« Najít podobné dokumenty

Město Kuřim - Oznámení o záměru na využití nemovitého majetku

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Kuřim.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Záměr leden 2022 více parcel
Město Kuřim tel.+420 541 422 311
Jungmannova 968/75 fax +420 541 230 633
<br> 664 34 Kuřim www.kurim.cz
<br> ODBOR MAJETKOPRÁVNÍ
<br>
<br> Oznámení o záměru na využití nemovitého majetku podle § 39
<br> zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení) a v souladu s usnesením
Rady města Kuřimi č.63/2019 ze dne 13.2.2019
<br>
<br> Město Kuřim vyhlašuje
<br>
<br>
 záměr propachtovat část pozemku parc.č.1594 k.ú.Kuřim o výměře 33 m2 –
zahrádka v lokalitě „za domem č.p.862-865 ul.Jungmannova“ v Kuřimi na dobu
neurčitou se šestiměsíční výpovědní lhůtou za pachtovné ve výši 2 Kč/m2/rok
manželům XXXXXXXXX a XXXXXXXXX,bytem Kuřim;
<br>
 záměr propachtovat část pozemku parc.č.1859 k.ú.Kuřim o výměře 30 m2 –
zahrádka v lokalitě „za domem č.p.866-867 ul.Jungmannova“ v Kuřimi na dobu
neurčitou se šestiměsíční výpovědní lhůtou za pachtovné ve výši 2 Kč/m2/rok paní
XXXXXXXXX,bytem Kuřim;
<br>
<br>  záměr propachtovat část pozemku parc.č.2777/1 k.ú.Kuřim o výměře 202 m2 –
zahrádka v lokalitě „stará tišnovka“ v Kuřimi na dobu neurčitou se šestiměsíční
výpovědní lhůtou za pachtovné ve výši 2 Kč/m2/rok paní XXXXXXXXX,bytem Česká <.>
<br>
V Kuřimi dne 18.01.2022
<br>
<br>
<br>
<br> Mgr.XXXX XXXXXXXXXXX v.r <.>
vedoucí odboru
<br>
<br>
<br> Vyvěšeno: 18.01.2022
<br> Sňato:
<br>
Vyvěšeno do: 02.02.2022
<br> Poučení: dle § 39 zák.128/2000 Sb <.>,o obcích se může k záměrům obce vyjádřit každý a předložit své
nabídky.Musí tak učinit písemně,a to nejpozději do 02.02.2022 na podatelně MěÚ Kuřim <,>
Jungmannova 968/75,Kuřim <.>

Načteno

edesky.cz/d/5131536

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Kuřim      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz