/3862
<br> III/38529
<br> III/38529
<br> K návrhu dopravního značení bylo využito TP 65 Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích,TP 66 Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích,II.vydání
Použité dopravní značení bude v základní velikosti a v reflexním provedení tř.1
<br> VYPRACOVAL:
<br> KONTROLOVAL:
<br> Ing.Mgr.XXXXX XXXXX
NÁZEV AKCE:
<br> SITUACE DOPRAVNĚ-INŽENÝRSKÝCH OPATŘENÍ
<br> DATUM:
<br> FORMÁT:
<br> ČÍSLO ZAKÁZKY:
<br> ČÍSLO PŘÍLOHY:
<br> 5/2022
<br> NÁZEV PŘÍLOHY:
<br> PŘECHODNÁ ÚPRAVA PROVOZU
OBSAH:
<br> 2xA4
<br> 098/2022
<br> 1
<br> CHUDČICE,ZATÍŽITELNOST MOSTU ev.č.38529-3
<br> SITUACE ŠIRŠÍCH VZTAHŮ
<br> LEGENDA
<br> P6STOP NAVRŽENÉ PŘECHODNÉ SVISLÉ
DOPRAVNÍ ZNAČENÍ
<br> Ing.XXXXX XXXXXXX DoZBos s.r.o.XXXXXXX XXXXXX XX
XXX XX Boskovice
<br> E-mail: dozbos@dozbos.cz
www.dozbos.cz
<br> SOUHLASÍME S PDZ
V.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> dne.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>
<br> SOUHLASÍME S PDZ
V.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> dne.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>
<br> SOUHLASÍME S PDZ
V.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> dne.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>
<br> 3.6.2022
<br> 119675 1 22 - HUM
<br> 77/2b)
<br> Platnost: 1 rok
CHUDČICE MOST 38529 3 PÚP 001
Ing.XXXXXXXX XXXXX
<br> tel.+XXX XXX XXX XXX
<br> kucka@kurim.cz 1
<br> Městský úřad Kuřim tel.+420 541 422 311
Jungmannova 968/75 ID DS: 5dhbqi2
<br> 664 34 Kuřim www.kurim.cz
<br> ODBOR DOPRAVY
<br> počet stran: 3
<br> počet příloh: 1
<br> vyřizuje: Ing.XXXXXXXX XXXXX
<br> tel.: +XXX XXX XXX XXX
<br> e-mail: kucka@kurim.cz
<br> č.j.: MK/54397/22/OD
<br> spis.zn.: S-MK/52665/22/OD
<br> datum: 13.6.2022
<br>
<br>
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
<br>
Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci
<br>
<br> Výroková část:
<br> Městský úřad Kuřim,odbor dopravy podle ustanovení § 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o
<br> provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů,v platném znění (dále jen
<br> „zákon o silničním provozu“),příslušný orgán státní správy ve věcech stanovení místní a přechodné
<br> úpravy na pozemních komunikacích - na silnicích II.a III.třídy,místních komunikacích a veřejně
<br> přístupných účelových komunikacích ve správním obvodu Městského úřadu Kuřim podle ustanovení §
<br> 77 odst.1 písm.c) zákona o silničním provozu,v řízení z moci úřední o opatření obecné povahy
<br> postupem v souladu s ustanovením § 171 a následné části šesté zákona č 500/2004 Sb <.>,správní řád <,>
<br> v platném znění (dále jen „správní řád“) a podle zvláštní úpravy v ustanovení § 77 odst.5 zákona o
<br> silničním provozu,zahájeném na návrhu právnické osoby Správa a údržba silnic Jihomoravského
<br> kraje,p.o <.>,Žerotínovo náměstí 449/3,602 00 Brno,IČ: 70932581 zastoupená na základě plné moci
<br> právnickou osobou DozBos s.r.o <.>,XXXXXXX XXXXXX XX,XXX XX Boskovice,IČ: XXXXXXXX (dále jen
<br> „navrhovatel“),po projednání podle ustanovení § 77 odst.3 zákona o silničním provozu s dotčeným
<br> orgánem,kterým je dle ustanovení § 77 odst.2 písm.b) zákona o silničním provozu policie ČR a po
<br> projednání s tímto dotčeným orgánem ve smyslu ustanovení § 172 odst.1 správního řádu <,>
<br>
<br> s t a n o v u j e
<br> podle ustanovení § 77 odst...

Načteno

edesky.cz/d/5463768

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Kuřim      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz