« Najít podobné dokumenty

Město Kuřim - Svazek pro výstavbu R43 - návrh závěrečného účtu za rok 2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Kuřim.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zpráva
Kraj ský úřad Jihomoravského kraje Odbor kontrolní a právní
<br> Žerotínovo náměstí 3 601 82 Brno
<br> SpZn.: S - JMK 31758/2021 OKP
<br> ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2021 dobrovolného svazku obcí (dále jen svazek obcí)
<br> SVAZEK OBCÍ PRO VÝSTAVBU' RYCHLOSTNÍ KOMUNIKACE R43,okres Blansko
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření byla vypracována na základě Zápisu z dílčího přezkoumání hospodaření,které dne 15.prosince 2021 a na základě výsledku konečného přezkoumání hospodaření,které se uskutečnilo dne 9.května 2022.Přezkoumání
<br> v
<br> hospodaření proběhlo na základě ustanovení 5 53 zákona 0.128/2000 Sb <.>,o obcích a v souladu se zákonem č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí (dále XXX XXXXX o přezkoumávání
<br> hospodaření) <.>
<br> Místo provedení přezkoumání: Městský úřad Boskovice Masarykovo nám.1,680 01 Boskovice
<br> Přezkoumání vykonal: Kontrolor pověřený řízením přezkoumání: Ing.XXXXX XXXXXXXXX
<br> Pověření k přezkoumání hospodaření ve smyslu & X zákona o přezkoumávání hospodaření vydal Mgr.XXXXXXX XXXXX — pověřen vedením odboru kontrolního a právního Krajského
<br> úřadu Jihomoravského kraje <.>
<br> Při přezkoumání byli přítomni: XXXX XXXXXX,DiS - předseda Ing.XXXXX XXXXXXXXXX - tajemnice
<br> Předmět přezkoumání:
<br> Předmětem přezkoumání hospodaření jsou oblasti hospodaření uvedené v © 2 odst.1 a 2 zákona o přezkoumávání hospodaření,posouzené podle hledisek uvedených v © 3 tohoto zákona.Přezkoumání hospodaření bylo vykonáno výběrovým způsobem <.>
<br> Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu <.>
<br> Podle ustanovení 5 2 odst.3 zákona o přezkoumávání hospodaření nebyly předmětem přezkoumání údaje,na které se vztahuje povinnost mlčenlivosti podle daňového řádu <.>
<br> Přezkoumání hospodaření bylo zahájeno dne 3.prosince 2021,a to doručením písemného oznámení svazku obcí nejpoz...
Návrh
Licence: WFSF XCRGBZUC / ZNC (21012021 / 01012021)
<br>
<br> Svazek obcí pro výstavbu rychlostní komunikace R43
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ZA ROK 2021
(v Kč)
<br> 18.05.2022 15h45m56s Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol.s r.o.strana 1 / 6
<br>
<br>
<br>
Údaje o organizaci
<br> identifikační číslo 71188720
<br> název Svazek obcí pro výstavbu rychlostní komunikace R43
<br> ulice,č.p.Masarykovo nám.4/2
<br> obec Boskovice
<br> PSČ,pošta 680 01
<br>
Kontaktní údaje
<br> telefon 516 488 671
<br> fax 516 488 710
<br> e-mail pavla.novakova@boskovice.cz
<br> WWW stránky www.boskovice.cz
<br>
Doplňující údaje organizace
<br>
Svazek obcí se skládá z 26 členských obcí: Borotín,Boskovice,Cetkovice,Černá Hora,Chornice,Drnovice,Jevíčko,Knínice,Kuřim <,>
Kunice,Kunštát,Lažany,Lysice,Městečko Trnávka,Moravská Třebová,Míchov,Skalice nad Svitavou,Světlá,Svitávka,Šebetov <,>
Uhřice,Vanovice,Velké Opatovice,Víska u Jevíčka,Vísky,Voděrady <.>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
Obsah závěrečného účtu
<br> I.Plnění rozpočtu příjmů
<br> II.Plnění rozpočtu výdajů
<br> III.Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů)
<br> IV.Stavy a obraty na bankovních účtech
<br> V.Peněžní fondy - informativně
<br> VI.Majetek
<br> VII.Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům krajů,obcí,DSO a vnitřní převody
<br> VIII.Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu,státním fondům a Národnímu fondu
<br> IX.Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
<br> X.Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem
<br> XI.Ostatní doplňující údaje
<br>
<br>
<br>
<br> 18.05.2022 15h45m56s Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol.s r.o.strana 2 / 6
<br> I.ROZPOČET A ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ
<br> Rozpočet na rok 2021 byl schválen shromážděním starostů dne 2.12.2020 takto:
Příjmy 59.200,00 Kč
Výdaje 74.200,00 Kč
Financování 15 000,00 Kč
V průběhu roku 2021 nebylo přijato žádné rozpočtové opatření <.>
<br>
II.PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ
<br> Text Schválený rozpočet ...

Načteno

edesky.cz/d/5463755

Meta

Rozpočet   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Kuřim      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz