« Najít podobné dokumenty

Město Kuřim - Sdělení - seznámení s podklady - Jezdecký klub Srpek

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Kuřim.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

JezdeckýklubSrpekPOD
M ě s t s k ý ú ř a d K u ř i m
Odbor stavební a životního prostředí
<br> Jungmannova 968/75,664 34 Kuřim
<br>
SPIS.ZN.: S-MK/4548/16/OSVO/Ma
Č.J.: MK/122717/21/OSŽP
<br>
<br>
VYŘIZUJE: Ing.Macek
<br> TEL.: 541422313
E-MAIL: macek@kurim.cz
<br> POČET LISTŮ: 2
DATUM: 22.11.2021
<br>
<br>
SDĚLENÍ
<br> SEZNÁMENÍ S PODKLADY ROZHODNUTÍ
<br>
<br> Odbor stavební a životního prostředí Městského úřadu Kuřim,jako příslušný správní orgán v souladu
s ustanovením § 36 odst.3 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů sděluje
účastníkům řízení,že se mohou vyjádřit k podkladům rozhodnutí v územním řízení zahájeném dne
15.3.2016 na žádost,kterou podala
<br> Srpek s.r.o <.>,IČO 03382125,Vrchlického 1905/24,664 34 Kuřim <,>
kterou zastupuje knesl kynčl architekti s.r.o <.>,IČO 47912481,Šumavská 416/15,602 00 Brno
<br> (dále jen "žadatel"),ve věci umístění stavby
<br> Jezdecký klub Srpek
<br> na pozemcích parc.č.1368,2775,2780/9,2780/10,2780/11,2780/12,2780/13,2780/15,2780/16 <,>
2780/17,2782/1,2782/15,2782/16,2782/17,2782/18,2782/19,2782/20,2783/1,2784/5,2904/58 <,>
2904/61,2904/62,2904/66,2904/72 a 2904/83 v katastrálním území Kuřim <.>
<br> Do kompletních podkladů před vydáním rozhodnutí je možné nahlédnout na Odboru stavebním a
životního prostředí Městského úřadu Kuřim (úřední dny Po a St 7:30 - 11:30,12:30 - 17:00) a případně se
k nim vyjádřit,a to nejpozději do 17.12.2021.Po tomto datu správní orgán ve věci rozhodne <.>
<br> Sdělení se netýká žadatele,pokud se jeho žádosti v plném rozsahu vyhovuje,a účastníka,který se vzdal
práva vyjádřit se k podkladům rozhodnutí <.>
<br>
<br>
<br>
<br>
Ing.XXXXXXXXX XXXXX
vedoucí odboru
<br> ____________________________________________________________________________________
Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů <.>
<br>
<br> Vyvěšeno dne:.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> Sejmuto dne:.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>
Zveřejněno na internetu dne...

Načteno

edesky.cz/d/5025119

Meta

Stavební informace   Stavby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Kuřim      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz