« Najít podobné dokumenty

Město Kuřim - Pozvánka na 1. jednání ZM konané 25.01.2022

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Kuřim.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Pozvánka ZM 01 2022 dne 25 01 2022
1
<br>
P O Z V Á N K A
<br>
<br> na 1.jednání Zastupitelstva města Kuřimi konané 25.01.2022 v 17:00 hodin
<br>
ve velkém sále kulturního domu,nám.Osvobození 902/1,Kuřim
<br>
Program:
<br>
1 Zvolení návrhové komise
<br>
2 Volba ověřovatelů zápisu
<br>
3 Schválení programu jednání
<br>
4 Plnění usnesení Zastupitelstva města Kuřimi ke dni 17.01.2022
<br>
5 Manželé Benediktovi – žádost o prodej pozemku na ul.Malá Česká
<br>
6 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Kuřim,s.r.o.– darovací
smlouva – nerezové gastronomické movité věci
<br>
<br> 7 Správa železnic - převod části pozemku parc.č.1199 k.ú.Kuřim do
majetku města Kuřim
<br>
<br> 8 Aktualizace Plánu financování obnovy vodovodů a kanalizací města
Kuřimi pro rok 2022 až 2031
<br>
<br> 9 Rozpočet města Kuřimi na rok 2022
<br>
10 Zrušení usnesení ZM č.Z/2021/125 ze dne 07.12.2021
<br>
11 Dotační program "Využívání městských sportovišť" pro rok 2022
<br>
12 Dotační program – „Energie na provoz sportovišť pro rok 2022“
<br>
13 Uzavření darovací smlouvy - AK Kuřim
<br>
14 Uzavření darovací smlouvy - ZUŠ Kuřim
<br>
15 Poskytnutí dotace SOŠ a SOU Kuřim
<br>
16 Příspěvek města Kuřim na nákup roční úsekové nebo roční doplatkové
jízdenky pro osoby ve věku 70 let a více pro rok 2022
<br>
<br> 17 Obecně závazná vyhláška města Kuřimi č.1/2021,o nočním klidu
<br>
18 Členství města Kuřimi v Euroregionu Pomoraví
<br>
<br>
<br>
Město Kuřim
<br> Jungmannova 968
<br> 664 34 Kuřim
<br>
<br>
<br>
<br> Ze zasedání zastupitelstva je pořizován videozáznam
<br> 19 Rozpočtové opatření č.1
<br>
20 Různé
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
Mgr.Ing.XXXXX XXXXXXXXXX
starosta města Kuřimi
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
V Kuřimi dne: 18.01.2022

Načteno

edesky.cz/d/5123416

Meta

Prodej   Jednání zastupitelstva   Rozpočet   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Kuřim      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz