« Najít podobné dokumenty

Město Kuřim - Návrh střednědobého výhledu rozpočtu města Kuřimi na roky 2023-2027

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Kuřim.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Střednědobý výhled rozpočtu 2023 2027 návrh úřední deska a ZM
Střednědobý výhled rozpočtu města Kuřimi - 2023-2027 - návrh
<br> ř <.>
<br> Druhové třídění dle
<br> rozp.skladby
<br> Údaj 2023
<br> výhled
<br> 2024
<br> výhled
<br> 2025
<br> výhled
<br> 2026
<br> výhled
<br> 2027
<br> výhled
<br> 1 1+2+3+4 PŘÍJMY CELKEM 352 400 363 900 375 200 385 900 397 800
<br> 2 5+6 VÝDAJE CELKEM 252 400 253 900 265 200 275 900 287 800
<br> 3 SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ 100 000 110 000 110 000 110 000 110 000
<br> 4 8124 Uhrazené splátky dlouhodobých půjček 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000
<br> úvěr od Komerční banky v celkové výši 150 mil.Kč
<br> 5 rozvaha Dlouhodobé závazky 107 500 97 500 87 500 77 500 67 500
<br> 6 rozvaha Dlouhodobé pohledávky 617 617 617 617 617
<br> 7 *
<br> Zbývá na cíle,včetně reprodukce majetku,po úhradě
<br> přijatých závazků (bez rezerv,přijatých úvěrů,investičních
<br> dotací a kapitálových příjmů)
90 000 100 000 100 000 100 000 100 000
<br> Návrh střednědobého výhledu rozpočtu města Kuřimi na léta 2023 - 2027 je zveřejněn v elektronické podobě na elektronické úřední desce s adresou:
<br> http://www.kurim.cz/cs/mestsky-urad/uredni-deska-3.html
<br> V listinné podobě lze do materiálů nahlédnout na odboru finančním,MěÚ Kuřim,dv.č.409 <.>
<br> Připomínky k návrhu střednědobého výhledu rozpočtu mohou občané města Kuřimi uplatnit písemně ve lhůtě do 27.6.2022 nebo ústně při jeho projednávání na zasedání

Načteno

edesky.cz/d/5463767


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Kuřim      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz