« Najít podobné dokumenty

Město Kuřim - Oznámení o vyhlášení výběrového řízení - Referent/ka Odboru kanceláře úřadu

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Kuřim.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Oznámení VŘ 2022 01 ref KÚ
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení
VŘ 2022-01
<br>
<br>
<br> Název územního samosprávného celku: město Kuřim
<br>
<br> Druh práce: referent/ka Odboru kanceláře úřadu Městského úřadu Kuřim – asistent/ka
<br>
<br> Místo výkonu práce: Kuřim
<br>
<br> Předpoklady uchazeče:
 fyzická osoba,která je státním občanem České republiky,popřípadě fyzická osoba,která je
<br> cizím státním občanem,má v České republice trvalý pobyt a ovládá jednací jazyk
 dosažení věku 18 let
 způsobilost k právním úkonům
 bezúhonnost
<br>
<br> Charakter pracovního zařazení vyžaduje občasnou činnost po pracovní době <.>
<br>
<br> Jiné požadavky:
<br>
<br> vzdělání: minimálně SŠ - vzdělání v oblasti veřejnosprávní,ekonomické výhodou <.>
<br>
<br> praxe: v oblasti veřejnosprávní výhodou
<br>
<br> požadujeme:
<br>  základní znalost:
<br>  zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích <,>
<br>  zákona č.262/2006 Sb <.>,zákoník práce <,>
<br>  zákona č.312/2002 Sb <.>,o úřednících samosprávných celků <,>
<br>  zákona č.106/1999 Sb <.>,o svobodném přístupu k informacím <,>
vše v platném znění
 dovednosti a schopnosti: komunikativnost,samostatnost,vstřícnost <,>
<br> zvládání přípravy a zpracování zápisů z porad,jednání orgánů
města,schopnost týmové spolupráce <,>
schopnost jednat s občany a institucemi <,>
schopnost stálého vzdělávání se <,>
velmi dobrá znalost práce na PC,GINIS,výhodou <.>
<br>
<br> Platové podmínky:
dle zákona č.262/2006 Sb <.>,zákoníku práce,ve znění pozdějších předpisů,nařízení vlády ČR
č.341/2017 Sb <.>,o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě,ve znění
pozdějších předpisů,platová třída 8 <.>
<br>
<br>
<br>
<br>
Náležitostí přihlášky:
název výběrového řízení; jméno,příjmení,titul; datum a místo narození; státní příslušnost; místo
trvalého pobytu; (číslo dokladu o povolení k pobytu,jde-li o cizího státního občana); číslo občanského
průkazu; telefonní případně e-mailové spojení; datum a podpis <.>
Přihlášku najdete na
https://www.kurim.cz/cs/obcan/volna-mist...

Načteno

edesky.cz/d/5108273

Meta

Nabídka zaměstnání   Zákon 106/1999  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Kuřim      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz