« Najít podobné dokumenty

Město Kuřim - VV - Oznámení o konání veřejného projednání návrhu Změny č.4 ÚP Veverská Bítýška

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Kuřim.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

09 ÚP VB změna č4 grafika II 5 zpf
Š t ě r k y
<br> S o k o l í
<br> U k ř í ž k u
<br> S
<br> VZ
<br> J
<br> SV
<br> JV
<br> SZ
<br> JZ
<br> II/5DATUM
<br> OBJEDNATEL
<br> ZPRACOVATEL
<br> M 1: 5 000
<br> rozvojovástav
<br> návrh <,>
<br> území
<br> popis
<br> LEGENDA
<br> hranice řešeného (katastrálního) území
<br> hranice zastavěného / zastavitelného území
<br> zábor ZPF vyplývající ze změny č.4 ÚP
<br> ZPF-Z4
<br> ZPF-Z3
<br> atelier a.vee-mail: a.ve.studio@volny.cz
<br> LISTOPAD 2021
<br> AutoCAD SHX Text
270
<br> AutoCAD SHX Text
260
<br> AutoCAD SHX Text
270
<br> AutoCAD SHX Text
240
<br> AutoCAD SHX Text
240
<br> AutoCAD SHX Text
240
<br> AutoCAD SHX Text
300
<br> AutoCAD SHX Text
310
<br> AutoCAD SHX Text
310
<br> AutoCAD SHX Text
280
<br> AutoCAD SHX Text
360
<br> AutoCAD SHX Text
250
<br> AutoCAD SHX Text
270
<br> AutoCAD SHX Text
310
<br> AutoCAD SHX Text
290
<br> AutoCAD SHX Text
320
08 ÚP VB změna č4 grafika II 4 šv
ZÁZNAM O ÚČINNOSTI
<br> Podpis:
<br> Funkce:
<br> VEVERSKÁ BÍTÝŠKAVEVERSKÁ BÍTÝŠKA
<br> D1
<br> II/385
<br> II/379
<br> II/386
<br> II/386
<br> II/386
<br> II/384
<br> II/384
<br> R1
<br> R2
<br> R3
<br> R4
<br> R5
<br> stav popis
<br> LEGENDA
<br> M 1: 50 000VÝKRES ŠIRŠÍCH VZTAHŮ
<br> Ú Z E M N Í P L Á N
<br> S
<br> VZ
<br> J
<br> SV
<br> JV
<br> SZ
<br> JZ
<br> II/4
<br> atelier a.ve
<br> ZMĚNA Č.4
<br> ODŮVODNĚNÍČÁST
<br> MASARYKOVO NÁMĚSTÍ 77,664 71 VEVERSKÁ BÍTÝŠKA
<br> HARTMANN – XXXX a.s
<br> e-mail: a.ve.studio@volny.cz
<br> LISTOPAD 2021DATUM
<br> OBJEDNATEL
<br> ZPRACOVATEL ING.ARCH.XXXXXX XXXXX (ZÁSTUPCE) <,>
<br> ING.ARCH.XXXXXX XXXXXXXX
<br> MARIE MAJEROVÉ X,XXX XX BRNO
07 ÚP VB změna č4 grafika II 1 koo
Ri
<br> Ri
<br> Ri
<br> Ri
<br> Ri
<br> Ri
<br> Ri
<br> Ri
<br> Ri
<br> Ri
<br> Ri
<br> Ri
<br> Rh
<br> Rh
<br> Rh
<br> Ri
<br> VKP "Bukovce"
<br> VKP "Nad řekou"
<br> VKP "U kamene"
<br> VKP "Velké padělky"
<br> VKP "Zadní újezd"
<br> PŘÍRODNÍ PARK
<br> "Údolí bílého potoka"
<br> PŘÍRODNÍ PARK
<br> "Podkomorské lesy"
<br> Rh
<br> Ri
<br> I
<br> I
<br> I
<br> /
<br> 3
<br> 8
<br> 5
<br> 2
<br> 9
<br> I
I
I
/
3
<br> 8
<br> 6
<br> 5
<br> I
I
I
/
3
8
6
6
<br> I
<br> I
<br> /
<br> 3
<br> 8
<br> 6
<br> I
I
/
3
<br> 8
<br> 6
<br> I
<br> I
<br> /
<br> 3
<br> 8
<br> 6
<br> I
I
/
3
<br> 8
<br> 6
<br> LBC 1
<br> "U ŘEKY"
<br> LBC 2
<br> "NAD ŘEKOU"
<br> "POROST
<br> LBC 4
<br> LBC 5
<br> "HRANEČNÍK"
<br> "NAD MLÝNSKÝM NÁHOHEM"
<br> LBC 6
<br> "ČLUNKY"
<br> LBC 7
<br> "HÁJEK"
<br> LBC 8
<br> "HÁJEK U VÁPNICE"
<br> LBC 9
<br> "U HRANICE"
<br> LBC 10
<br> "V LESE"
<br> LBC 11
<br> L
B
<br> K
<br> 3
<br> LBK 2
<br> LBK 1
<br> RK 1465
<br> RK 1465
<br> RK 1465
<br> RK JM 032
<br> K 128 MH
<br> K 128 MB
<br> LBK4
<br> IP VII <.>
<br> I
P
<br>
V
<br> I
I
I
<.>
<br> IP XIV <.>
<br> IP XV <.>
<br> I
<br> P
<br> F
<br>
<br> X
<br> <.>
<br> IP VI <.>
<br> IP IV <.>
<br> IP II <.>
<br> IP I <.>
<br> I
<br> P
<br>
<br> I
<br> I
<br> I
<br> <.>
<br> I
<br> P
<br>
<br> V
<br> <.>
<br> IP XVI <.>
<br> I
P
<br>
X
<br> I
I
I
<.>
<br> I
P
<br>
I
X
<br> <.>
<br> I
<br> P
<br>
<br> X
<br> I
<br> <.>
<br> IP
X
<br> II
<.>
<br> I
P
<br>
V
<br> <.>
<br> I
P
<br>
V
<br> <.>
<br> 1
<br> 1
<br> 1
<br> 1
<br> 1
<br> 1
<br> 1
<br> 5231
<br> 5231
<br> 5231
<br> 1
<br> 5188
<br> 5188
<br> 5188
<br> 5188
<br> 5188
<br> 5189
<br> 5189
<br> 5189
<br> 5189
<br> 5189
<br> 5171
<br> 5171
<br> 5171
<br> 5171
<br> 5171
<br> 5171
<br> 5171
<br> B
<br> A
<br> C
<br> D
<br> E
<br> E
<br> F
<br> G
<br> 1
<br> 2
<br> 3
<br> 4
<br> 5
<br> 6
<br> 7
<br> 8
<br> 8
<br> 9
<br> 10
<br> 11
<br> 12
<br> 13
<br> 14
<br> 15
<br> 16
<br> 18
<br> 20
<br> 21
<br> 23
<br> 24
<br> 26
<br> 28
<br> 29
<br> 30
<br> 31
<br> 32
<br> 27...
06 ÚP VB změna č4 grafika I 5 vps
zdvojení vedení VVN "Mírovka - Čebín" (TEE03 viz.ZÚR JMK)
<br> vybudování plynovodu VTL "Kralice - Příbor" (TEP05 viz.ZÚR JMK)
<br> rozvojovástav rezerva
<br> LEGENDA
<br> návrh <,>
<br> území
<br> hranice řešeného (katastrálního) území
<br> hranice zastavěného / zastavitelného území
<br> popis
<br> hranice zastavěného území
<br> zrušení hranice zastavěného / zastavitelného území
<br> vybudování Vírského oblastního vodovodu (TV01 viz.ZÚR JMK)
<br> B
<br> í
<br> l
<br> ý
<br>
<br> p
<br> o
<br> t
<br> o
<br> k
<br> K r á l o v k y
<br> K r á l o v k y
<br> N a h o r k á c h
<br> V d o l í c í c h
<br> Z a d n í ú j e z d
<br> P r o s t ř e d n í ú j e z d
<br> D l o u h á l o u k a
<br> P o l o d í l y
<br> P o l o d í l y
<br> P i n d u l k a
<br> M e z i ž l e b y
<br> Z á b o r o v í
<br> Č l u n k y
<br> Š t ě r k y
<br> L í s k o v á
<br> P o d k r a v í n e m
<br> Svratka
<br> N a d h o r k o u
<br> B u k o v c e
<br> L í s k o v á
<br> S l e š ť ů v k a
<br> U k a m e n e
<br> U š i b e n i c e
<br> VEVERSKÁ BÍTÝŠKA
<br> S l í n y
<br> N o v é D v o r y
<br> P o d h á j k e m
<br> C h m e l n í k y
<br> P a d ě l k y
<br> B í t e š s k o
<br> N i v y
<br> N i v k y
<br> N i v k y
<br> M o č á l y
<br> Z a B u k o v c i
<br> S o k o l í
<br> N i v k y
<br> B a b k y
<br> N a B í t ý š k á c h
<br> V d o l í c í c h
<br> P a d ě l k y
<br> U v o d o j e m u
<br> N i v k y
<br> H u s t á h o r k a
<br> B
<br> í
<br> l
<br> ý
<br>
<br> p
<br> o
<br> t
<br> o
<br> k
<br> N a d s t a t k e m
<br> K r n o v e c
<br> B
<br> o
<br> k
<br> o
<br> v
<br> e
<br> c
<br> k
<br> ý
<br>
<br> p
<br> o
<br> t
<br> o
<br> k
<br> H
<br> o
l
a
s
i
c
k
ý
<br> p
o
t
o
k
<br> Bílý potok
<br> S
<br> l
<br> e
<br> š
<br> ť
<br> ů
<br> v
<br> k
<br> a
<br> H
<br> l
i
n
<br> k
<br> a
<br> H
<br> l
<br> i
<br> n
<br> k
<br> a
<br> S
<br> v
<br> r
<br> a
<br> t
k
<br> a
<br> NOVÝ DVŮR
<br> P o d h á j k e m
<br> S t r á ž e
<br> Z a ř e k o u
<br> H r a n e č n í k
<br> H o t o v á
<br>...
05 ÚP VB změna č4 grafika I 2 hlv urb
koridor pro zdvojení vedení VVN "Mírovka - Čebín" (TEE03 viz.ZÚR JMK)
<br> koridor pro vybudování Vírského oblastního vodovodu (TV01 viz.ZÚR JMK)
<br> koridoru pro vybudování plynovodu VTL "Kralice - Příbor" (TEP05 viz.ZÚR JMK)
<br> rozvojovástav rezerva
<br> LEGENDA
<br> návrh <,>
<br> území
<br> hranice řešeného (katastrálního) území
<br> hranice zastavěného / zastavitelného území
<br> popis
<br> hranice zastavěného území
<br> zrušení hranice zastavěného / zastavitelného území
<br> plochy smíšené obytné
<br> B
<br> 1 cyklotrasa (číslo trasy)
<br> plochy veřejných prostranství
<br> QQ
<br> B
<br> í
<br> l
<br> ý
<br>
<br> p
<br> o
<br> t
<br> o
<br> k
<br> K r á l o v k y
<br> K r á l o v k y
<br> N a h o r k á c h
<br> V d o l í c í c h
<br> Z a d n í ú j e z d
<br> P r o s t ř e d n í ú j e z d
<br> D l o u h á l o u k a
<br> P o l o d í l y
<br> P o l o d í l y
<br> P i n d u l k a
<br> M e z i ž l e b y
<br> Z á b o r o v í
<br> Č l u n k y
<br> Š t ě r k y
<br> L í s k o v á
<br> P o d k r a v í n e m
<br> Svratka
<br> N a d h o r k o u
<br> B u k o v c e
<br> L í s k o v á
<br> S l e š ť ů v k a
<br> U k a m e n e
<br> U š i b e n i c e
<br> VEVERSKÁ BÍTÝŠKA
<br> S l í n y
<br> N o v é D v o r y
<br> P o d h á j k e m
<br> C h m e l n í k y
<br> P a d ě l k y
<br> B í t e š s k o
<br> N i v y
<br> N i v k y
<br> N i v k y
<br> M o č á l y
<br> Z a B u k o v c i
<br> S o k o l í
<br> N i v k y
<br> B a b k y
<br> N a B í t ý š k á c h
<br> V d o l í c í c h
<br> P a d ě l k y
<br> U v o d o j e m u
<br> N i v k y
<br> H u s t á h o r k a
<br> B
<br> í
<br> l
<br> ý
<br>
<br> p
<br> o
<br> t
<br> o
<br> k
<br> N a d s t a t k e m
<br> K r n o v e c
<br> B
<br> o
<br> k
<br> o
<br> v
<br> e
<br> c
<br> k
<br> ý
<br>
<br> p
<br> o
<br> t
<br> o
<br> k
<br> H
<br> o
l
a
s
i
c
k
ý
<br> p
o
t
o
k
<br> Bílý potok
<br> S
<br> l
<br> e
<br> š
<br> ť
<br> ů
<br> v
<br> k
<br> a
<br> H
<br> l
i
n
<br> k
<br> a
<br> H
<br> l
<br> i
<br> n
<br> k
<br> a
<br> S
<br> v
<b...
04 ÚP VB změna č4 grafika I 1 zč
B
<br> í
<br> l
<br> ý
<br>
<br> p
<br> o
<br> t
<br> o
<br> k
<br> K r á l o v k y
<br> K r á l o v k y
<br> N a h o r k á c h
<br> V d o l í c í c h
<br> Z a d n í ú j e z d
<br> P r o s t ř e d n í ú j e z d
<br> D l o u h á l o u k a
<br> P o l o d í l y
<br> P o l o d í l y
<br> P i n d u l k a
<br> M e z i ž l e b y
<br> Z á b o r o v í
<br> Č l u n k y
<br> Š t ě r k y
<br> L í s k o v á
<br> P o d k r a v í n e m
<br> Svratka
<br> N a d h o r k o u
<br> B u k o v c e
<br> L í s k o v á
<br> S l e š ť ů v k a
<br> U k a m e n e
<br> U š i b e n i c e
<br> VEVERSKÁ BÍTÝŠKA
<br> S l í n y
<br> N o v é D v o r y
<br> P o d h á j k e m
<br> C h m e l n í k y
<br> P a d ě l k y
<br> B í t e š s k o
<br> N i v y
<br> N i v k y
<br> N i v k y
<br> M o č á l y
<br> Z a B u k o v c i
<br> S o k o l í
<br> N i v k y
<br> B a b k y
<br> N a B í t ý š k á c h
<br> V d o l í c í c h
<br> P a d ě l k y
<br> U v o d o j e m u
<br> N i v k y
<br> H u s t á h o r k a
<br> B
<br> í
<br> l
<br> ý
<br>
<br> p
<br> o
<br> t
<br> o
<br> k
<br> N a d s t a t k e m
<br> K r n o v e c
<br> B
<br> o
<br> k
<br> o
<br> v
<br> e
<br> c
<br> k
<br> ý
<br>
<br> p
<br> o
<br> t
<br> o
<br> k
<br> H
<br> o
l
a
s
i
c
k
ý
<br> p
o
t
o
k
<br> Bílý potok
<br> S
<br> l
<br> e
<br> š
<br> ť
<br> ů
<br> v
<br> k
<br> a
<br> H
<br> l
i
n
<br> k
<br> a
<br> H
<br> l
<br> i
<br> n
<br> k
<br> a
<br> S
<br> v
<br> r
<br> a
<br> t
k
<br> a
<br> NOVÝ DVŮR
<br> P o d h á j k e m
<br> S t r á ž e
<br> Z a ř e k o u
<br> H r a n e č n í k
<br> H o t o v á
<br> U k ř í ž k u
<br> P o d s t á ž e m i
<br> H á j e k
<br> Z a d n í ú j e z d y
<br> Ž l e b y
<br> V
<br> e
<br> v
<br> e
<br> r
<br> k
<br> a
<br> R6
<br> R6
<br> R6
<br> R6
<br> rozvojovástav rezerva
<br> LEGENDA
<br> návrh <,>
<br> území
<br> hranice řešeného (katastrálního) území
<br> hranice zastavěného / zastavitelného území
<br> popis
<br> hranice zastavěného / zastavitelného území
<br> zrušení hranice zastavěného / zastavitelného území
<...
03 ÚP VB změna č4 text
ÚZEMNÍ PLÁN
<br> VEVERSKÁ BÍTÝŠKA
<br> ZMĚNA Č.4
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
Správní orgán: Zastupitelstvo města Veverská Bítýška
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> razítko
<br> Datum nabytí účinnosti:
<br> Pořizovatel: MěÚ Kuřim
<br> Odbor investiční
<br> Oprávněná osoba
pořizovatele:
<br> Jméno: XXXXXXXXX XXXXXX
<br> Funkce: vedoucí odboru
<br> Podpis:
<br>
<br>
<br>
<br> ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
<br> ZPRACOVATEL: ATELIER A.VE.M.MAJEROVÉ 3,638 00 BRNO
<br> TEL.: 604 215 144,E-MAIL: a.ve.studio@volny.cz
<br> ING.ARCH.XXXXXX XXXXXXXX,AUTOR.ARCH <.>
<br> ING.ARCH.XXXXXX XXXXX
<br> OBJEDNATEL: MĚSTO VEVERSKÁ BÍTÝŠKA,XXX XX
<br> STAROSTA MĚSTA: XXXXX XXXXX
<br> DATUM: LISTOPAD XXXX
<br>
<br>
<br>
Strana 2 Změna č.4 územního plánu Veverská Bítýška
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Změna č.4 územního plánu Veverská Bítýška Strana 3
<br>
<br>
<br>
<br> Město Veverská Bítýška
<br>
Opatření obecné povahy
<br>
<br>
Usnesení č.………….<.>
<br> Zastupitelstvo města Veverská Bítýška jako příslušný správní orgán dle ust.§ 6 odst.5
písm.c) zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánu a stavebním řádu (stavební zákon),ve
znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon),za použití § 55 odst.2 ve spojení s §
54 stavebního zákona,v souladu s ust.§ 171 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění
pozdějších předpisů (dále jen správní řád),a ust.§13 a přílohy č.7 vyhlášky č.500/2006 Sb.<,>
o územně analytických podkladech,územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence
územně plánovací činnosti,ve znění pozdějších předpisů
<br>
<br> v y d á v á
<br>
<br> Změnu č.4 Územního plánu Veverská Bítýška <,>
<br> kterou se mění Územní plán Veverská Bítýška takto:
<br>
<br> Změna č.4 ÚP Veverská Bítýška se skládá z částí:
<br> • Změna č.4 ÚP Veverská Bítýška
<br> • O...
02 ÚP VB změna č4 obsah dokumentace
Obsah dokumentace
Textová část:
<br> I.Územní plán
<br> II.Odůvodnění územního plánu
<br>
<br> Výkresová část:
<br> I.Územní plán
<br> I/1 Výkres základního členění 1 : 5 000
<br> I/2 Hlavní výkres 1 : 5 000
<br> Urbanistická koncepce,koncepce dopravy a krajiny
<br> I/5 Výkres veřejně prospěšných staveb,opatření a asanací 1 : 5 000
<br> II.Odůvodnění územního plánu
<br> II/1 Koordinační výkres 1 : 5 000
<br> Urbanistická koncepce,koncepce dopravy a krajiny
<br> II/4 Výkres širších vztahů 1 : 50 000
<br> II/5 Výkres předpokládaných záborů ZPF 1 : 5 000
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Obsah dokumentace
Textová část:
<br> I.Územní plán
<br> II.Odůvodnění územního plánu
<br>
<br> Výkresová část:
<br> I.Územní plán
<br> I/1 Výkres základního členění 1 : 5 000
<br> I/2 Hlavní výkres 1 : 5 000
<br> Urbanistická koncepce,koncepce dopravy a krajiny
<br> I/5 Výkres veřejně prospěšných staveb,opatření a asanací 1 : 5 000
<br> II.Odůvodnění územního plánu
<br> II/1 Koordinační výkres 1 : 5 000
<br> Urbanistická koncepce,koncepce dopravy a krajiny
<br> II/4 Výkres širších vztahů 1 : 50 000
<br> II/5 Výkres předpokládaných záborů ZPF 1 : 5 000
01 ÚP VB změna č4 štítek
VEVERSKÁ BÍTÝŠKA
<br> VEVERSKÁ BÍTÝŠKA
<br> VEVERSKÁ BÍTÝŠKA
<br> VEVERSKÁ BÍTÝŠKA
21 11 26 VV Oznámení o veř proj, zm č 4 ÚP Vev Bít
XXXXXXXXX XXXXXX
<br> tel.+XXX XXX XXX XXX
<br> mob.+420 606 705 879
<br> bartos@radnice.kurim.cz
<br>
<br> Městský úřad Kuřim tel.+420 541 422 311
Jungmannova 968/75 fax +420 541 230 633
664 34 Kuřim www.kurim.cz
<br> ODBOR INVESTIČNÍ
<br> Váš dopis zn.:
<br> ze dne:
<br> naše zn.: MK/124706/21/OI
<br> vyřizuje: Ing.Indrová Vlasta
<br> tel.: +420 541422 310
<br> fax.: +420 541 230 633
<br> e-mail: indrova@kurim.cz
<br> datum: 26.11.2021
<br>
<br>
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> Oznámení o konání veřejného projednání návrhu Změny č.4
Územního plánu Veverská Bítýška (dále jen ÚP Veverská Bítýška)
<br> Městský úřad Kuřim,odbor investiční,(dále jen pořizovatel) jako orgán obce příslušný dle ustanovení §
<br> 6 odst.1 písm.c) zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu (dále „stavební
<br> zákon“),v platném znění,který vede dle § 52 stavebního zákona a §172 zákona č.500/2004 Sb <.>
<br> (správní řád) konání veřejného projednání návrhu Změny č.4 ÚP Veverská Bítýška
<br>
<br> Veřejné projednání se uskuteční prezenčním způsobem
<br> ve středu 12.1.2022 od 15,00 hod.ve velkém sále Společenského centra v Kuřimi (dříve
<br> Kulturní dům),Nám.Osvobození 902/1,Kuřim I.patro za účasti zástupce zpracovatele Atelier
<br> A.VE,M.Majerové 3,Brno který provede odborný výklad <.>
<br>
<br> Upozornění: vstup do jednací místnosti bude umožněn při dodržení aktuálně platných
<br> protiepidemických opatření platných v době konání veřejného projednání
<br> <.>
<br> Dle Metodického sdělení č.j.MMR-20343/2020-81 ze dne 8.4.2020 k projednávání plánovací
<br> dokumentace v době pandemie nemoci COVID-19 vydaného Ministerstvem pro místní rozvoj a opatření
<br> k zabránění šíření nákazy vyplývá,že dálkový přístup má být nejenom v době epidemie pro seznámení
<br> se s vlastním návrhem územně plánovací dokumentace výrazně preferován.S ohledem na výše
<br> uvedené prosím upřednostňujte nahlížení distančním způsobem na webových stránkách <.>
<br> Připomínky se uplatňují písemně do sedm...

Načteno

edesky.cz/d/5033694

Meta

Územní plánování   EIA   Stavby   Jednání zastupitelstva   Zveřejnění záměru   Územní plánování   Veřejná vyhláška   Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Kuřim      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz