« Najít podobné dokumenty

Město Kuřim - VV - Oznámení o vydání Změny č.2 ÚP Veverská Bítýška formou opatření obecné povahy a doručení úplného znění územního plánu po vydané změně

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Kuřim.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

22 01 03 VV Oznámení o vydání ZM Č 2 ÚP Vev Bít
XXXXXXXXX XXXXXX tel.+XXX XXX XXX XXX mob.+XXX XXX 705 879 bartos@radnice.kurim.cz 1 Městský úřad Kuřim tel.+420 541 422 311 Jungmannova 968/75 fax +420 541 230 633 664 34 Kuřim www.kurim.cz ODBOR INVESTIČNÍ Váš dopis zn.: ze dne: naše zn.: MK/793/22/OI vyřizuje: Ing.Indrová Vlasta tel.: +420 541422 310 e-mail: indrova@kurim.cz datum: 3.1.2022 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Oznámení o vydání Změny č.2 ÚP Veverská Bítýška formou opatření obecné povahy a doručení úplného znění územního plánu po vydané změně Městský úřad Kuřim,odbor investiční (dále jen „pořizovatel“),věcně příslušný dle § 6 odst.1 písm.c) zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),ve znění pozdějších předpisů,a místně příslušný dle § 11 odst.1 písm.b) zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů,oznamuje v souladu s ustanovením § 173 odst.1 správního řádu a ve spojení s ustanovením §20 a §55c,stavebního zákona veřejnou vyhláškou vydání Změny č.2 ÚP Veverská Bítýška formou opatření obecné povahy a doručuje změnu č.2 ÚP Veverská Bítýška a úplné znění územního plánu po vydané změně.Zastupitelstvo města Veverská Bítýška usnesením č.25 na zasedání dne 13.12.2021 podle §172 odst.5) zákona č.500/2004 Sb.správní řád,v platném znění,vzalo na vědomí,že k návrhu Změny č.2 nebyla uplatněna žádná námitka a souhlasilo s vypořádáním připomínek uplatněných k návrhu Změny č.2 ÚP Veverská Bítýška a vydalo Změnu č.2 ÚP Veverská Bítýška formou opatření obecné povahy.Změna č.2 ÚP Veverská Bítýška vydaná formou opatření obecné povahy obsahuje : Změna č.2 ÚP Veverská Bítýška Výřezy výkresů: I.1 Výkres základního členění 1 : 5 000 I.2 Hlavní výkres – urbanistická koncepce,koncepce dopravy a krajiny 1 : 5 000 I.3 Hlavní výkres – koncepce vodního a odpadového hospodářství 1 : 5 000 I.4 Hlavní výkres – koncepce energetiky a spojů 1 : 5 000 I.5 Výkres veřejně prospěšných staveb,opaření a asanací 1 : 5 000 Odůvodnění změny č.2 územního plánu: Výřezy výkresů: II.1 Koordinační výkres – ...
11 ÚP VevBít úplné znění po Z2 grafika II 3 koo en
TS1
<br> ZDV 630
<br> TR 630 KVA
<br> TS2
<br> BTS 400
<br> TR 400 KVA
<br> TS3
<br> BTS 400
<br> TR 400 KVA
<br> TS4
<br> BTS 1BJ/250
<br> TR 100 KVA
<br> TS5
<br> BTS 400
<br> TR 160 KVA
<br> TS6
<br> BTS 400
<br> TR 400 KVA
<br> TS7
<br> BTS 630
<br> TR 400 KVA
<br> TS8
<br> BTS 630
<br> TR 630 KVA
<br> TS9
<br> ZDV 2x1000
<br> TR 2x1000 KVA
<br> TS10
<br> BTS A/2-250
<br> TR 50 KVA
<br> TS11
<br> BTS 1BJ/250
<br> TR 100 KVA
<br> TS12
<br> BTS 1BJ/250
<br> TR 160 KVA
<br> TS13
<br> BTS 630
<br> TR 400 KVA
<br> TS14
<br> PTS 400
<br> TR 250 KVA
<br> TS15
<br> BTS 630
<br> TR 630 KVA
<br> TS16
<br> RZP 250
<br> TR DEMONT <.>
<br> TS17
<br> BTS 630
<br> TR 400 KVA
<br> TS18
<br> BTS 630
<br> TR 400 KVA
<br> TS19
<br> BTS 1BJ/250
<br> TR 50 KVA
<br> TS20
<br> BTS 400
<br> TR 400 KVA
<br> TS21
<br> BTS 400
<br> TR 400 KVA
<br> V
<br> V
<br> N
<br>
<br> 4
<br> 2
<br> 2
<br>
<br> -
<br>
<br> 4
<br> 0
<br> 0
<br>
<br> K
<br> V
<br> M
<br> Í
<br> R
<br> O
<br> V
<br> K
<br> A
<br>
<br> -
<br>
<br> Č
<br> E
<br> B
<br> Í
<br> N
<br> V
<br> V
<br> N
<br>
<br> 2
<br> x
<br>
<br> 4
<br> 0
<br> 0
<br>
<br> K
<br> V
<br>
<br> -
<br>
<br> 4
<br> 3
<br> 4
<br>
<br> S
<br> L
<br> A
<br> V
<br> Ě
<br> T
<br> I
<br> C
<br> E
<br>
<br> -
<br>
<br> Č
<br> E
<br> B
<br> Í
<br> N
<br> 4
<br> 2
<br> 3
<br>
<br> S
<br> O
<br> K
<br> O
<br> L
<br> N
<br> I
<br> C
<br> E
<br>
<br> -
<br>
<br> Č
<br> E
<br> B
<br> Í
<br> N
<br> V
<br> V
<br> N
<br>
<br> 2
<br> x
<br>
<br> 1
<br> 1
<br> 0
<br>
<br> K
<br> V
<br>
<br> -
<br>
<br> 5
<br> 0
<br> 5
<br> <,>
<br>
<br> 5
<br> 0
<br> 6
<br>
<br> O
<br> S
<br> L
<br> A
<br> V
<br> A
<br> N
<br> Y
<br>
<br> -
<br>
<br> Č
<br> E
<br> B
<br> Í
<br> N
<br> V
<br> N
<br>
<br> 6
<br> 7
<br>
<br> -
<br>
<br> 2
<br> 2
<br>
<br> K
<br> V
<br> V
<br> N
<br>
<br> 7
<br> 0
<br>
<br> -
<br>
<br> 2
<br> 2
<br>
<br> K
<br> V
<br> VN 33 - 22 KV (PÁNOV)
<br> V
<br> N
<br>
<br> 7
<br> 0
<br>
<br> -
<br>
<br> 2
<br> 2
<br>
<br> K
<br> V
<br> V
<br> N
<br>
<br> 6
<br...
10 ÚP VevBít úplné znění po Z2 grafika II 2 koo vod
JEZ
<br> JEZ
<br> JEZ
<br> JEZ
<br> JEZ
<br> VDJ
<br> 44 m3
<br> 276,00 m n.m
<br> VDJ
<br> MIMO PROVOZ
<br> VZ
<br> MVE
<br> ČOV
<br> ČOV
<br> VDJ
<br> 250 m3
<br> 294,00 m n.m
<br> ČS
<br> VEVERSKÁ BÍTÝŠKA - CHUDČICE
<br> PROPOJENÍ VODOVODŮ
<br> VZ - ŠMELCOVNA
<br> VODOVODNÍ PŘIVADĚČ
<br> VZ - HV 101
<br> I.ETAPA POSÍLENÍ
<br> I
<br> I
<br> <.>
<br>
<br> E
<br> T
<br> A
<br> P
<br> A
<br>
<br> P
<br> O
<br> S
<br> Í
<br> L
<br> E
<br> N
<br> Í
<br> N
<br> A
<br> P
<br> O
<br> J
<br> E
<br> N
<br> Í
<br>
<br> V
<br> O
<br> D
<br> O
<br> V
<br> O
<br> D
<br> N
<br> Í
<br> M
<br>
<br> P
<br> Ř
<br> I
<br> V
<br> A
<br> D
<br> Ě
<br> Č
<br> E
<br> M
<br>
<br> N
<br> A
<br>
<br> V
<br> O
<br> V
<br>
<br>
<br> NAPOJENÍ VRTU HV 101
<br> ČOV
<br> ČS
<br> ČS
<br> ČS
SD
<br> P i n d u l k a
<br> Svratka
<br> N a d h o r k o u
<br> B u k o v c e
<br> U k a m e n e
<br> N i v y
<br> N i v k y
<br> N i v k y
<br> Z a B u k o v c i
<br> N i v k y
<br> B a b k y
<br> U v o d o j e m u
<br> N i v k y
<br> N a d s t a t k e m
<br> K r n o v e c
<br> H
<br> l
i
n
<br> k
<br> a
<br> H
<br> l
<br> i
<br> n
<br> k
<br> a
<br> S
<br> v
<br> r
<br> a
<br> t
k
<br> a
<br> V
<br> e
<br> v
<br> e
<br> r
<br> k
<br> a
<br> R6
<br> R6
<br> R6
<br> R6
<br> ČS
<br> JEZ
<br> jez
<br> vodojem
<br> stav
<br> LEGENDA
<br> popisrezerva
<br> ČOV
<br> ČS
<br> ČOV
<br> SD
<br> VDJ
<br> VZ
<br> Ú Z E M N Í P L Á N
<br> S
<br> VZ
<br> J
<br> SV
<br> JV
<br> SZ
<br> JZ
<br> II/2
<br> STAROSTA MĚSTA XXXXX XXXXX (ZÁSTUPCE)
<br> MĚSTO VEVERSKÁ BÍTÝŠKA,PSČ XXX XX
<br> ING.ARCH.XXXXXX XXXXX
<br> ING.ARCH.XXXXXX XXXXXXXX (ZÁSTUPCE) <,>
<br> PROSINEC XXXXDATUM
<br> OBJEDNATEL
<br> ZPRACOVATEL
<br> ODŮVODNĚNÍČÁST
<br> M 1: 5 000
<br> ATELIER A.VE,M.MAJEROVÉ 3,638 00 BRNO
<br> e-mail: a.ve.studio@volny.cz
<br> A ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ
<br> KONCEPCE VODNÍHO
<br> KOORDINAČNÍ VÝKRES
<br> úplné znění ÚP po vydání změny č.2
<br> atelier a.ve
<br> AutoCAD SHX Text
240
<br> AutoCAD SHX Text
250
<br> AutoCAD SHX Text...
09 ÚP VevBít úplné znění po Z2 grafika II 1 koo
Ri
<br> Ri
<br> Ri
<br> Ri
<br> Ri
<br> Ri
<br> Ri
<br> Ri
<br> Ri
<br> Ri
<br> Ri
<br> Ri
<br> Rh
<br> Rh
<br> Rh
<br> Ri
<br> VKP "Bukovce"
<br> VKP "Nad řekou"
<br> VKP "U kamene"
<br> VKP "Velké padělky"
<br> VKP "Zadní újezd"
<br> PŘÍRODNÍ PARK
<br> "Údolí bílého potoka"
<br> PŘÍRODNÍ PARK
<br> "Podkomorské lesy"
<br> Rh
<br> Ri
<br> I
<br> I
<br> I
<br> /
<br> 3
<br> 8
<br> 5
<br> 2
<br> 9
<br> I
I
I
/
3
<br> 8
<br> 6
<br> 5
<br> I
I
I
/
3
8
6
6
<br> I
<br> I
<br> /
<br> 3
<br> 8
<br> 6
<br> I
I
/
3
<br> 8
<br> 6
<br> I
<br> I
<br> /
<br> 3
<br> 8
<br> 6
<br> I
I
/
3
<br> 8
<br> 6
<br> LBC 1
<br> "U ŘEKY"
<br> LBC 2
<br> "NAD ŘEKOU"
<br> "POROST
<br> LBC 4
<br> LBC 5
<br> "HRANEČNÍK"
<br> "NAD MLÝNSKÝM NÁHOHEM"
<br> LBC 6
<br> "ČLUNKY"
<br> LBC 7
<br> "HÁJEK"
<br> LBC 8
<br> "HÁJEK U VÁPNICE"
<br> LBC 9
<br> "U HRANICE"
<br> LBC 10
<br> "V LESE"
<br> LBC 11
<br> L
B
<br> K
<br> 3
<br> LBK 2
<br> LBK 1
<br> RK 1465
<br> RK 1465
<br> RK 1465
<br> RK JM 032
<br> K 128 MH
<br> K 128 MB
<br> LBK4
<br> IP VII <.>
<br> I
P
<br>
V
<br> I
I
I
<.>
<br> IP XIV <.>
<br> IP XV <.>
<br> I
<br> P
<br> F
<br>
<br> X
<br> <.>
<br> IP VI <.>
<br> IP IV <.>
<br> IP II <.>
<br> IP I <.>
<br> I
<br> P
<br>
<br> I
<br> I
<br> I
<br> <.>
<br> I
<br> P
<br>
<br> V
<br> <.>
<br> IP XVI <.>
<br> I
P
<br>
X
<br> I
I
I
<.>
<br> I
P
<br>
I
X
<br> <.>
<br> I
<br> P
<br>
<br> X
<br> I
<br> <.>
<br> IP
X
<br> II
<.>
<br> I
P
<br>
V
<br> <.>
<br> I
P
<br>
V
<br> <.>
<br> 1
<br> 1
<br> 1
<br> 1
<br> 1
<br> 1
<br> 1
<br> 5231
<br> 5231
<br> 5231
<br> 1
<br> 5188
<br> 5188
<br> 5188
<br> 5188
<br> 5188
<br> 5189
<br> 5189
<br> 5189
<br> 5189
<br> 5189
<br> 5171
<br> 5171
<br> 5171
<br> 5171
<br> 5171
<br> 5171
<br> 5171
<br> B
<br> A
<br> C
<br> D
<br> E
<br> E
<br> F
<br> G
<br> 1
<br> 2
<br> 3
<br> 4
<br> 5
<br> 6
<br> 7
<br> 8
<br> 8
<br> 9
<br> 10
<br> 11
<br> 12
<br> 13
<br> 14
<br> 15
<br> 16
<br> 18
<br> 20
<br> 21
<br> 23
<br> 24
<br> 26
<br> 28
<br> 29
<br> 30
<br> 31
<br> 32
<br> 27...
08 ÚP VevBít úplné znění po Z2 grafika I 5 vps
V1
<br> V2
<br> V3
<br> V4
<br> V5
<br> V6
<br> V9
<br> VU1
<br> V8
<br> V7
<br> A1
<br> koridor pro vybudování místní komunikace
<br> koridor pro vybudování vodovodu
<br> koridor pro vybudování NTL,STL plynovodu
<br> koridor pro vybudování resp.přeložení vedení VN 22 kV včetně trafostanic
<br> zrušeno po projednání konceptu
<br> založení prvku ÚSES
<br> koridor pro vybudování oddílné kanalizace včetně ČOV "Nový Dvůr",ČS a výtlačného řadu
<br> koridor pro vybudování dopravní a technické infrastruktury
<br> vybudování odstavného parkoviště
<br> vybudování bezpečnostního retardéru
<br> rozvojovástav
<br> LEGENDA
<br> návrh <,>
<br> území
<br> ASANACE
<br> asanace skupiny garáží
<br> hranice katastrálního území
<br> hranice zastavěného území k 23.3.2009 / hranice zastavitelného území
<br> popis
<br> V5
<br> zdvojení vedení VVN "Mírovka - Čebín" (TEE03 viz.ZÚR JMK)
<br> vybudování Vírského oblastního vodovodu (TV01 viz.ZÚR JMK)
<br> V
<br> 4
<br> VU1
<br> VU1
<br> VU1
<br> VU1
<br> VU1
<br> VU1
<br> VU1
<br> VU1
<br> VU1
<br> VU1
<br> VU1
<br> VU1
<br> VU1
<br> VU1
<br> V9
<br> V8
<br> A1
<br> VU1
<br> V5
<br> V4
<br> V4,V7
<br> V
<br> 5
<br> V
<br> 4
<br> V
<br> 4
<br> <,>
<br> V
<br> 3
<br> <,>
<br> V
<br> 4
<br> <,>
<br> V
<br> 5
<br> V
<br> 7
<br> V
<br> 4
<br> V
<br> 7
<br> V
<br> 7
<br> V
<br> 7
<br> V
<br> 7
<br> V
<br> 7
<br> V
<br> 7
<br> V
<br> 7
<br> V
<br> 7
<br> V
<br> 3
<br> <,>
V
<br> 7
<br> V
<br> 4
<br> <,>
<br> V
<br> 5
<br> <,>
<br> V
<br> 6
<br> V
<br> 1
<br> <,>
<br> V
<br> 3
<br> <,>
<br> V
<br> 4
<br> <,>
<br> V
<br> 5
<br> <,>
<br> V
<br> 6
<br> V
<br> 1
<br> <,>
<br> V
<br> 3
<br> V
<br> 1
<br> <,>
<br> V
<br> 3
<br> V
<br> 5
<br> V
<br> 5
<br> V
<br> 1
<br> <,>
<br> V
<br> 3
<br> <,>
<br> V
<br> 4
<br> <,>
<br> V
<br> 5
<br> <,>
<br> V
<br> 6
<br> V
<br> 4
<br> <,>
<br> V
<br> 5
<br> <,>
<br> V
<br> 6
<br> V
<br> 6
<br> V
<br> 4
<br> <,>
<br> V
<br> 6
<br> V
<br> 5
<br> V
<br> 5
<br> V
<br> 5
<br> V
<br> 4
<br> <,>
<br> V
<br> 5
<br> V
<br> ...
07 ÚP VevBít úplné znění po Z2 grafika I 4 hlv en
TS
<br> TS
<br> vov
<br> nadzemní vedení VN
<br> trafostanice
<br> středotlaký plynovod - STL
<br> nízkotlaký plynovod - NTL
<br> SPOJE
<br> plánované optické kabelové propojení XXXXXXXX XXXX a.s.- Hradčany
<br> budoucí trafostanice pro potřeby vírského oblastního vodovodu
<br> rozvojovástav
<br> LEGENDA
<br> návrh <,>
<br> území
<br> nadzemní vedení VN izolovaným vodičem
<br> kabelové vedení VN
<br> hranice katastrálního území
<br> hranice zastavěného území k 23.3.2009 / hranice zastavitelného území
<br> popisrezerva
<br> koridor pro zdvojení vedení VVN "Mírovka - Čebín" (TEE03 viz.ZÚR JMK)
<br> TS-vov
<br> TS23
<br> TS16
<br> B
<br> í
<br> l
<br> ý
<br>
<br> p
<br> o
<br> t
<br> o
<br> k
<br> K r á l o v k y
<br> K r á l o v k y
<br> N a h o r k á c h
<br> V d o l í c í c h
<br> Z a d n í ú j e z d
<br> P r o s t ř e d n í ú j e z d
<br> D l o u h á l o u k a
<br> P o l o d í l y
<br> P o l o d í l y
<br> P i n d u l k a
<br> M e z i ž l e b y
<br> Z á b o r o v í
<br> Č l u n k y
<br> Š t ě r k y
<br> L í s k o v á
<br> P o d k r a v í n e m
<br> Svratka
<br> N a d h o r k o u
<br> B u k o v c e
<br> L í s k o v á
<br> S l e š ť ů v k a
<br> U k a m e n e
<br> U š i b e n i c e
<br> VEVERSKÁ BÍTÝŠKA
<br> S l í n y
<br> N o v é D v o r y
<br> P o d h á j k e m
<br> C h m e l n í k y
<br> P a d ě l k y
<br> B í t e š s k o
<br> N i v y
<br> N i v k y
<br> N i v k y
<br> M o č á l y
<br> Z a B u k o v c i
<br> S o k o l í
<br> N i v k y
<br> B a b k y
<br> N a B í t ý š k á c h
<br> V d o l í c í c h
<br> P a d ě l k y
<br> U v o d o j e m u
<br> N i v k y
<br> H u s t á h o r k a
<br> B
<br> í
<br> l
<br> ý
<br>
<br> p
<br> o
<br> t
<br> o
<br> k
<br> N a d s t a t k e m
<br> K r n o v e c
<br> B
<br> o
<br> k
<br> o
<br> v
<br> e
<br> c
<br> k
<br> ý
<br>
<br> p
<br> o
<br> t
<br> o
<br> k
<br> H
<br> o
l
a
s
i
c
k
ý
<br> p
o
t
o
k
<br> Bílý potok
<br> S
<br> l
<br> e
<br> š
<br> ť
<br> ů
<br> v
<br> k
<br> a
<br> H
<br> l
i
n
<br> k
<br> a
<br> H
<br> l
<br> i...
06 ÚP VevBít úplné znění po Z2 grafika I 3 hlv vod
ČS
<br> I.ETAPA POSÍLENÍ
<br> I
<br> I
<br> <.>
<br>
<br> E
<br> T
<br> A
<br> P
<br> A
<br>
<br> P
<br> O
<br> S
<br> Í
<br> L
<br> E
<br> N
<br> Í
<br> N
<br> A
<br> P
<br> O
<br> J
<br> E
<br> N
<br> Í
<br>
<br> V
<br> O
<br> D
<br> O
<br> V
<br> O
<br> D
<br> N
<br> Í
<br> M
<br>
<br> P
<br> Ř
<br> I
<br> V
<br> A
<br> D
<br> Ě
<br> Č
<br> E
<br> M
<br>
<br> N
<br> A
<br>
<br> V
<br> O
<br> V
<br>
<br>
<br> NAPOJENÍ VRTU HV 101
<br> ČOV
<br> ČS
<br> ČS
<br> ČS
<br> P i n d u l k a
<br> Svratka
<br> N a d h o r k o u
<br> B u k o v c e
<br> U k a m e n e
<br> N i v y
<br> N i v k y
<br> N i v k y
<br> Z a B u k o v c i
<br> N i v k y
<br> B a b k y
<br> U v o d o j e m u
<br> N i v k y
<br> N a d s t a t k e m
<br> K r n o v e c
<br> H
<br> l
i
n
<br> k
<br> a
<br> H
<br> l
<br> i
<br> n
<br> k
<br> a
<br> S
<br> v
<br> r
<br> a
<br> t
k
<br> a
<br> V
<br> e
<br> v
<br> e
<br> r
<br> k
<br> a
<br> R1
<br> R2
<br> R3
<br> R4
<br> R5
<br> R6
<br> R6
<br> R6
<br> R6
<br> Q
<br> ČS
<br> ČOV
<br> ČS
<br> stav
<br> LEGENDA
<br> popisrezerva
<br> ZÁZNAM O ÚČINNOSTI
<br> Funkce:
<br> Podpis:
<br> 2
<br> Ú Z E M N Í P L Á N
<br> S
<br> VZ
<br> J
<br> SV
<br> JV
<br> SZ
<br> JZ
<br> I/3
<br> A ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ
<br> KONCEPCE VODNÍHO
<br> HLAVNÍ VÝKRES
<br> STAROSTA MĚSTA XXXXX XXXXX (ZÁSTUPCE)
<br> MĚSTO VEVERSKÁ BÍTÝŠKA,PSČ XXX XX
<br> ING.ARCH.XXXXXX XXXXX
<br> ING.ARCH.XXXXXX XXXXXXXX (ZÁSTUPCE) <,>
<br> PROSINEC XXXXDATUM
<br> OBJEDNATEL
<br> ZPRACOVATEL
<br> VÝROKČÁST
<br> M 1: 5 000
<br> ATELIER A.VE,M.MAJEROVÉ 3,638 00 BRNO
<br> e-mail: a.ve.studio@volny.cz
<br> úplné znění ÚP po vydání změny č.2
<br> atelier a.ve
<br> AutoCAD SHX Text
240
<br> AutoCAD SHX Text
250
<br> AutoCAD SHX Text
260
<br> AutoCAD SHX Text
270
<br> AutoCAD SHX Text
250
<br> AutoCAD SHX Text
260
<br> AutoCAD SHX Text
270
<br> AutoCAD SHX Text
260
<br> AutoCAD SHX Text
270
<br> AutoCAD SHX Text
240
<br> AutoCAD SHX Text
280
<br> AutoCAD SHX Text
290
<br> AutoCAD SHX Text
310
<br> AutoCA...
05 ÚP VevBít úplné znění po Z2 grafika I 2 hlv urb
rozvojovástav popis
<br> LEGENDA
<br> návrh <,>
<br> území
<br> hranice katastrálního území
<br> hranice zastavěného území / hranice zastavitelného území
<br> regulace
<br> plochy zemědělské - meze,lada
<br> plochy zemědělské - orná půda
<br> plochy vodní a vodohospodářské
<br> plochy lesní
<br> plochy zemědělské - louky a pastviny
<br> plochy smíšené obytné
<br> plochy výroby a skladování
<br> plochy dopravní
<br> plochy občanského vybavení
<br> B
<br> V
<br> D
<br> L
<br> K
<br> M
<br> P
<br> H
<br> Ri,Rh
<br> plochy technické infrastruktury
<br> T
<br> plochy zemědělské - zahrady,sady
<br> Z
<br> plochy rekreace
<br> plochy veřejných prostranství
<br> Q
<br> DOPRAVA
<br> místní komunikace sběrná
<br> místní komunikace obslužná
<br> účelová komunikace
<br> regionální biokoridor (RBK)
<br> nadregionální biokoridor (NRBK)
<br> lokální biocentrum (LBC)
<br> lokální biokoridor (LBK)
<br> interakční prvky (IP),doprovodná zeleň
<br> cyklotrasa (číslo trasy)
<br> rezerva
<br> regionální biocentrum (RBC),nadregionální biocentrum (NRBC)
<br> koridor pro vybudování Vírského oblastního vodovodu (TV01 viz.ZÚR JMK)
<br> koridor pro zdvojení vedení VVN "Mírovka - Čebín" (TEE03 viz.ZÚR JMK)
<br> místní komunikace zklidněná
<br> plochy s omezením výstavby
<br> 1
<br> Ri
<br> Ri
<br> Ri
<br> Ri
<br> Ri
<br> Ri
<br> Ri
<br> Ri
<br> Ri
<br> Ri
<br> Ri
<br> Ri
<br> Rh
<br> Rh
<br> Rh
<br> Ri
<br> Rh
<br> Ri
<br> LBC 1
<br> LBC 2
<br> "POROST
<br> LBC 4
<br> LBC 5
<br> LBC 6
<br> LBC 7
<br> LBC 8
<br> LBC 9
<br> "U HRANICE"
<br> LBC 10
<br> "V LESE"
<br> LBC 11
<br> L
B
<br> K
<br> 3
<br> LBK 2
<br> LBK 1
<br> RK 1465
<br> RK 1465
<br> RK 1465
<br> RK JM 032
<br> K 128 MH
<br> K 128 MB
<br> LBK4
<br> IP VII <.>
<br> I
P
<br>
V
<br> I
I
I
<.>
<br> IP XIV <.>
<br> IP XV <.>
<br> I
<br> P
<br> F
<br>
<br> X
<br> <.>
<br> IP VI <.>
<br> IP IV <.>
<br> IP II <.>
<br> IP I <.>
<br> I
<br> P
<br>
<br> I
<br> I
<br> I
<br> <.>
<br> I
<br> P
<br>
<br> V
<br> <.>
<br> IP XVI <.>
<br> I
P
<br...
04 ÚP VevBít úplné znění po Z2 grafika I 1 zč
Z3
<br> Z4
<br> Z1
<br> Z2
<br> Z14
<br> Z5
<br> Z5
<br> Z5
<br> Z8
<br> Z9
<br> Z10
<br> Z11
<br> Z12
<br> Z6
<br> Z7
<br> P1
<br> P2
<br> P9
<br> P4
<br> P6
<br> P5
<br> Z5
<br> P3
<br> Z13
<br> P7
<br> Z15
<br> Z16
<br> B
<br> í
<br> l
<br> ý
<br>
<br> p
<br> o
<br> t
<br> o
<br> k
<br> K r á l o v k y
<br> K r á l o v k y
<br> N a h o r k á c h
<br> V d o l í c í c h
<br> Z a d n í ú j e z d
<br> P r o s t ř e d n í ú j e z d
<br> D l o u h á l o u k a
<br> P o l o d í l y
<br> P o l o d í l y
<br> P i n d u l k a
<br> M e z i ž l e b y
<br> Z á b o r o v í
<br> Č l u n k y
<br> Š t ě r k y
<br> L í s k o v á
<br> P o d k r a v í n e m
<br> Svratka
<br> N a d h o r k o u
<br> B u k o v c e
<br> L í s k o v á
<br> S l e š ť ů v k a
<br> U k a m e n e
<br> U š i b e n i c e
<br> VEVERSKÁ BÍTÝŠKA
<br> S l í n y
<br> N o v é D v o r y
<br> P o d h á j k e m
<br> C h m e l n í k y
<br> P a d ě l k y
<br> B í t e š s k o
<br> N i v y
<br> N i v k y
<br> N i v k y
<br> M o č á l y
<br> Z a B u k o v c i
<br> S o k o l í
<br> N i v k y
<br> B a b k y
<br> N a B í t ý š k á c h
<br> V d o l í c í c h
<br> P a d ě l k y
<br> U v o d o j e m u
<br> N i v k y
<br> H u s t á h o r k a
<br> B
<br> í
<br> l
<br> ý
<br>
<br> p
<br> o
<br> t
<br> o
<br> k
<br> N a d s t a t k e m
<br> K r n o v e c
<br> B
<br> o
<br> k
<br> o
<br> v
<br> e
<br> c
<br> k
<br> ý
<br>
<br> p
<br> o
<br> t
<br> o
<br> k
<br> H
<br> o
l
a
s
i
c
k
ý
<br> p
o
t
o
k
<br> Bílý potok
<br> S
<br> l
<br> e
<br> š
<br> ť
<br> ů
<br> v
<br> k
<br> a
<br> H
<br> l
i
n
<br> k
<br> a
<br> H
<br> l
<br> i
<br> n
<br> k
<br> a
<br> S
<br> v
<br> r
<br> a
<br> t
k
<br> a
<br> NOVÝ DVŮR
<br> P o d h á j k e m
<br> S t r á ž e
<br> Z a ř e k o u
<br> H r a n e č n í k
<br> H o t o v á
<br> U k ř í ž k u
<br> P o d s t á ž e m i
<br> H á j e k
<br> Z a d n í ú j e z d y
<br> Ž l e b y
<br> V
<br> e
<br> v
<br> e
<br> r
<br> k
<br> a
<br> R1
<br> R2
<br> R3
<br> R4
<br> R5
<br> R6
<br> R6
<br> R6
<br> R6
<br> P1
<br...
03 ÚP VevBít úplné znění po Z2 text
ÚZEMNÍ PLÁN
<br> VEVERSKÁ BÍTÝŠKA
<br> ÚPLNÉ ZNĚNÍ PO VYDÁNÍ
<br> ZMĚNY Č.2
<br>
<br>
<br>
Správní orgán,který poslední změnu ÚP vydal: Zastupitelstvo města Veverská Bítýška
<br> Pořadové číslo poslední změny ÚP: 2
<br> Datum nabytí účinnosti poslední změny ÚP:
<br> Pořizovatel:
<br> Městský úřad Kuřim
<br> Jungmannova 968/75,664 34 Kuřim
<br> Odvor investiční
<br> Otisk úředního razítka:
<br> Oprávněná osoba pořizovatele:
<br> Jméno: XXXXXXXXX XXXXXX
<br> Funkce: vedoucí odboru
<br> Podpis:
<br>
<br>
<br> ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
<br> ZPRACOVATEL: ATELIER A.VE.M.MAJEROVÉ 3,638 00 BRNO
<br> TEL.: 604 215 144,E-MAIL: a.ve.studio@volny.cz
<br> ING.ARCH.XXXXXX XXXXXXXX,AUTOR.ARCH <.>
<br> ING.ARCH.XXXXXX XXXXX
<br> OBJEDNATEL: MĚSTO VEVERSKÁ BÍTÝŠKA,XXX XX
<br> STAROSTA MĚSTA: XXXXX XXXXX
<br> DATUM: PROSINEC XXXX
<br>
<br>
Strana 2 Úplné znění po vydání Změny č.2 Územního plánu Veverská Bítýška
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Úplné znění po vydání Změny č.2 Územního plánu Veverská Bítýška Strana 3
<br>
<br> TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU PO ZMĚNĚ Č.2
<br>
<br> Obsah
<br> I.ÚZEMNÍ PLÁN.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.6
<br> I.1 Vymezení zastavěného území.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> 6
<br> I.2 Koncepce rozvoje území obce,ochrany a rozvoje jeho hodnot.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.6
<br> I.2.1 Koncepce rozvoje území obce.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>....
01 ÚP VevBít úplné znění po Z2 štítek
VEVERSKÁ BÍTÝŠKA
<br> VEVERSKÁ BÍTÝŠKA
<br> VEVERSKÁ BÍTÝŠKA
<br> VEVERSKÁ BÍTÝŠKA
02 ÚP VevBít úplné znění po Z2 obsah dokumentace
Obsah dokumentace
<br>
Textová část:
<br>
<br> I.Územní plán
<br>
<br> Výkresová část:
<br>
<br> I.Územní plán
<br> I/1 Výkres základního členění 1 : 5 000
<br> I/2 Hlavní výkres 1 : 5 000
<br> Urbanistická koncepce,koncepce dopravy a krajiny
<br> I/3 Hlavní výkres 1 : 5 000
<br> Koncepce vodního a odpadového hospodářství
<br> I/4 Hlavní výkres 1 : 5 000
<br> Koncepce energetiky a spojů
<br> I/5 Výkres veřejně prospěšných staveb,opatření a asanací 1 : 5 000
<br>
<br> II.Odůvodnění územního plánu
<br> II/1 Koordinační výkres 1 : 5 000
<br> Urbanistická koncepce,koncepce dopravy a krajiny
<br> II/2 Koordinační výkres 1 : 5 000
<br> Koncepce vodního a odpadového hospodářství
<br> II/3 Koordinační výkres 1 : 5 000
<br> Koncepce energetiky a spojů
12 ÚP VevBít Z2 grafika II 4 šv
ZÁZNAM O ÚČINNOSTI
<br> Podpis:
<br> Funkce:
<br> VEVERSKÁ BÍTÝŠKAVEVERSKÁ BÍTÝŠKA
<br> D1
<br> II/385
<br> II/379
<br> II/386
<br> II/386
<br> II/386
<br> II/384
<br> II/384
<br> R1
<br> R2
<br> R3
<br> R4
<br> R5
<br> stav popis
<br> LEGENDA
<br> M 1: 50 000VÝKRES ŠIRŠÍCH VZTAHŮ
<br> Ú Z E M N Í P L Á N
<br> S
<br> VZ
<br> J
<br> SV
<br> JV
<br> SZ
<br> JZ
<br> II/4DATUM
<br> OBJEDNATEL
<br> ODŮVODNĚNÍČÁST
<br> STAROSTA MĚSTA XXXXX XXXXX (ZÁSTUPCE)
<br> MĚSTO VEVERSKÁ BÍTÝŠKA,PSČ XXX XX
<br> ING.ARCH.XXXXXX XXXXX
<br> ING.ARCH.XXXXXX XXXXXXXX (ZÁSTUPCE) <,>
<br> PROSINEC XXXX
<br> ZPRACOVATEL ATELIER A.VE,M.MAJEROVÉ 3,638 00 BRNO
<br> e-mail: a.ve.studio@volny.cz
<br> atelier a.ve
<br> ZMĚNA Č.2
11 ÚP VevBít Z2 grafika II 3 koo en
TS1
<br> ZDV 630
<br> TR 630 KVA
<br> TS2
<br> BTS 400
<br> TR 400 KVA
<br> TS3
<br> BTS 400
<br> TR 400 KVA
<br> TS4
<br> BTS 1BJ/250
<br> TR 100 KVA
<br> TS5
<br> BTS 400
<br> TR 160 KVA
<br> TS6
<br> BTS 400
<br> TR 400 KVA
<br> TS7
<br> BTS 630
<br> TR 400 KVA
<br> TS8
<br> BTS 630
<br> TR 630 KVA
<br> TS9
<br> ZDV 2x1000
<br> TR 2x1000 KVA
<br> TS10
<br> BTS A/2-250
<br> TR 50 KVA
<br> TS11
<br> BTS 1BJ/250
<br> TR 100 KVA
<br> TS12
<br> BTS 1BJ/250
<br> TR 160 KVA
<br> TS13
<br> BTS 630
<br> TR 400 KVA
<br> TS14
<br> PTS 400
<br> TR 250 KVA
<br> TS15
<br> BTS 630
<br> TR 630 KVA
<br> TS16
<br> RZP 250
<br> TR DEMONT <.>
<br> TS17
<br> BTS 630
<br> TR 400 KVA
<br> TS18
<br> BTS 630
<br> TR 400 KVA
<br> TS19
<br> BTS 1BJ/250
<br> TR 50 KVA
<br> TS20
<br> BTS 400
<br> TR 400 KVA
<br> TS21
<br> BTS 400
<br> TR 400 KVA
<br> V
<br> V
<br> N
<br>
<br> 4
<br> 2
<br> 2
<br>
<br> -
<br>
<br> 4
<br> 0
<br> 0
<br>
<br> K
<br> V
<br> M
<br> Í
<br> R
<br> O
<br> V
<br> K
<br> A
<br>
<br> -
<br>
<br> Č
<br> E
<br> B
<br> Í
<br> N
<br> V
<br> V
<br> N
<br>
<br> 2
<br> x
<br>
<br> 4
<br> 0
<br> 0
<br>
<br> K
<br> V
<br>
<br> -
<br>
<br> 4
<br> 3
<br> 4
<br>
<br> S
<br> L
<br> A
<br> V
<br> Ě
<br> T
<br> I
<br> C
<br> E
<br>
<br> -
<br>
<br> Č
<br> E
<br> B
<br> Í
<br> N
<br> 4
<br> 2
<br> 3
<br>
<br> S
<br> O
<br> K
<br> O
<br> L
<br> N
<br> I
<br> C
<br> E
<br>
<br> -
<br>
<br> Č
<br> E
<br> B
<br> Í
<br> N
<br> V
<br> V
<br> N
<br>
<br> 2
<br> x
<br>
<br> 1
<br> 1
<br> 0
<br>
<br> K
<br> V
<br>
<br> -
<br>
<br> 5
<br> 0
<br> 5
<br> <,>
<br>
<br> 5
<br> 0
<br> 6
<br>
<br> O
<br> S
<br> L
<br> A
<br> V
<br> A
<br> N
<br> Y
<br>
<br> -
<br>
<br> Č
<br> E
<br> B
<br> Í
<br> N
<br> V
<br> N
<br>
<br> 6
<br> 7
<br>
<br> -
<br>
<br> 2
<br> 2
<br>
<br> K
<br> V
<br> V
<br> N
<br>
<br> 7
<br> 0
<br>
<br> -
<br>
<br> 2
<br> 2
<br>
<br> K
<br> V
<br> VN 33 - 22 KV (PÁNOV)
<br> V
<br> N
<br>
<br> 7
<br> 0
<br>
<br> -
<br>
<br> 2
<br> 2
<br>
<br> K
<br> V
<br> V
<br> N
<br>
<br> 6
<br...
10 ÚP VevBít Z2 grafika II 2 koo vod
JEZ
<br> JEZ
<br> JEZ
<br> JEZ
<br> JEZ
<br> VDJ
<br> 44 m3
<br> 276,00 m n.m
<br> VDJ
<br> MIMO PROVOZ
<br> VZ
<br> MVE
<br> ČOV
<br> ČOV
<br> VDJ
<br> 250 m3
<br> 294,00 m n.m
<br> ČS
<br> VEVERSKÁ BÍTÝŠKA - CHUDČICE
<br> PROPOJENÍ VODOVODŮ
<br> VZ - ŠMELCOVNA
<br> VODOVODNÍ PŘIVADĚČ
<br> VZ - HV 101
<br> I.ETAPA POSÍLENÍ
<br> I
<br> I
<br> <.>
<br>
<br> E
<br> T
<br> A
<br> P
<br> A
<br>
<br> P
<br> O
<br> S
<br> Í
<br> L
<br> E
<br> N
<br> Í
<br> N
<br> A
<br> P
<br> O
<br> J
<br> E
<br> N
<br> Í
<br>
<br> V
<br> O
<br> D
<br> O
<br> V
<br> O
<br> D
<br> N
<br> Í
<br> M
<br>
<br> P
<br> Ř
<br> I
<br> V
<br> A
<br> D
<br> Ě
<br> Č
<br> E
<br> M
<br>
<br> N
<br> A
<br>
<br> V
<br> O
<br> V
<br>
<br>
<br> NAPOJENÍ VRTU HV 101
<br> ČOV
<br> ČS
<br> ČS
<br> ČS
SD
<br> P i n d u l k a
<br> Svratka
<br> N a d h o r k o u
<br> B u k o v c e
<br> U k a m e n e
<br> N i v y
<br> N i v k y
<br> N i v k y
<br> Z a B u k o v c i
<br> N i v k y
<br> B a b k y
<br> U v o d o j e m u
<br> N i v k y
<br> N a d s t a t k e m
<br> K r n o v e c
<br> H
<br> l
i
n
<br> k
<br> a
<br> H
<br> l
<br> i
<br> n
<br> k
<br> a
<br> S
<br> v
<br> r
<br> a
<br> t
k
<br> a
<br> V
<br> e
<br> v
<br> e
<br> r
<br> k
<br> a
<br> stav rezerva
<br> LEGENDA
<br> popis
<br> Ú Z E M N Í P L Á N
<br> S
<br> VZ
<br> J
<br> SV
<br> JV
<br> SZ
<br> JZ
<br> II/2
<br> M 1: 5 000
<br> A ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ
<br> KONCEPCE VODNÍHO
<br> KOORDINAČNÍ VÝKRES
<br> ZMĚNA Č.2
<br> STAROSTA MĚSTA XXXXX XXXXX (ZÁSTUPCE)
<br> MĚSTO VEVERSKÁ BÍTÝŠKA,PSČ XXX XX
<br> ING.ARCH.XXXXXX XXXXX
<br> ING.ARCH.XXXXXX XXXXXXXX (ZÁSTUPCE) <,>
<br> PROSINEC XXXXDATUM
<br> OBJEDNATEL
<br> ZPRACOVATEL
<br> ODŮVODNĚNÍČÁST
<br> ATELIER A.VE,M.MAJEROVÉ 3,638 00 BRNO
<br> e-mail: a.ve.studio@volny.cz
<br> atelier a.ve
<br> AutoCAD SHX Text
240
<br> AutoCAD SHX Text
250
<br> AutoCAD SHX Text
260
<br> AutoCAD SHX Text
270
<br> AutoCAD SHX Text
250
<br> AutoCAD SHX Text
260
<br> AutoCAD SHX Text
270
<br> AutoCAD SHX Text
260
<br> AutoCA...
09 ÚP VevBít Z2 grafika II 1 koo
Ri
<br> Ri
<br> Ri
<br> Ri
<br> Ri
<br> Ri
<br> Ri
<br> Ri
<br> Ri
<br> Ri
<br> Ri
<br> Ri
<br> Rh
<br> Rh
<br> Rh
<br> Ri
<br> VKP "Bukovce"
<br> VKP "Nad řekou"
<br> VKP "U kamene"
<br> VKP "Velké padělky"
<br> VKP "Zadní újezd"
<br> PŘÍRODNÍ PARK
<br> "Údolí bílého potoka"
<br> PŘÍRODNÍ PARK
<br> "Podkomorské lesy"
<br> Rh
<br> Ri
<br> I
<br> I
<br> I
<br> /
<br> 3
<br> 8
<br> 5
<br> 2
<br> 9
<br> I
I
I
/
3
<br> 8
<br> 6
<br> 5
<br> I
I
I
/
3
8
6
6
<br> I
<br> I
<br> /
<br> 3
<br> 8
<br> 6
<br> I
I
/
3
<br> 8
<br> 6
<br> I
<br> I
<br> /
<br> 3
<br> 8
<br> 6
<br> I
I
/
3
<br> 8
<br> 6
<br> LBC 1
<br> "U ŘEKY"
<br> LBC 2
<br> "NAD ŘEKOU"
<br> "POROST
<br> LBC 4
<br> LBC 5
<br> "HRANEČNÍK"
<br> "NAD MLÝNSKÝM NÁHOHEM"
<br> LBC 6
<br> "ČLUNKY"
<br> LBC 7
<br> "HÁJEK"
<br> LBC 8
<br> "HÁJEK U VÁPNICE"
<br> LBC 9
<br> "U HRANICE"
<br> LBC 10
<br> "V LESE"
<br> LBC 11
<br> L
B
<br> K
<br> 3
<br> LBK 2
<br> LBK 1
<br> RK 1465
<br> RK 1465
<br> RK 1465
<br> RK JM 032
<br> K 128 MH
<br> K 128 MB
<br> LBK4
<br> IP VII <.>
<br> I
P
<br>
V
<br> I
I
I
<.>
<br> IP XIV <.>
<br> IP XV <.>
<br> I
<br> P
<br> F
<br>
<br> X
<br> <.>
<br> IP VI <.>
<br> IP IV <.>
<br> IP II <.>
<br> IP I <.>
<br> I
<br> P
<br>
<br> I
<br> I
<br> I
<br> <.>
<br> I
<br> P
<br>
<br> V
<br> <.>
<br> IP XVI <.>
<br> I
P
<br>
X
<br> I
I
I
<.>
<br> I
P
<br>
I
X
<br> <.>
<br> I
<br> P
<br>
<br> X
<br> I
<br> <.>
<br> IP
X
<br> II
<.>
<br> I
P
<br>
V
<br> <.>
<br> I
P
<br>
V
<br> <.>
<br> 1
<br> 1
<br> 1
<br> 1
<br> 1
<br> 1
<br> 1
<br> 5231
<br> 5231
<br> 5231
<br> 1
<br> 5188
<br> 5188
<br> 5188
<br> 5188
<br> 5188
<br> 5189
<br> 5189
<br> 5189
<br> 5189
<br> 5189
<br> 5171
<br> 5171
<br> 5171
<br> 5171
<br> 5171
<br> 5171
<br> 5171
<br> B
<br> A
<br> C
<br> D
<br> E
<br> E
<br> F
<br> G
<br> 1
<br> 2
<br> 3
<br> 4
<br> 5
<br> 6
<br> 7
<br> 8
<br> 8
<br> 9
<br> 10
<br> 11
<br> 12
<br> 13
<br> 14
<br> 15
<br> 16
<br> 18
<br> 20
<br> 21
<br> 23
<br> 24
<br> 26
<br> 28
<br> 29
<br> 30
<br> 31
<br> 32
<br> 27...
08 ÚP VevBít Z2 grafika I 5 vps
zdvojení vedení VVN "Mírovka - Čebín" (TEE03 viz.ZÚR JMK)
<br> zrušení VPS vybudování plynovodu VTL "Kralice - Příbor" (TEP05 viz.ZÚR JMK)
<br> rozvojovástav rezerva
<br> LEGENDA
<br> návrh <,>
<br> území
<br> hranice řešeného (katastrálního) území
<br> hranice zastavěného / zastavitelného území
<br> popis
<br> hranice zastavěného území
<br> zrušení hranice zastavěného / zastavitelného území
<br> vybudování Vírského oblastního vodovodu (TV01 viz.ZÚR JMK)
<br> B
<br> í
<br> l
<br> ý
<br>
<br> p
<br> o
<br> t
<br> o
<br> k
<br> K r á l o v k y
<br> K r á l o v k y
<br> N a h o r k á c h
<br> V d o l í c í c h
<br> Z a d n í ú j e z d
<br> P r o s t ř e d n í ú j e z d
<br> D l o u h á l o u k a
<br> P o l o d í l y
<br> P o l o d í l y
<br> P i n d u l k a
<br> M e z i ž l e b y
<br> Z á b o r o v í
<br> Č l u n k y
<br> Š t ě r k y
<br> L í s k o v á
<br> P o d k r a v í n e m
<br> Svratka
<br> N a d h o r k o u
<br> B u k o v c e
<br> L í s k o v á
<br> S l e š ť ů v k a
<br> U k a m e n e
<br> U š i b e n i c e
<br> VEVERSKÁ BÍTÝŠKA
<br> S l í n y
<br> N o v é D v o r y
<br> P o d h á j k e m
<br> C h m e l n í k y
<br> P a d ě l k y
<br> B í t e š s k o
<br> N i v y
<br> N i v k y
<br> N i v k y
<br> M o č á l y
<br> Z a B u k o v c i
<br> S o k o l í
<br> N i v k y
<br> B a b k y
<br> N a B í t ý š k á c h
<br> V d o l í c í c h
<br> P a d ě l k y
<br> U v o d o j e m u
<br> N i v k y
<br> H u s t á h o r k a
<br> B
<br> í
<br> l
<br> ý
<br>
<br> p
<br> o
<br> t
<br> o
<br> k
<br> N a d s t a t k e m
<br> K r n o v e c
<br> B
<br> o
<br> k
<br> o
<br> v
<br> e
<br> c
<br> k
<br> ý
<br>
<br> p
<br> o
<br> t
<br> o
<br> k
<br> H
<br> o
l
a
s
i
c
k
ý
<br> p
o
t
o
k
<br> Bílý potok
<br> S
<br> l
<br> e
<br> š
<br> ť
<br> ů
<br> v
<br> k
<br> a
<br> H
<br> l
i
n
<br> k
<br> a
<br> H
<br> l
<br> i
<br> n
<br> k
<br> a
<br> S
<br> v
<br> r
<br> a
<br> t
k
<br> a
<br> NOVÝ DVŮR
<br> P o d h á j k e m
<br> S t r á ž e
<br> Z a ř e k o u
<br> H r a n e č n í k
<br> H o ...
07 ÚP VevBít Z2 grafika I 4 hlv en
koridor pro zdvojení vedení VVN "Mírovka - Čebín" (TEE03 viz.ZÚR JMK)
<br> rozvojovástav rezerva
<br> LEGENDA
<br> návrh <,>
<br> území
<br> hranice řešeného (katastrálního) území
<br> hranice zastavěného / zastavitelného území
<br> popis
<br> hranice zastavěného území
<br> zrušení hranice zastavěného / zastavitelného území
<br> zrušení koridoru pro plynovod VTL "Kralice - Příbor" (TEP05 viz.ZÚR JMK)
<br> B
<br> í
<br> l
<br> ý
<br>
<br> p
<br> o
<br> t
<br> o
<br> k
<br> K r á l o v k y
<br> K r á l o v k y
<br> N a h o r k á c h
<br> V d o l í c í c h
<br> Z a d n í ú j e z d
<br> P r o s t ř e d n í ú j e z d
<br> D l o u h á l o u k a
<br> P o l o d í l y
<br> P o l o d í l y
<br> P i n d u l k a
<br> M e z i ž l e b y
<br> Z á b o r o v í
<br> Č l u n k y
<br> Š t ě r k y
<br> L í s k o v á
<br> P o d k r a v í n e m
<br> Svratka
<br> N a d h o r k o u
<br> B u k o v c e
<br> L í s k o v á
<br> S l e š ť ů v k a
<br> U k a m e n e
<br> U š i b e n i c e
<br> VEVERSKÁ BÍTÝŠKA
<br> S l í n y
<br> N o v é D v o r y
<br> P o d h á j k e m
<br> C h m e l n í k y
<br> P a d ě l k y
<br> B í t e š s k o
<br> N i v y
<br> N i v k y
<br> N i v k y
<br> M o č á l y
<br> Z a B u k o v c i
<br> S o k o l í
<br> N i v k y
<br> B a b k y
<br> N a B í t ý š k á c h
<br> V d o l í c í c h
<br> P a d ě l k y
<br> U v o d o j e m u
<br> N i v k y
<br> H u s t á h o r k a
<br> B
<br> í
<br> l
<br> ý
<br>
<br> p
<br> o
<br> t
<br> o
<br> k
<br> N a d s t a t k e m
<br> K r n o v e c
<br> B
<br> o
<br> k
<br> o
<br> v
<br> e
<br> c
<br> k
<br> ý
<br>
<br> p
<br> o
<br> t
<br> o
<br> k
<br> H
<br> o
l
a
s
i
c
k
ý
<br> p
o
t
o
k
<br> Bílý potok
<br> S
<br> l
<br> e
<br> š
<br> ť
<br> ů
<br> v
<br> k
<br> a
<br> H
<br> l
i
n
<br> k
<br> a
<br> H
<br> l
<br> i
<br> n
<br> k
<br> a
<br> S
<br> v
<br> r
<br> a
<br> t
k
<br> a
<br> NOVÝ DVŮR
<br> P o d h á j k e m
<br> S t r á ž e
<br> Z a ř e k o u
<br> H r a n e č n í k
<br> H o t o v á
<br> U k ř í ž k u
<br> P o d s t á ž e m i
<br...
06 ÚP VevBít Z2 grafika I 3 hlv vod
B
<br> í
<br> l
<br> ý
<br>
<br> p
<br> o
<br> t
<br> o
<br> k
<br> K r á l o v k y
<br> K r á l o v k y
<br> N a h o r k á c h
<br> V d o l í c í c h
<br> Z a d n í ú j e z d
<br> P r o s t ř e d n í ú j e z d
<br> D l o u h á l o u k a
<br> P o l o d í l y
<br> P o l o d í l y
<br> P i n d u l k a
<br> M e z i ž l e b y
<br> Z á b o r o v í
<br> Č l u n k y
<br> Š t ě r k y
<br> L í s k o v á
<br> P o d k r a v í n e m
<br> Svratka
<br> N a d h o r k o u
<br> B u k o v c e
<br> L í s k o v á
<br> S l e š ť ů v k a
<br> U k a m e n e
<br> U š i b e n i c e
<br> VEVERSKÁ BÍTÝŠKA
<br> S l í n y
<br> N o v é D v o r y
<br> P o d h á j k e m
<br> C h m e l n í k y
<br> P a d ě l k y
<br> B í t e š s k o
<br> N i v y
<br> N i v k y
<br> N i v k y
<br> M o č á l y
<br> Z a B u k o v c i
<br> S o k o l í
<br> N i v k y
<br> B a b k y
<br> N a B í t ý š k á c h
<br> V d o l í c í c h
<br> P a d ě l k y
<br> U v o d o j e m u
<br> N i v k y
<br> H u s t á h o r k a
<br> B
<br> í
<br> l
<br> ý
<br>
<br> p
<br> o
<br> t
<br> o
<br> k
<br> N a d s t a t k e m
<br> K r n o v e c
<br> B
<br> o
<br> k
<br> o
<br> v
<br> e
<br> c
<br> k
<br> ý
<br>
<br> p
<br> o
<br> t
<br> o
<br> k
<br> H
<br> o
l
a
s
i
c
k
ý
<br> p
o
t
o
k
<br> Bílý potok
<br> S
<br> l
<br> e
<br> š
<br> ť
<br> ů
<br> v
<br> k
<br> a
<br> H
<br> l
i
n
<br> k
<br> a
<br> H
<br> l
<br> i
<br> n
<br> k
<br> a
<br> S
<br> v
<br> r
<br> a
<br> t
k
<br> a
<br> NOVÝ DVŮR
<br> P o d h á j k e m
<br> S t r á ž e
<br> Z a ř e k o u
<br> H r a n e č n í k
<br> H o t o v á
<br> U k ř í ž k u
<br> P o d s t á ž e m i
<br> H á j e k
<br> Z a d n í ú j e z d y
<br> Ž l e b y
<br> V
<br> e
<br> v
<br> e
<br> r
<br> k
<br> a
<br> koridor pro vybudování Vírského oblastního vodovodu (TV01 viz.ZÚR JMK)
<br> rozvojovástav rezerva
<br> LEGENDA
<br> návrh <,>
<br> území
<br> hranice řešeného (katastrálního) území
<br> hranice zastavěného / zastavitelného území
<br> popis
<br> hranice zastavěného území
<br> zrušení hranice zastavěné...
05 ÚP VevBít Z2 grafika I 2 hlv urb
Q
<br> koridor pro zdvojení vedení VVN "Mírovka - Čebín" (TEE03 viz.ZÚR JMK)
<br> koridor pro vybudování Vírského oblastního vodovodu (TV01 viz.ZÚR JMK)
<br> zrušení koridoru pro plynovod VTL "Kralice - Příbor" (TEP05 viz.ZÚR JMK)
<br> rozvojovástav rezerva
<br> LEGENDA
<br> návrh <,>
<br> území
<br> hranice řešeného (katastrálního) území
<br> hranice zastavěného / zastavitelného území
<br> popis
<br> hranice zastavěného území
<br> zrušení hranice zastavěného / zastavitelného území
<br> plochy smíšené obytné
<br> B
<br> 1 cyklotrasa (číslo trasy)
<br> plochy veřejných prostranství
<br> B
<br> í
<br> l
<br> ý
<br>
<br> p
<br> o
<br> t
<br> o
<br> k
<br> K r á l o v k y
<br> K r á l o v k y
<br> N a h o r k á c h
<br> V d o l í c í c h
<br> Z a d n í ú j e z d
<br> P r o s t ř e d n í ú j e z d
<br> D l o u h á l o u k a
<br> P o l o d í l y
<br> P o l o d í l y
<br> P i n d u l k a
<br> M e z i ž l e b y
<br> Z á b o r o v í
<br> Č l u n k y
<br> Š t ě r k y
<br> L í s k o v á
<br> P o d k r a v í n e m
<br> Svratka
<br> N a d h o r k o u
<br> B u k o v c e
<br> L í s k o v á
<br> S l e š ť ů v k a
<br> U k a m e n e
<br> U š i b e n i c e
<br> VEVERSKÁ BÍTÝŠKA
<br> S l í n y
<br> N o v é D v o r y
<br> P o d h á j k e m
<br> C h m e l n í k y
<br> P a d ě l k y
<br> B í t e š s k o
<br> N i v y
<br> N i v k y
<br> N i v k y
<br> M o č á l y
<br> Z a B u k o v c i
<br> S o k o l í
<br> N i v k y
<br> B a b k y
<br> N a B í t ý š k á c h
<br> V d o l í c í c h
<br> P a d ě l k y
<br> U v o d o j e m u
<br> N i v k y
<br> H u s t á h o r k a
<br> B
<br> í
<br> l
<br> ý
<br>
<br> p
<br> o
<br> t
<br> o
<br> k
<br> N a d s t a t k e m
<br> K r n o v e c
<br> B
<br> o
<br> k
<br> o
<br> v
<br> e
<br> c
<br> k
<br> ý
<br>
<br> p
<br> o
<br> t
<br> o
<br> k
<br> H
<br> o
l
a
s
i
c
k
ý
<br> p
o
t
o
k
<br> Bílý potok
<br> S
<br> l
<br> e
<br> š
<br> ť
<br> ů
<br> v
<br> k
<br> a
<br> H
<br> l
i
n
<br> k
<br> a
<br> H
<br> l
<br> i
<br> n
<br> k
<br> a
<br> S
<br> v
<br> r
...

Načteno

edesky.cz/d/5105723

Meta

Veřejná vyhláška   Územní plánování   Územní plánování   Územní plánování   Územní plánování   Územní plánování   Územní plánování   Územní plánování   Územní plánování   Územní plánování   Územní plánování   EIA   Zveřejnění záměru   Územní plánování   Územní plánování   Územní plánování   Územní plánování   Územní plánování   Územní plánování   Územní plánování   Územní plánování   Územní plánování   Územní plánování   Územní plánování   Stavby   Zveřejnění záměru   Územní plánování   EIA   Územní plánování   Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Kuřim      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz