« Najít podobné dokumenty

Město Kuřim - Zpráva o výsledcích kontrol za rok 2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Kuřim.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zpráva o výsledcích kontrol za rok 2021
Městský úřad Kuřim tel.+420 541 422 311
Jungmannova 968/75 fax +420 541 230 366
<br> 664 34 Kuřim www.kurim.cz
<br> ODBOR OBECNÍ ŽIVNOSTENSKÝ ÚŘAD
<br>
<br> naše zn.: MK/1982/22/OŽÚ
<br> vyřizuje: Bc.XXXXX XXXXXXX
<br> tel.: +XXX XXX XXX XXX
<br> e-mail: rousova@kurim.cz
<br> datum: 07.01.2022
<br>
<br> Zpráva o výsledcích kontrol za rok 2021
<br> Městský úřad Kuřim,odbor obecní živnostenský úřad,je kontrolním orgánem,který je
oprávněn k provádění kontrol podle § 2 odst.1 zákona č.570/1991 Sb <.>,o
živnostenských úřadech,ve znění pozdějších předpisů,ve spojení s § 60a zákona č <.>
455/1991 Sb <.>,o živnostenském podnikání (živnostenský zákon),ve znění pozdějších
předpisů (dále jen živnostenský zákon nebo jen ŽZ); § 23 odst.5 zákona č.634/1992
Sb <.>,o ochraně spotřebitele,ve znění pozdějších předpisů; § 2 odst.3 zákona č <.>
247/2006 Sb <.>,o omezení provozu zastaváren a některých jiných provozoven v noční
době),ve znění pozdějších předpisů,§ 30 odst.8 zákona 65/2017 Sb <.>,o ochraně
zdraví před škodlivými účinky návykových látek,ve znění pozdějších předpisů <,>
nařízení města Kuřimi č.2/2021,kterým se vydává tržní řád <.>
V souladu s § 26 zákona č.255/2012 Sb <.>,o kontrole (kontrolní řád),v platném znění
(dále XXX XXXXX o kontrole),podává kontrolní orgán následující informace o výsledcích
kontrol,které byly provedeny v roce 2021:
<br> Počty kontrol
<br> Počet kontrol a úkonů předcházejících kontrole celkem: 194
přehled jednotlivých úkonů a kontrol:
<br>
 počet úkonů předcházejících kontrole: 58
 počet kontrol 134
 počet kontrol – fyzické podnikající osoby: 106
 počet kontrol – právnické osoby: 28
 počet kontrol provedených v součinnosti s Českou obchodní inspekcí: 2
<br>
<br> Zaměření kontrol:
<br> Kontroly byly zaměřeny na provedení kontrol podnikatelů se sídlem ve Veverské
Bítýšce,kteří neměli více než 10 let kontrolu,průběžné kontroly sídel podnikatelů
(fyzických podnikajících osob) lišících se od bydliště a kontroly sídel právnických osob
v Kuřimi,kont...

Načteno

edesky.cz/d/5105727

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Kuřim      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz