« Najít podobné dokumenty

Město Kuřim - Oznámení o záměru na využítí nemovitého majetku

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Kuřim.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Záměr listopad 2021 parcela 1859, 3000 3
Město Kuřim tel.+420 541 422 311
Jungmannova 968/75 fax +420 541 230 633
<br> 664 34 Kuřim www.kurim.cz
<br> ODBOR MAJETKOPRÁVNÍ
<br>
<br> Oznámení o záměru na využití nemovitého majetku podle § 39
<br> zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení) a v souladu s usnesením
Rady města Kuřimi č.63/2019 ze dne 13.2.2019
<br>
<br>
Město Kuřim vyhlašuje
<br>
<br>
<br>
<br>  záměr propachtovat část pozemku parc.č.1859 k.ú.Kuřim o výměře 40 m2 –
zahrádka v lokalitě „za domem č.p.868-869 ul.Jungmannova“ v Kuřimi na dobu
neurčitou se šestiměsíční výpovědní lhůtou za pachtovné ve výši 2 Kč/m2/rok panu
XXXXXXXXXXXXXX,bytem Kuřim;
<br>
 záměr propachtovat část pozemku parc.č.3000/3 k.ú.Kuřim o výměře 149 m2 –
zahrádka v lokalitě „u lipůvské brány“ v Kuřimi na dobu neurčitou se šestiměsíční
výpovědní lhůtou za pachtovné ve výši 2 Kč/m2/rok paní XXXXXXXXXXXXXX,bytem
Kuřim <.>
<br>
<br>
V Kuřimi dne 26.11.2021
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Mgr.XXXX XXXXXXXXXXX v.r <.>
vedoucí odboru
<br>
<br>
<br>
<br>
Vyvěšeno: 26.11.2021
<br> Sňato:
<br> Vyvěšeno do: 12.12.2021

Načteno

edesky.cz/d/5023622

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Kuřim      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz