« Najít podobné dokumenty

Město Kuřim - „Strategie rozvoje Jihomoravského kraje 2021+“

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Kuřim.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

06 Strategie rozvoje JMK zveřejnění návrhu
IČ DIČ Telefon Fax E-mail Internet
70888337 CZ 70888337 541652632 541651579 posta@kr-jihomoravsky.cz www.kr-jihomoravsky.cz
<br>
Krajský úřad Jihomoravského kraje
Odbor životního prostředí
Žerotínovo náměstí 3,601 82 Brno
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
„Strategie rozvoje Jihomoravského kraje 2021+“ - zveřejnění informace o návrhu koncepce
včetně vyhodnocení vlivů této koncepce na životní prostředí a veřejné zdraví (dále také jen
„návrh koncepce“) ve smyslu zákona č.100/2001 Sb <.>,o posuzování vlivů na životní
prostředí,ve znění pozdějších předpisů <.>
<br> Krajský úřad Jihomoravského kraje jako věcně a místně příslušný správní úřad ve smyslu
ustanovení § 20 písm.b) a § 22 písm.b) zákona č.100/2001 Sb <.>,o posuzování vlivů na životní
prostředí,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) obdržel dne 23.12.2021 návrh
koncepce „Strategie rozvoje Jihomoravského kraje 2021+“,jehož zpracování zajistil
předkladatel dle ustanovení § 10e zákona <.>
<br> Předkladatelem koncepce je Jihomoravský kraj,Žerotínovo náměstí 449/3,601 82 Brno <,>
IČ 70888337 <.>
<br> Krajský úřad Jihomoravského kraje (dále také jen „krajský úřad“) rozesílá informaci ve smyslu
ustanovení § 10f odst.2 zákona dotčeným orgánům a dotčeným územním samosprávným
celkům.Krajský úřad upozorňuje dotčené územní samosprávné celky na povinnost dle
ustanovení § 16 odst.2 zákona vyvěsit informaci o obdrženém návrhu koncepce a o XXX,kdy
a kde je možné do něj nahlížet,neprodleně po jeho obdržení na své úřední desce,a to po
dobu nejméně 15 dnů.Dotčené územní samosprávné celky v souladu s ustanovením § 16
odst.2 zákona neprodleně zašlou písemné vyrozumění o dni vyvěšení krajskému úřadu <.>
<br> Návrh koncepce je k nahlédnutí na Krajském úřadu Jihomoravského kraje,odboru životního
prostředí u Bc.Daňkové (místnost 412A) v úředních dnech (Po a St 8:00 – 17:00),v jiných
dnech po předchozí telefonické domluvě <.>
<br> Návrh koncepce je rovněž uveřejněn v Informačním systému SEA na internetových stránkách
htt...

Načteno

edesky.cz/d/5105724


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Kuřim      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz