« Najít podobné dokumenty

Město Kuřim - VV- Oznámení o vydání Změny č.2 ÚP Kuřim formou opatření obecné povahy a doručení úplného znění územního plánu po vydané změně

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Kuřim.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

up kurim UZ 2021 ii 1 kov 5
VKP Na bahnách
<br> VKP Podlesí
<br> VKP Kotouloska
<br> NATURA 2000 – EVL Zlobice
<br> OP II.b stupně
<br> OP II.b stupně
<br> OP II.stupně
<br> OP II.stupně
<br> VZ Jinačovice
<br> VZ Kuřim
<br> 0 50 100 250 500 850 m
<br> Název výkresu:
<br> Název akce:
<br> Formát:
<br> Měřítko: Číslo výkresu:
<br> Objednatel:
<br> Pořizovatel:
<br> Šumavská 416/15,602 00 Brno
tel./fax: +420 541 592 134
<br> www.knesl-kyncl.com
<br> knesl kynčl architekti s.r.o <.>
<br> Číslo zakázky:
<br> Datum:
<br> Správní orgán,který změnu územního plánu vydal:
<br> ZÁZNAM O ÚČINNOSTI
<br> Datum nabytí účinnosti poslední změny:
<br> Pořizovatel:
<br> Oprávněná úřední osoba pořizovatele:
<br> (otisk úředního razítka)
<br> 2021
<br> Zpracovatel:
<br> doc.Ing.arch.XXXXX XXXXX,Ph.D <.>,ČKA XXXXX
<br> knesl kynčl architekti s.r.o <.>,Šumavská 416/15,602 00 Brno
<br> ÚZEMNÍ PLÁN KUŘIM
1066 x 1490 mm
<br> 00121_Z2
<br> 1 : 5 000
<br> Město Kuřim,Jungmannova 968,664 34 Kuřim
<br> Městský úřad Kuřim,odbor investiční,Jungmannova 968,664 34 Kuřim
<br> Pořadové číslo poslední změny:
<br> Zastupitelstvo města Kuřimi
<br> Změna č.2
<br> Městský úřad Kuřim,odbor investiční,Jungmannova 968,664 34 Kuřim
<br> Ing.Vlasta Indrová,referentka odboru investičního
<br> Garant:
<br> ÚPLNÉ ZNĚNÍ PO ZMĚNÁCH Č.1,2 A 3
<br> Ú Z E M N Í P L Á N
► ÚPLNÉ ZNĚNÍ PO ZMĚNÁCH Č.1,2 A 3 ◄
<br> KUŘIM
<br> 350
<br> 325
<br> 375
<br> 400
<br> 425
<br> 432
<br> 300
<br> 430425
<br> 400
<br> 375
<br> 350
<br> 325
<br> 427
<br> 425
<br> 400
<br> 375350
<br> 325
<br> 460
<br> 450
<br> 425
<br> 400
<br> 44
0
<br> 42
5
<br> 40
0
<br> 37
5
<br> 35
0
<br> 445
<br> 42
5
<br> 40
0
<br> 375
<br> 350
<br> 433
<br> 320
<br> 310
<br> 300
<br> 290
<br> 290
<br> 300
<br> 310
<br> 320
<br> 330
<br> 340
<br> 350
<br> 360
<br> 370
<br> 380
<br> 390
<br> 400
<br> 425
<br> 280
<br> 280290
<br> 290
<br> 360
<br> 350
<br> 340
330
<br> 320
<br> 310
<br> 300
<br> 290
<br> 39
6
<br> 39
2
<br> 39
0
<br> 38
0
<br> 37
0
<br> 36
0
<br> 35
0
<br> 34
0
<br> 33...
up kurim UZ 2021 i s2 etap 20
Ú Z E M N Í P L Á N
<br> 0
<br> Název výkresu:
<br> Název akce:
<br> Formát:
<br> Měřítko: Číslo výkresu:
<br> Objednatel:
<br> Pořizovatel:
<br> Šumavská 416/15,602 00 Brno
tel./fax: +420 541 592 134
<br> www.knesl-kyncl.com
<br> knesl kynčl architekti s.r.o <.>
<br> Číslo zakázky:
<br> Datum:
<br> Správní orgán,který změnu územního plánu vydal:
<br> ZÁZNAM O ÚČINNOSTI
<br> Datum nabytí účinnosti poslední změny:
<br> Pořizovatel:
<br> Oprávněná úřední osoba pořizovatele:
<br> (otisk úředního razítka)
<br> Zpracovatel:
<br> doc.Ing.arch.XXXXX XXXXX,Ph.D <.>,ČKA XXXXX
<br> knesl kynčl architekti s.r.o <.>,Šumavská 416/15,602 00 Brno
<br> ÚZEMNÍ PLÁN KUŘIM
<br> Město Kuřim,Jungmannova 968,664 34 Kuřim
<br> Městský úřad Kuřim,odbor investiční,Jungmannova 968,664 34 Kuřim
<br> Pořadové číslo poslední změny:
<br> Zastupitelstvo města Kuřimi
<br> Městský úřad Kuřim,odbor investiční,Jungmannova 968,664 34 Kuřim
<br> Ing.Vlasta Indrová,referentka odboru investičního
<br> Garant:
<br> 200 500 1 000 2 000 3 500 m
<br> 1 : 20 000
<br> 594 x 420 mm
<br> 2021
<br> Změna č.2
<br> ► ÚPLNÉ ZNĚNÍ PO ZMĚNÁCH Č.1,2 A 3 ◄
<br> KUŘIM
<br> 00121_Z2ÚPLNÉ ZNĚNÍ PO ZMĚNÁCH Č.1,2 A 3
<br> k.ú.ČESKÁ
<br> k.ú.LELEKOVICE
<br> k.ú.SVINOŠICE
<br> k.ú.LIPŮVKA
<br> k.ú.MALHOSTOVICE
<br> k.ú.ČEBÍN
<br> k.ú.MORAVSKÉ KNÍNICE
<br> k.ú.JINAČOVICE
k.ú.IVANOVICE
<br> k.ú.KUŘIM
<br> ET-02
<br> ET-03
<br> ET-01
<br> ET-04
<br> ET-05
<br> ET-06
<br> ET-07
<br> ET-01
<br> ET-01
<br> ET-02
<br> ET-02
<br> ET-03
<br> ET-03
<br> ET-04
<br> ET-04
<br> ET-05
<br> ET-06
<br> ET-06
<br> ET-05
<br> ET-06
<br> ET-02
<br> ET-07
ET-07
<br> I/S2SCHÉMA ETAPIZACE
<br> I/S2 SCHÉMA ETAPIZACE
<br> STAVEBNÍ VYUŽITÍ ROZVOJOVÉ PLOCHY
<br> STAVEBNÍ VYUŽITÍ ROZVOJOVÉ PLOCHY
<br> STAVEBNÍ VYUŽITÍ ROZVOJOVÉ PLOCHY
<br> PODMÍNKA – REALIZACE KOMUNIKAČNÍHO NAPOJENÍ
<br> ETAPIZACE – POŘADÍ ZMĚN V ÚZEMÍ
<br> LEGENDA
<br> STAVEBNÍ VYUŽITÍ ROZVOJOVÉ PLOCHY
<br> PODMÍNKA – REALIZACE KOMUNIKAČNÍHO NAPOJENÍ
<br> STAVEBNÍ VYUŽITÍ ROZVOJOVÉ ...
up kurim UZ 2021 i s1 uses 20
Ú Z E M N Í P L Á N
<br> 0
<br> Název výkresu:
<br> Název akce:
<br> Formát:
<br> Měřítko: Číslo výkresu:
<br> Objednatel:
<br> Pořizovatel:
<br> Šumavská 416/15,602 00 Brno
tel./fax: +420 541 592 134
<br> www.knesl-kyncl.com
<br> knesl kynčl architekti s.r.o <.>
<br> Číslo zakázky:
<br> Datum:
<br> Správní orgán,který změnu územního plánu vydal:
<br> ZÁZNAM O ÚČINNOSTI
<br> Datum nabytí účinnosti poslední změny:
<br> Pořizovatel:
<br> Oprávněná úřední osoba pořizovatele:
<br> (otisk úředního razítka)
<br> Zpracovatel:
<br> doc.Ing.arch.XXXXX XXXXX,Ph.D <.>,ČKA XXXXX
<br> knesl kynčl architekti s.r.o <.>,Šumavská 416/15,602 00 Brno
<br> ÚZEMNÍ PLÁN KUŘIM
<br> Město Kuřim,Jungmannova 968,664 34 Kuřim
<br> Městský úřad Kuřim,odbor investiční,Jungmannova 968,664 34 Kuřim
<br> Pořadové číslo poslední změny:
<br> Zastupitelstvo města Kuřimi
<br> Městský úřad Kuřim,odbor investiční,Jungmannova 968,664 34 Kuřim
<br> Ing.Vlasta Indrová,referentka odboru investičního
<br> Garant:
<br> 200 500 1 000 2 000 3 500 m
<br> 1 : 20 000
<br> 594 x 420 mm
<br> 2021
<br> Změna č.2
<br> ► ÚPLNÉ ZNĚNÍ PO ZMĚNÁCH Č.1,2 A 3 ◄
<br> KUŘIM
<br> 00121_Z2ÚPLNÉ ZNĚNÍ PO ZMĚNÁCH Č.1,2 A 3
<br> k.ú.KUŘIM
<br> RK 1466
RK 1466
<br> LBK 01
<br> LBK 02
<br> LBK 05
<br> LBK 15
<br> LBK 14
<br> LBK 13
<br> LBK 12
<br> RBC 236 Zlobice
<br> K 129
K 129
<br> K 129
<br> K 129
<br> RBC 189 Sychrov
<br> LBK 05
<br> LBK 06
<br> RBC 236 Zlobice
<br> RBC 236 Zlobice
<br> K 129/BC 01 Na chocholu
<br> K 129/BK 01
<br> K 129/BC 02 Pod chocholem
<br> K 129/BK 02
<br> K 129/BC 03 Pod milířem
<br> K 129/BK 03
<br> K 129/BC 04 Numerky
<br> LBC 08 Nad čovkouLBC 02 U čovky
<br> LBK 03
<br> LBK 04
<br> LBC 03 Na Záhoří
<br> LBC 04 K Lipůvce
<br> LBK 07
<br> LBK 10
<br> LBK 11
<br> LBK 11
<br> K 129/BC 08 Šiberná
<br> K 129/BK 07
<br> K 129/BC 05 Za Koblasem
<br> K 129/BC 06 Za průsekem
<br> K 129/BK 05
<br> K 129/BK 06
<br> K 129/BC 07 K Ostré hoře
<br> LBC 01 Cimperk
<br> LBK 09
<br> LBC 06 Za koutem
<br> LBC 05 Na Sr...
up kurim UZ 2021 i 3 vpz 5
VÝKRES VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB,OPATŘENÍ A ASANACÍ I/03
<br> INFORMATIVNÍ ČÁST
<br> PLOCHA DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY A JEJÍ KÓD
<br> HRANICE ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ – SPRÁVNÍHO ÚZEMÍ MĚSTA KUŘIMI
<br> PLOCHA VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ A JEJÍ KÓD
<br> I/03 VÝKRES VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB,OPATŘENÍ A ASANACÍ
<br> RETENČNÍ PROSTOR
<br> KÓD PRVKU KONCEPCE PROTIPOVODŇOVÝCH,RETENČNÍCH NEBO PROTIEROZNÍCH OPATŘENÍ
<br> PLOCHA VEŘEJNÉHO VYBAVENÍ A JEJÍ KÓD
<br> KÓD PRVKU KONCEPCE VODNÍCH TOKŮ A PLOCH
<br> LEGENDA
<br> S PŘEDKUPNÍM PRÁVEM VE PROSPĚCH MĚSTA KUŘIMI
<br> PRO NĚŽ LZE PRÁVA K POZEMKŮM A STAVBÁM VYVLASTNIT
<br> PRO NĚŽ LZE PRÁVA K POZEMKŮM A STAVBÁM VYVLASTNIT
<br> PRO NEŽ LZE PRÁVA K POZEMKŮM A STAVBÁM VYVLASTNIT
<br> PLOCHY PRO VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ STAVBY PRO DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURU <,>
<br> KORIDOR PRO VODNÍ TOK
<br> PLOCHY PRO VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÁ OPATŘENÍ PRO ZALOŽENÍ PRVKŮ ÚZEMNÍHO SYSTÉMU EKOLOGICKÉ STABILITY <,>
<br> KORIDOR PRO LINIOVOU PROTIPOVODŇOVOU OCHRANU
<br> PLOCHY PRO VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ STAVBY PRO OBČANSKÉ VYBAVENÍ VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY
<br> BIOKORIDOR ÚSES
<br> KÓD PRVKU ÚSES
<br> PLOCHY NEBO KORIDORY PRO VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ STAVBY A OPATŘENÍ PRO SNIŽOVÁNÍ OHROŽENÍ V ÚZEMÍ POVODNĚMI A JINÝMI PŘÍRODNÍMI
<br> KATASTROFAMI A PRO ZVYŠOVÁNÍ RETENČNÍCH SCHOPNOSTÍ ÚZEMÍ,PRO NĚŽ LZE PRÁVA K POZEMKŮM A STAVBÁM VYVLASTNIT
<br> PRVKY MAPOVÉHO DÍLA
<br> HRANICE KATASTRÁLNÍHO ÚZEMÍ A JEHO NÁZEV
<br> POLOHOPIS – KATASTRÁLNÍ MAPA
<br> SCHÉMA ROZVRŽENÍ LOKALIT:
<br> A – HISTORICKÉ CENTRUM
<br> B – NAD TRATÍ
<br> C – REKREAČNÍ ZÓNA ZA SRPKEM
<br> D – PRŮMYSLOVÁ ZÓNA BLANENSKÁ
<br> E – ZÁHOŘÍ A OHLUS
<br> F – PODLESÍ
<br> G – JIHOVÝCHOD
<br> H – KUŘIMSKÁ HORA A GOLFOVÉ HŘIŠTĚ
<br> PLOCHA TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY A JEJÍ KÓD
<br> PLOCHY NEBO KORIDORY PRO VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ STAVBY PRO TECHNICKOU INFRASTRUKTURU <,>
<br> 0 50 100 250 500 850 m
<br> Název výkresu:
<br> Název akce:
<br> Formát:
<br> Měřítko: Číslo výkresu:
<br> Objednatel:
<br> Pořizovatel:
<br> Šumavská 416/15,602 00 Brno...
up kurim UZ 2021 i 2 2 kti 5
0 50 100 250 500 850 m
<br> Název výkresu:
<br> Název akce:
<br> Formát:
<br> Měřítko: Číslo výkresu:
<br> Objednatel:
<br> Pořizovatel:
<br> Šumavská 416/15,602 00 Brno
tel./fax: +420 541 592 134
<br> www.knesl-kyncl.com
<br> knesl kynčl architekti s.r.o <.>
<br> Číslo zakázky:
<br> Datum:
<br> Správní orgán,který změnu územního plánu vydal:
<br> ZÁZNAM O ÚČINNOSTI
<br> Datum nabytí účinnosti poslední změny:
<br> Pořizovatel:
<br> Oprávněná úřední osoba pořizovatele:
<br> (otisk úředního razítka)
<br> 2021
<br> Zpracovatel:
<br> doc.Ing.arch.XXXXX XXXXX,Ph.D <.>,ČKA XXXXX
<br> knesl kynčl architekti s.r.o <.>,Šumavská 416/15,602 00 Brno
<br> ÚZEMNÍ PLÁN KUŘIM
1066 x 1490 mm
<br> 00121_Z2
<br> 1 : 5 000
<br> Město Kuřim,Jungmannova 968,664 34 Kuřim
<br> Městský úřad Kuřim,odbor investiční,Jungmannova 968,664 34 Kuřim
<br> Pořadové číslo poslední změny:
<br> Zastupitelstvo města Kuřimi
<br> Změna č.2
<br> Městský úřad Kuřim,odbor investiční,Jungmannova 968,664 34 Kuřim
<br> Ing.Vlasta Indrová,referentka odboru investičního
<br> Garant:
<br> ÚPLNÉ ZNĚNÍ PO ZMĚNÁCH Č.1,2 A 3
<br> Ú Z E M N Í P L Á N
► ÚPLNÉ ZNĚNÍ PO ZMĚNÁCH Č.1,2 A 3 ◄
<br> KUŘIM
<br> 350
<br> 325
<br> 375
<br> 400
<br> 425
<br> 432
<br> 300
<br> 430425
<br> 400
<br> 375
<br> 350
<br> 325
<br> 427
<br> 425
<br> 400
<br> 375350
<br> 325
<br> 460
<br> 450
<br> 425
<br> 400
<br> 44
0
<br> 42
5
<br> 40
0
<br> 37
5
<br> 35
0
<br> 445
<br> 42
5
<br> 40
0
<br> 375
<br> 350
<br> 433
<br> 320
<br> 310
<br> 300
<br> 290
<br> 290
<br> 300
<br> 310
<br> 320
<br> 330
<br> 340
<br> 350
<br> 360
<br> 370
<br> 380
<br> 390
<br> 400
<br> 425
<br> 280
<br> 280290
<br> 290
<br> 360
<br> 350
<br> 340
330
<br> 320
<br> 310
<br> 300
<br> 290
<br> 39
6
<br> 39
2
<br> 39
0
<br> 38
0
<br> 37
0
<br> 36
0
<br> 35
0
<br> 34
0
<br> 33
0
<br> 32
0
<br> 31
0
<br> 340
<br> 330
<br> 320
<br> 310
<br> 300
<br> 32
0
<br> 31
0
<br> 325
<br> 350
<br> 375
<br> 350
<br> 325
<br> 375
<br> 350
<br> 325
<br> 300 380
<br> 380
375
<br> 350
<b...
up kurim UZ 2021 i 2 1 hlv 5
0 50 100 250 500 850 m
<br> Název výkresu:
<br> Název akce:
<br> Formát:
<br> Měřítko: Číslo výkresu:
<br> Objednatel:
<br> Pořizovatel:
<br> Šumavská 416/15,602 00 Brno
tel./fax: +420 541 592 134
<br> www.knesl-kyncl.com
<br> knesl kynčl architekti s.r.o <.>
<br> Číslo zakázky:
<br> Datum:
<br> Správní orgán,který změnu územního plánu vydal:
<br> ZÁZNAM O ÚČINNOSTI
<br> Datum nabytí účinnosti poslední změny:
<br> Pořizovatel:
<br> Oprávněná úřední osoba pořizovatele:
<br> (otisk úředního razítka)
<br> 2021
<br> Zpracovatel:
<br> doc.Ing.arch.XXXXX XXXXX,Ph.D <.>,ČKA XXXXX
<br> knesl kynčl architekti s.r.o <.>,Šumavská 416/15,602 00 Brno
<br> ÚZEMNÍ PLÁN KUŘIM
1066 x 1490 mm
<br> 00121_Z2
<br> 1 : 5 000
<br> Město Kuřim,Jungmannova 968,664 34 Kuřim
<br> Městský úřad Kuřim,odbor investiční,Jungmannova 968,664 34 Kuřim
<br> Pořadové číslo poslední změny:
<br> Zastupitelstvo města Kuřimi
<br> Změna č.2
<br> Městský úřad Kuřim,odbor investiční,Jungmannova 968,664 34 Kuřim
<br> Ing.Vlasta Indrová,referentka odboru investičního
<br> Garant:
<br> ÚPLNÉ ZNĚNÍ PO ZMĚNÁCH Č.1,2 A 3
<br> Ú Z E M N Í P L Á N
► ÚPLNÉ ZNĚNÍ PO ZMĚNÁCH Č.1,2 A 3 ◄
<br> KUŘIM
<br> PRVKY MAPOVÉHO DÍLA
<br> HRANICE KATASTRÁLNÍHO ÚZEMÍ A JEHO NÁZEV
<br> POLOHOPIS – KATASTRÁLNÍ MAPA
<br> INFORMATIVNÍ ČÁST
<br> PĚŠÍ PROPOJENÍ
<br> AUTOBUSOVÉ NÁDRAŽÍ
<br> ŽELEZNIČNÍ TRAŤ
<br> CYKLISTICKÁ KOMUNIKACE
<br> ŽELEZNIČNÍ STANICE
<br> STAV NÁVRH ÚZEMNÍ REZERVA
<br> STAV NÁVRH ÚZEMNÍ REZERVA
<br> TERMINÁL HROMADNÉ DOPRAVY
<br> CYKLISTICKÁ KOMUNIKACE – MIMO ŘEŠENÉ ÚZEMÍ
<br> STABILIZOVANÉ ROZVOJOVÉ
<br> ŽELEZNIČNÍ TRAŤ – MIMO ŘEŠENÉ ÚZEMÍ
<br> HROMADNÁ GARÁŽ
<br> ŽELEZNIČNÍ STANICE – MIMO ŘEŠENÉ ÚZEMÍ
<br> ÚZEMNÍ REZERVA
<br> PLOCHY SPECIFICKÉ
<br> VÝŠKOPIS – VRSTEVNICE
<br> PLOCHY SMÍŠENÉ OBYTNÉ
<br> PLOCHY TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY
<br> PLOCHY SMÍŠENÉ NEZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ
<br> PLOCHY LESNÍ
<br> PLOCHY DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY
<br> PLOCHY VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ
<br> PLOCHY VODNÍ A VODOHOSPODÁŘSKÉ
<br> HRANICE LOK...
up kurim UZ 2021 i 1 zcu 5
I/01VÝKRES ZÁKLADNÍHO ČLENĚNÍ ÚZEMÍ
<br> I/01 VÝKRES ZÁKLADNÍHO ČLENĚNÍ ÚZEMÍ
<br> 0 50 100 250 500 850 m
<br> Název výkresu:
<br> Název akce:
<br> Formát:
<br> Měřítko: Číslo výkresu:
<br> Objednatel:
<br> Pořizovatel:
<br> Šumavská 416/15,602 00 Brno
tel./fax: +420 541 592 134
<br> www.knesl-kyncl.com
<br> knesl kynčl architekti s.r.o <.>
<br> Číslo zakázky:
<br> Datum:
<br> Správní orgán,který změnu územního plánu vydal:
<br> ZÁZNAM O ÚČINNOSTI
<br> Datum nabytí účinnosti poslední změny:
<br> Pořizovatel:
<br> Oprávněná úřední osoba pořizovatele:
<br> (otisk úředního razítka)
<br> 2021
<br> Zpracovatel:
<br> doc.Ing.arch.XXXXX XXXXX,Ph.D <.>,ČKA XXXXX
<br> knesl kynčl architekti s.r.o <.>,Šumavská 416/15,602 00 Brno
<br> ÚZEMNÍ PLÁN KUŘIM
1066 x 1490 mm
<br> 00121_Z2
<br> 1 : 5 000
<br> Město Kuřim,Jungmannova 968,664 34 Kuřim
<br> Městský úřad Kuřim,odbor investiční,Jungmannova 968,664 34 Kuřim
<br> Pořadové číslo poslední změny:
<br> Zastupitelstvo města Kuřimi
<br> Změna č.2
<br> Městský úřad Kuřim,odbor investiční,Jungmannova 968,664 34 Kuřim
<br> Ing.Vlasta Indrová,referentka odboru investičního
<br> Garant:
<br> ÚPLNÉ ZNĚNÍ PO ZMĚNÁCH Č.1,2 A 3
<br> Ú Z E M N Í P L Á N
► ÚPLNÉ ZNĚNÍ PO ZMĚNÁCH Č.1,2 A 3 ◄
<br> KUŘIM
<br> k.ú.KUŘIM
<br> k.ú.ČESKÁ
<br> k.ú.LELEKOVICE
<br> k.ú.SVINOŠICE
<br> k.ú.LIPŮVKA
<br> k.ú.MALHOSTOVICE
<br> k.ú.ČEBÍN
<br> k.ú.MORAVSKÉ KNÍNICE
<br> k.ú.JINAČOVICE
<br> UR00
<br> k.ú.KUŘIM
<br> RP-00
<br> X
<br> US-00
<br> DP-00
<br>.X000
<br>.X000
<br>.X000
<br>.X000
<br>.X000
<br>.X000
<br> C
<br> H
G
<br> FA
<br> B
<br> D
<br> E
<br>.A015
<br>.A080
<br>.A083.A084
<br>.A103
<.> A082
<br>.A088
<br>.A081
<br>.A102
<br>.A090
<br>.A104
<.> A078
<br>.A085
<br>.A099.A086.A105
<br>.A098
<br>.A011
<br>.A012
<br>.A013
<br>.A106
<.> A087.A005.A006
<br>.A089
<br>.A097
<br>.A007
<br>.A091
<.> A101
<br>.A008
<br>.A014
<.> A079
<br>.A111
<br>.A003
<.> A004
<br>.A002
<br>.A017
<.> A018
<br>.A108
<.> A077
<br>.A094
<br>.A096
<br>.A107.A016
<br>.A019.A...
up kurim UZ 2021 i 0 text
ÚZEMNÍ PLÁN KUŘIM
ÚPLNÉ ZNĚNÍ PO ZMĚNÁCH Č.1,2 A 3
<br>
<br>
<br>
<br>
ZÁZNAM O ÚČINNOSTI
<br> Správní orgán,který změnu územního plánu vydal:
<br> Zastupitelstvo města Kuřimi
<br> (otisk úředního razítka)
<br> Pořadové číslo poslední změny:
<br> Změna č.2
<br> Datum nabytí účinnosti poslední změny:
<br>
<br> Pořizovatel:
<br> Městský úřad Kuřim,odbor investiční
<br> Oprávněná úřední osoba pořizovatele:
<br> Ing.Vlasta Indrová,referentka odboru investičního
<br>
<br>
<br>
<br> 2 0 2 1 Ú Z E M N Í P L Á N K U Ř IM – Ú P L N É Z N Ě N Í
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> OBJEDNATEL: Město Kuřim
<br> Jungmannova 968,664 34 Kuřim
<br> Ing.XXXXX XXXXXXXXXX,starosta a pověřený zastupitel
<br>
<br> POŘIZOVATEL: Městský úřad Kuřim
<br> Jungmannova 968,664 34 Kuřim
<br> Odbor investiční
<br> Ing.Vlasta Indrová,referentka
<br>
<br> ZPRACOVATEL: knesl kynčl architekti s.r.o <.>
<br> architektonický ateliér
<br> Šumavská 416/15,602 00 Brno
<br> doc.Ing.arch.XXXXX XXXXX,Ph.D <.>,ČKA: XX XXX,garant projektu
<br>
<br>
<br>
<br> OBSAH ÚPLNÉHO ZNĚNÍ:
<br>
<br> Textová část (výrok)
<br> I/01 Výkres základního členění území 1 : 5 000
<br> I/02.1 Hlavní výkres 1 : 5 000
<br> I/02.2 Výkres koncepce technické infrastruktury 1 : 5 000
<br> I/03 Výkres veřejně prospěšných staveb,opatření a asanací 1 : 5 000
<br> I/S1 Schéma územního systému ekologické stability 1 : 20 000
<br> I/S2 Schéma etapizace 1 : 20 000
<br> II/01 Koordinační výkres 1 : 5 000
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> 2 0 2 1 Ú Z E M N Í P L Á N K U Ř IM – Ú P L N É Z N Ě N Í
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> OBSAH TEXTOVÉ ČÁSTI (VÝROKU):
<br>
<br> 1.Údaje o počtu listů a výkresů Územního plánu 2
<br> 2.Pojmy 3
<br> 3.Vymezení zastavěného území 4
<br> 4.Základní koncepce rozvoje města,ochrany a rozvoje jeho hodnot 5
<br> 5.Urbanistická koncepce 11
<br> 6.Koncepce veřejné infrastruktury 12
<br> 7.Koncepce uspořádání krajiny 18
<br> 8.Podmínky využití ploch 20
<br> 9.Vymezení veřejně prospěšných staveb,veřejně prospěšných opatření a asanací 37
<br> 10....
z2 kurim vydani ii 3 zpf 5
325
<br> 300
<br> 325
<br> 350
<br> 375
<br> 350
<br> 325
<br> 375
<br> 350
<br> 325
<br> 300 380
<br> 380
375
<br> 350
<br> 325
<br> 380
<br> 375
<br> 350
<br> 325
<br> 300
<br> 37
5
<br> 35
0
<br> 350
<br> 350
<br> 325
<br> 320
<br> 315
<br> 310
<br> 300
350
<br> 325
<br> KUŘIM
Ú Z E M N Í P L Á N
<br> ► Z M Ě N A Č.2 ◄
<br> 0 50 100 250 500 850 m
<br> Správní orgán,který změnu územního plánu vydal:
<br> ZÁZNAM O ÚČINNOSTI
<br> Pořizovatel:
<br> Oprávněná úřední osoba pořizovatele:
<br> Zastupitelstvo města Kuřimi
<br> Městský úřad Kuřim,odbor investiční,Jungmannova 968,664 34 Kuřim
<br> Ing.Vlasta Indrová,referentka odboru investičního
<br> Zpracovatel:
<br> Garant projektu:
<br> Název výkresu:
<br> Název akce: Datum:
<br> Formát:
<br> Číslo zakázky:
<br> Měřítko: Číslo výkresu:
<br> 1 : 5 000
<br> doc.Ing.arch.XXXXX XXXXX,Ph.D <.>,ČKA XXXXX
<br> knesl kynčl architekti s.r.o <.>,Šumavská 416/15,602 00 Brno
<br> Zpracovatelský tým:
<br> ÚZEMNÍ PLÁN KUŘIM
00121_70
<br> doc.Ing.arch.XXXXX XXXXX,Ph.D <.>,Ing.arch.XXXX XXXXX,Ing.arch.XXXXX XXXXXX,Ing.arch.XXX XXXXXX,Ing.XXXXXXXX XXXXXXXXX
<br> ZMĚNA Č.X
<br> Objednatel:
<br> Město Kuřim,Jungmannova 968,664 34 Kuřim
<br> Datum nabytí účinnosti změny územního plánu:
<br> 630 x 700 mm
<br> 2021
<br> k.ú.KUŘIM
<br> k.ú.SVINOŠICE
<br> k.ú.MALHOSTOVICE
<br> X 0
<br> k.ú.KUŘIM
<br>.X000
<br> X
<br> 54400/II
<br> XX
<br> 31010/II
<br> 31000/I
<br> 35600/I
<br> 31010/II
<br> 31000/I
<br> 30840/IV
<br> 31000/I
<br> 36200/II
<br> 31010/II
<br> 34167/V
<br> 30200/I
<br> 31010/II
<br> 34167/V
<br> 30840/IV
<br> 34167/V
<br> 36000/I
<br> 30840/IV
<br> 30840/IV
<br> 30840/IV
<br> 36200/II
<br> 31000/I
<br> 30840/IV
<br> 31000/I
<br> 30810/II
<br> 30810/II
<br> 30810/II
<br> 30810/II
<br> 30810/II
<br> 30850/III
<br> 30850/III
<br> 30850/III
<br> 30850/III
<br> 30850/III
<br> 34167/V
<br> 30810/II
<br> 31000/I
<br> 35600/I
<br> 31010/II
<br> 31000/I
<br> 31000/I
<br> 30200/I
<br> 30840/IV 30840/IV
<br> 36200/II
<br> 31000/I
<br> 3...
z2 kurim vydani ii 2 vsv 30
ÚZEMNÍ PLÁN KUŘIM
<br> www.knesl-kyncl.com
<br> tel./fax: +420 541 592 134
<br> Šumavská 416/15,602 00 Brno
knesl kynčl architekti s.r.o <.>
<br> DATUM:
<br> MĚŘÍTKO:
<br> ZMĚNA Č.2
<br> 1 : 30 000
<br> 2021
<br> ZÚ5
<br> ZÚ1
<br> ZÚ2
<br> ZÚ3
<br> ZÚ4
<br> ZÚ0
<br> XX
<br> VÝKRES ŠIRŠÍCH VZTAHŮZ2/II/02 Z2/II/02
<br> LOKALITA DÍLČÍ ZMĚNY
<br> OZNAČENÍ LOKALITY DÍLČÍ ZMĚNY
<br> LOKALITA S AKTUALIZACÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ
<br> OZNAČENÍ LOKALITY S AKTUALIZACÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ
<br> HRANICE KATASTRÁLNÍCH ÚZEMÍ
<br> HRANICE ÚZEMÍ MĚSTA KUŘIMILOKALITA DÍLČÍ ZMĚNY
<br> 2/2
<br> CY
z2 kurim vydani ii 1 kov 5
VKP Na bahnách
<br> VKP Podlesí
<br> VKP Kotouloska
<br> OP II.b stupně
<br> OP II.stupně
<br> OP II.stupně
<br> VZ Jinačovice
<br> VZ Kuřim
<br> 350
<br> 325
<br> 375
<br> 400
<br> 425
<br> 432
<br> 300
<br> 430425
<br> 400
<br> 375
<br> 350
<br> 325
<br> 427
<br> 425
<br> 400
<br> 375350
<br> 325
<br> 44
0
<br> 42
5
<br> 320
<br> 310
<br> 300
<br> 290
<br> 290
<br> 300
<br> 310
<br> 320
<br> 330
<br> 340
<br> 350
<br> 360
<br> 370
<br> 380
<br> 390
<br> 400
<br> 425
<br> 280
<br> 280290
<br> 290
<br> 360
<br> 350
<br> 340
330
<br> 320
<br> 310
<br> 300
<br> 290
<br> 39
6
<br> 39
2
<br> 39
0
<br> 38
0
<br> 37
0
<br> 36
0
<br> 35
0
<br> 34
0
<br> 33
0
<br> 32
0
<br> 31
0
<br> 340
<br> 330
<br> 320
<br> 310
<br> 300
<br> 32
0
<br> 31
0
<br> 325
<br> 350
<br> 375
<br> 350
<br> 325
<br> 375
<br> 350
<br> 325
<br> 300 380
<br> 380
375
<br> 350
<br> 325
<br> 380
<br> 375
<br> 350
<br> 325
<br> 300
<br> 40
0
<br> 37
5
<br> 35
0
<br> 325
<br> 350
<br> 355
<br> 350
<br> 325
<br> 325
<br> 350
<br> 375
<br> 400
<br> 350
<br> 325
<br> 350
<br> 35
0
<br> 34
0
<br> 33
0
<br> 32
0
<br> 31
0
<br> 280
<br> 320
<br> 315
<br> 310
<br> 300
<br> 400
<br> 390
<br> 380
<br> 370
<br> 360
<br> 350
<br> 340
<br> 330
<br> 320
<br> 310
<br> 300
<br> 290
<br> 28
0
<br> 280
<br> 290
<br> 320
<br> 330
<br> 340
<br> 350
<br> 350
<br> 325
<br> 0 50 100 250 500 850 m
<br> Správní orgán,který změnu územního plánu vydal:
<br> ZÁZNAM O ÚČINNOSTI
<br> Pořizovatel:
<br> Oprávněná úřední osoba pořizovatele:
<br> Zastupitelstvo města Kuřimi
<br> Městský úřad Kuřim,odbor investiční,Jungmannova 968,664 34 Kuřim
<br> Ing.Vlasta Indrová,referentka odboru investičního
<br> KUŘIM
<br> Zpracovatel:
<br> Garant projektu:
<br> Název výkresu:
<br> Název akce: Datum:
<br> Formát:
<br> Číslo zakázky:
<br> Měřítko: Číslo výkresu:
<br> 1 : 5 000
<br> doc.Ing.arch.XXXXX XXXXX,Ph.D <.>,ČKA XXXXX
<br> knesl kynčl architekti s.r.o <.>,Šumavská 416/15,602 00 Brno
<br> Zpracovatelský tým:
<br> ÚZEMNÍ PLÁN KUŘIM
00121_70
<...
z2 kurim vydani ii 0 text oduvodneni
ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY č.2
<br> ÚZEMNÍHO PLÁNU KUŘIM
<br>
<br> TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> O D Ů V O D N ĚN Í Z M Ě N Y Č.2 Ú P K U Ř IM 2 0 2 1
<br>
<br> knesl kynčl architekti s.r.o <.>
<br>
<br>
<br> OBSAH TEXTOVÉ ČÁSTI ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č.2 ÚP KUŘIM
<br>
<br> ČÁST ZPRACOVATELE
<br> A.Územní plán (výrok) se zaznačenými změnami A1
<br> B.Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů B1
<br> C.Vyhodnocení účelného využití zastavěného území a vyhodnocení potřeby vymezení zastavitelných ploch C1
<br> D.Komplexní zdůvodnění řešení D1
<br> E.Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na ZPF a PUPFL E1
<br> F.Výčet záležitostí nadmístního významu,které nejsou řešeny v ZÚR F1
<br> G.Vyhodnocení splnění požadavků zadání G1
<br> H.Výsledek přezkoumání územního plánu zpracovatelem H1
<br> I.Zpráva o výsledcích vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území I1
<br>
<br> ČÁST POŘIZOVATELE
<br> J.Postup při pořízení změny územního plánu J1
<br> K.Stanovisko krajského úřadu podle § 50 odst.5) stavebního zákona K1
<br> L.Sdělení,jak bylo stanovisko podle § 50 odst.5) stavebního zákona zohledněno L1
<br> M.Soulad se stanovisky dotčených orgánů,popřípadě s výsledkem řešení rozporů M1
<br> N.Rozhodnutí o námitkách včetně odůvodnění N1
<br> O.Vyhodnocení připomínek O1
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> A.ÚZEMNÍ PLÁN (VÝROK) SE ZAZNAČENÝMI
ZMĚNAMI
<br>
<br>
<br>
<br> Pozn.Zobrazení změn oproti platnému ÚP Kuřim – modře jsou rušené části textu,červeně jsou nově vkládané části textu <.>
<br>
<br> O D Ů V O D N ĚN Í Z M Ě N Y Č.2 Ú P K U Ř IM 2 0 2 1
<br>
<br> knesl kynčl architekti s.r.o.A2
<br> 1.ÚDAJE O POČTU LISTŮ A VÝKRESŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU
<br> 1.1.Textová část Územního plánu Kuřim obsahuje 53 číslovaných stran A4 <.>
<br> 1.2.Grafická část Územního plánu obsahuje:
<br> 1.2.1.4 výkresy: měřítko
<br> I/01 Výkres základního členění území 1 : 5 000
<br> I/02.1 Hlavní výkres 1 : 5 000
<br> I/02.2 Výkres koncepce technické infrastr...
z2 kurim vydani i s1 uses 20
ÚZEMNÍ PLÁN KUŘIM
<br> www.knesl-kyncl.com
<br> tel./fax: +420 541 592 134
<br> Šumavská 416/15,602 00 Brno
knesl kynčl architekti s.r.o <.>
<br> DATUM:
<br> MĚŘÍTKO: 1 : 20 000
<br> ZMĚNA Č.2
<br> 2021
<br> XX
<br> SCHÉMA ÚZEMNÍHO SYSTÉMU EKOLOGICKÉ STABILITYZ2/I/S1 Z2/I/S1
<br> PRVKY MAPOVÉHO DÍLALOKÁLNÍ BIOCENTRUM/BIOKORIDOR
<br> BIOCENTRUM/BIOKORIDOR/INTERAKČNÍ PRVEK – RUŠENO
<br> HRANICE ÚZEMÍ MĚSTA KUŘIMI
<br> POLOHOPIS – KATASTRÁLNÍ MAPA
<br> LOKALITA DÍLČÍ ZMĚNY
<br> HRANICE KATASTRÁLNÍCH ÚZEMÍ
<br> k.ú.KUŘIM
<br> k.ú.LELEKOVICE
<br> k.ú.SVINOŠICE
<br> k.ú.MALHOSTOVICE
<br> 2/2
<br> 2/2
<br> 2/2
z2 kurim vydani i 3 vpz 57
KUŘIM
Ú Z E M N Í P L Á N
<br> ► Z M Ě N A Č.2 ◄
<br> 0 50 100 250 500 850 m
<br> Správní orgán,který změnu územního plánu vydal:
<br> ZÁZNAM O ÚČINNOSTI
<br> Pořizovatel:
<br> Oprávněná úřední osoba pořizovatele:
<br> Zastupitelstvo města Kuřimi
<br> Městský úřad Kuřim,odbor investiční,Jungmannova 968,664 34 Kuřim
<br> Ing.Vlasta Indrová,referentka odboru investičního
<br> Zpracovatel:
<br> Garant projektu:
<br> Název výkresu:
<br> Název akce: Datum:
<br> Formát:
<br> Číslo zakázky:
<br> Měřítko: Číslo výkresu:
<br> 1 : 5 000
<br> doc.Ing.arch.XXXXX XXXXX,Ph.D <.>,ČKA XXXXX
<br> knesl kynčl architekti s.r.o <.>,Šumavská 416/15,602 00 Brno
<br> Zpracovatelský tým:
<br> ÚZEMNÍ PLÁN KUŘIM
00121_70
<br> doc.Ing.arch.XXXXX XXXXX,Ph.D <.>,Ing.arch.XXXX XXXXX,Ing.arch.XXXXX XXXXXX,Ing.arch.XXX XXXXXX,Ing.XXXXXXXX XXXXXXXXX
<br> ZMĚNA Č.X
<br> Objednatel:
<br> Město Kuřim,Jungmannova 968,664 34 Kuřim
<br> Datum nabytí účinnosti změny územního plánu:
<br> 420 x 914 mm
<br> 2021
<br> k.ú.LELEKOVICE
<br> k.ú.SVINOŠICE
<br> k.ú.KUŘIM
<br>.X000
<br> XX
<br> V Luzích
<br> V Luzích
<br> Lipovské rybníky
<br> Záhoøí do klínù
<br> Bìlè
<br> Pod Slavièkou
<br> Záhoøí do klínù
<br> Záhoøí do klínù
<br> Pod Skalami Za Podlesím
<br> Rejmarka
<br> Záhoøí
<br> Kolébka
<br> Zadní mezihoøí
<br> Hnízda
<br> Ohlus
<br> Na Køíbì
<br> ±ervený vrch
<br>.F041
<br>.E102
<br>.D022
<br>.E030
<br>.F060
<br> VÝKRES VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB,OPATŘENÍ A ASANACÍ Z2/I/03
<br> HRANICE KATASTRÁLNÍHO ÚZEMÍ A JEHO NÁZEV
<br> POLOHOPIS – KATASTRÁLNÍ MAPA
<br> PRVKY MAPOVÉHO DÍLA
<br> KORIDOR PRO LINIOVOU PROTIPOVODŇOVOU OCHRANU
<br> KATASTROFAMI A PRO ZVYŠOVÁNÍ RETENČNÍCH SCHOPNOSTÍ ÚZEMÍ,PRO NĚŽ LZE PRÁVA K POZEMKŮM A STAVBÁM VYVLASTNIT
<br> HRANICE RETENČNÍHO PROSTORU
<br> PLOCHY NEBO KORIDORY PRO VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ STAVBY A OPATŘENÍ PRO SNIŽOVÁNÍ OHROŽENÍ V ÚZEMÍ POVODNĚMI A JINÝMI PŘÍRODNÍMI
<br> PLOCHA DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY A JEJÍ KÓD
<br> PRO NĚŽ LZE PRÁVA K POZEMKŮM A STAVBÁM VYVLASTNIT
<br> PLOCH...
z2 kurim vydani i 2 2 kti 5
HRANICE KATASTRÁLNÍHO ÚZEMÍ A JEHO NÁZEV
<br> POLOHOPIS – KATASTRÁLNÍ MAPA
<br> ROZHRANÍ PLOCH
<br> PLOCHY PŘESTAVBY A PLOCHY ZASTAVITELNÉ
<br> PLOCHA ÚZEMNÍ REZERVY
<br> HRANICE PLOCHY ÚZEMNÍ REZERVY – RUŠENO
<br> LINIOVÁ PROTIPOVODŇOVÁ OCHRANA,ROZVOJ – RUŠENO
<br> LINIOVÁ PROTIPOVODŇOVÁ OCHRANA,ROZVOJ
<br> RETENČNÍ PROSTOR,ROZVOJ – RUŠENO
<br> HRANICE RETENČNÍHO PROSTORU,ROZVOJ
<br> PRVKY MAPOVÉHO DÍLA
<br> LEGENDA
<br> LOKALITA DÍLČÍ ZMĚNY
<br> HRANICE ÚZEMÍ MĚSTA KUŘIMI
<br>,NEDOTÝKAJÍ KONCEPCE TECHNICKÉ INFRASTRUKTURYSOUČÁSTÍ ÚPRAV VÝKRESU BUDE I ZAPRACOVÁNÍ OSTATNÍCH DÍLČÍCH ZMĚN,KTERÉ SE
<br> (TJ.ÚPRAVY VYMEZENÍ PLOCH S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ A PLOCH ÚZEMNÍCH REZERV A AKTUALIZACE ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ),KTERÉ JSOU
<br> ZOBRAZENY NA VÝKRESE ZÁKLADNÍHO ČLENĚNÍ ÚZEMÍ (Z2/I/01) A NA HLAVNÍM VÝKRESE (Z2/I/02.1) <.>
<br> KUŘIM
Ú Z E M N Í P L Á N
<br> ► Z M Ě N A Č.2 ◄
<br> 0 50 100 250 500 850 m
<br> Správní orgán,který změnu územního plánu vydal:
<br> ZÁZNAM O ÚČINNOSTI
<br> Pořizovatel:
<br> Oprávněná úřední osoba pořizovatele:
<br> Zastupitelstvo města Kuřimi
<br> Městský úřad Kuřim,odbor investiční,Jungmannova 968,664 34 Kuřim
<br> Ing.Vlasta Indrová,referentka odboru investičního
<br> Zpracovatel:
<br> Garant projektu:
<br> Název výkresu:
<br> Název akce: Datum:
<br> Formát:
<br> Číslo zakázky:
<br> Měřítko: Číslo výkresu:
<br> 1 : 5 000
<br> doc.Ing.arch.XXXXX XXXXX,Ph.D <.>,ČKA XXXXX
<br> knesl kynčl architekti s.r.o <.>,Šumavská 416/15,602 00 Brno
<br> Zpracovatelský tým:
<br> ÚZEMNÍ PLÁN KUŘIM
00121_70
<br> doc.Ing.arch.XXXXX XXXXX,Ph.D <.>,Ing.arch.XXXX XXXXX,Ing.arch.XXXXX XXXXXX,Ing.arch.XXX XXXXXX,Ing.XXXXXXXX XXXXXXXXX
<br> ZMĚNA Č.X
<br> Objednatel:
<br> Město Kuřim,Jungmannova 968,664 34 Kuřim
<br> Datum nabytí účinnosti změny územního plánu:
<br> 420 x 914 mm
<br> 2021
<br> k.ú.KUŘIM
<br> XX
<br> V Luzích
<br> V Luzích
<br> Lipovské rybníky
<br> Záhoøí do klínù
<br> Bìlè
<br> Pod Slavièkou
<br> Záhoøí do klínù
<br> Záhoøí do klínù
<br> Pod Skala...
z2 kurim vydani i 2 1 hlv 5
0 50 100 250 500 850 m
<br> Správní orgán,který změnu územního plánu vydal:
<br> ZÁZNAM O ÚČINNOSTI
<br> Pořizovatel:
<br> Oprávněná úřední osoba pořizovatele:
<br> Zastupitelstvo města Kuřimi
<br> Městský úřad Kuřim,odbor investiční,Jungmannova 968,664 34 Kuřim
<br> Ing.Vlasta Indrová,referentka odboru investičního
<br> KUŘIM
<br> Zpracovatel:
<br> Garant projektu:
<br> Název výkresu:
<br> Název akce: Datum:
<br> Formát:
<br> Číslo zakázky:
<br> Měřítko: Číslo výkresu:
<br> 1 : 5 000
<br> doc.Ing.arch.XXXXX XXXXX,Ph.D <.>,ČKA XXXXX
<br> knesl kynčl architekti s.r.o <.>,Šumavská 416/15,602 00 Brno
<br> Zpracovatelský tým:
<br> ÚZEMNÍ PLÁN KUŘIM
00121_70
<br> doc.Ing.arch.XXXXX XXXXX,Ph.D <.>,Ing.arch.XXXX XXXXX,Ing.arch.XXXXX XXXXXX,Ing.arch.XXX XXXXXX,Ing.XXXXXXXX XXXXXXXXX
<br> ZMĚNA Č.X
<br> Objednatel:
<br> Město Kuřim,Jungmannova 968,664 34 Kuřim
<br> Datum nabytí účinnosti změny územního plánu:
<br> 914 x 1188 mm
<br> Ú Z E M N Í P L Á N
► Z M Ě N A Č.2 ◄
<br> 2021
<br> CYKLISTICKÁ KOMUNIKACE
<br> TRASY VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY
<br> HRANICE KATASTRÁLNÍHO ÚZEMÍ A JEHO NÁZEV
<br> POLOHOPIS – KATASTRÁLNÍ MAPA
<br> PRVKY MAPOVÉHO DÍLA
<br> BIOKORIDOR ÚSES
<br> ÚZEMNÍ SYSTÉM EKOLOGICKÉ STABILITY
<br> HRANICE ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ
<br> HRANICE
<br> HRANICE ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ – RUŠENO
<br> PLOCHY DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY
<br> PLOCHY VÝROBY A SKLADOVÁNÍ
<br> ROZVOJOVÉ ÚZEMNÍ REZERVA
<br> PLOCHY S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ
<br> KÓD PLOCHY
<br> ROZVOJOVÉ ÚZEMNÍ REZERVA
<br> PLOCHY SMÍŠENÉ NEZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ
<br> KÓD BIOCENTRA/BIOKORIDORU ÚSES
<br> BIOCENTRUM ÚSES
<br> ROZHRANÍ PLOCH
<br> LEGENDA
<br> HRANICE MĚSTA A KRAJINY – RUŠENO
<br> HRANICE MĚSTA A KRAJINY
<br> CYKLISTICKÁ KOMUNIKACE – RUŠENO
<br> INTERAKČNÍ PRVEK ÚSES – RUŠENO
<br> BIOKORIDOR ÚSES – RUŠENO
<br> BIOCENTRUM ÚSES – RUŠENO
<br> KÓD BIOCENTRA/BIOKORIDORU ÚSES – RUŠENO
<br> RUŠENO
<br> Ú.R.– RUŠENO
<br> LOKALITA DÍLČÍ ZMĚNY
<br> HRANICE ÚZEMÍ MĚSTA KUŘIMI
<br> PLOCHY SPECIFICKÉ
<br> PLOCHY VEŘEJNÉ ZELENĚ
<...
z2 kurim vydani i 1 zcu 5
0 50 100 250 500 850 m
<br> Správní orgán,který změnu územního plánu vydal:
<br> ZÁZNAM O ÚČINNOSTI
<br> Pořizovatel:
<br> Oprávněná úřední osoba pořizovatele:
<br> Zastupitelstvo města Kuřimi
<br> Městský úřad Kuřim,odbor investiční,Jungmannova 968,664 34 Kuřim
<br> Ing.Vlasta Indrová,referentka odboru investičního
<br> KUŘIM
<br> Zpracovatel:
<br> Garant projektu:
<br> Název výkresu:
<br> Název akce: Datum:
<br> Formát:
<br> Číslo zakázky:
<br> Měřítko: Číslo výkresu:
<br> 1 : 5 000
<br> doc.Ing.arch.XXXXX XXXXX,Ph.D <.>,ČKA XXXXX
<br> knesl kynčl architekti s.r.o <.>,Šumavská 416/15,602 00 Brno
<br> Zpracovatelský tým:
<br> ÚZEMNÍ PLÁN KUŘIM
00121_70
<br> doc.Ing.arch.XXXXX XXXXX,Ph.D <.>,Ing.arch.XXXX XXXXX,Ing.arch.XXXXX XXXXXX,Ing.arch.XXX XXXXXX,Ing.XXXXXXXX XXXXXXXXX
<br> ZMĚNA Č.X
<br> Objednatel:
<br> Město Kuřim,Jungmannova 968,664 34 Kuřim
<br> Datum nabytí účinnosti změny územního plánu:
<br> 914 x 1188 mm
<br> Ú Z E M N Í P L Á N
► Z M Ě N A Č.2 ◄
<br> 2021
<br> PLOCHY ÚZEMNÍ REZERVY
<br> HRANICE PLOCHY ÚZEMNÍ REZERVY A JEJÍ KÓD
<br> HRANICE PLOCHY ÚZEMNÍ REZERVY – RUŠENO
<br> PLOCHA PŘESTAVBY A JEJÍ KÓD
<br> PLOCHA ZASTAVITELNÁ A JEJÍ KÓD
<br> PLOCHY ROZVOJOVÉ
<br> HRANICE ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ
<br> HRANICE ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ – RUŠENO
<br> HRANICE
<br> HRANICE KATASTRÁLNÍHO ÚZEMÍ A JEHO NÁZEV
<br> POLOHOPIS – KATASTRÁLNÍ MAPA
<br> PRVKY MAPOVÉHO DÍLA
<br> PLOCHA ZMĚN V KRAJINĚ A JEJÍ KÓD
<br> LEGENDA
<br> HRANICE MĚSTA A KRAJINY
<br> HRANICE MĚSTA A KRAJINY – RUŠENO
<br> KÓD PLOCHY – RUŠENO
<br> LOKALITA DÍLČÍ ZMĚNY
<br> HRANICE ÚZEMÍ MĚSTA KUŘIMI
<br> k.ú.ČESKÁ
<br> k.ú.LELEKOVICE
<br> k.ú.SVINOŠICE
<br> k.ú.LIPŮVKA
<br> k.ú.MALHOSTOVICE
<br> k.ú.ČEBÍN
<br> k.ú.MORAVSKÉ KNÍNICE
<br> UR00
<br> k.ú.KUŘIM
<br>.X000
<br>.X000
<br>.X000
<br>.X000
<br> XX
<br>.E063
<.> F041
<br>.F042
<br>.F045
<br>.F046
<br>.E083
<br>.E020
<br>.F039
<br>.D023
<br>.D022
<br>.D021
<br>.D020
<br>.F043
<br>.F044
<br>.F047
<br>.F049
<br>.F048
<br>.E085
<br>.E084
<br>.E082
<br>.E0...
z2 kurim vydani i 0 text vyrok
Opatření obecné povahy
<br> Zastupitelstvo města Kuřimi jako příslušný správní orgán dle ust.§ 6 odst.5 písm.c) zákona č.183/2006 Sb.<,>
<br> o územním plánu a stavebním řádu (stavební zákon),ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon) <,>
<br> v souladu s ust.§ 171 až § 174 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen
<br> správní řád),a ust.§13 a přílohy č.7 vyhlášky č.500/2006 Sb <.>,o územně analytických podkladech,územně
<br> plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti,ve znění pozdějších předpisů
<br> vydává
<br>
<br>
ZMĚNU č.2
<br> ÚZEMNÍHO PLÁNU KUŘIM
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
2021
<br>
<br> 2 0 2 1 Z M Ě N A Č.2 Ú P K U Ř IM
<br>
<br> knesl kynčl architekti s.r.o <.>
<br>
<br>
<br> IDENTIFIKACE:
<br>
<br> OBJEDNATEL: Město Kuřim
<br> Jungmannova 968,664 34 Kuřim
<br> Mgr.Ing.XXXXX XXXXXXXXXX,starosta a pověřený zastupitel
<br> POŘIZOVATEL: Městský úřad Kuřim
<br> Jungmannova 968,664 34 Kuřim
<br> Odbor investiční
<br> Ing.Vlasta Indrová,referentka
<br> ORGÁN VYDÁVAJÍCÍ ÚZEMNÍ PLÁN: Zastupitelstvo města Kuřimi
<br> ZPRACOVATEL: knesl kynčl architekti s.r.o <.>
<br> architektonický ateliér
<br> Šumavská 416/15,602 00 Brno
<br> garant projektu: doc.Ing.arch.XXXXX XXXXX,Ph.D <.>
<br> číslo autorizace ČKA: 02 672
<br> zpracovatelský tým: Ing.arch.XXXX XXXXX
<br> doc.Ing.arch.XXXXX XXXXX,Ph.D <.>
<br> Ing.arch.XXXXX XXXXXX
<br> Ing.arch.XXX XXXXXX
<br> Ing.XXXXXXXX XXXXXXXXX
<br>
<br> X X X X Z M Ě N A Č.2 Ú P K U Ř IM
<br>
<br> knesl kynčl architekti s.r.o <.>
<br>
<br>
<br> OBSAH DOKUMENTACE:
<br>
<br> ZMĚNA Č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU KUŘIM
<br> Textová část (výrok)
<br> Grafická část
<br> ▪ Z2/I/01 Výkres základního členění území 1 : 5 000
<br> ▪ Z2/I/02.1 Hlavní výkres 1 : 5 000
<br> ▪ Z2/I/02.2 Koncepce technické infrastruktury 1 : 5 000
<br> ▪ Z2/I/03 Výkres veřejně prospěšných staveb,opatření a asanací 1 : 5 000
<br> ▪ Z2/I/S1 Schéma územního systému ekologické stability 1 : 20 000
<br>
<br>
...
21 11 24 VV Oznámení o vydání ZM Č 2 ÚP Kuřim
XXXXXXXXX XXXXXX
<br> tel.+XXX XXX XXX XXX
<br> mob.+420 606 705 879
<br> bartos@radnice.kurim.cz 1
<br>
<br> Městský úřad Kuřim tel.+420 541 422 311
Jungmannova 968/75 fax +420 541 230 633
664 34 Kuřim www.kurim.cz
<br> ODBOR INVESTIČNÍ
<br> Váš dopis zn.:
<br> ze dne:
<br> naše zn.: MK/124340/21/OI
<br> vyřizuje: Ing.Indrová Vlasta
<br> tel.: +420 541422 310
<br> fax.: +420 541 230 633
<br> e-mail: indrova@kurim.cz
<br> datum: 24.11.2021
<br>
<br>
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> Oznámení o vydání Změny č.2 ÚP Kuřim formou opatření obecné
povahy a doručení úplného znění územního plánu po vydané změně
<br>
Městský úřad Kuřim,odbor investiční (dále jen „pořizovatel“),věcně příslušný dle § 6 odst.1 písm.c)
<br> zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),ve znění pozdějších
<br> předpisů,a místně příslušný dle § 11 odst.1 písm.b) zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění
<br> pozdějších předpisů,oznamuje v souladu s ustanovením § 173 odst.1 správního řádu a ve spojení s
<br> ustanovením §20 a §55c,stavebního zákona veřejnou vyhláškou vydání změny č.2 ÚP Kuřim formou
<br> opatření obecné povahy a doručuje změnu č.2 ÚP Kuřim a úplné znění územního plánu po vydané
<br> změně <.>
<br> (Pro úplnost uvádíme,že Změna č.1 ÚP Kuřim nabyla účinnosti dne 2.10.2017,Změna č.3 ÚP Kuřim
<br> nabyla účinnosti dne 28.12.2018)
<br>
<br> Zastupitelstvo města Kuřimi usnesením č.Z/2021/0103 na zasedání dne 2.11.2021 schválilo podle
<br> §172 odst.5) zákona č.500/2004 Sb.správní řád,v platném znění,rozhodnutí o námitkách a souhlasilo
<br> s vypořádáním připomínek uplatněných k návrhu Změny č.2 ÚP Kuřim a vydalo Změnu č.2 ÚP Kuřim
<br> formou opatření obecné povahy <.>
<br>
<br> Změna č.2 ÚP Kuřim vydaná formou opatření obecné povahy obsahuje :
<br> Textová část (výrok)
Grafická část
Z2/I/01 Výkres základního členění území 1 : 5 000
<br> Z2/I/02.1 Hlavní výkres 1 : 5 000
<br> Z2/I/02.2 Koncepce technické infrastruktury 1 : 5 000
<br> Z2/I/03 Výkres veřej...

Načteno

edesky.cz/d/5023621

Meta

Územní plánování   Územní plánování   Územní plánování   Územní plánování   Územní plánování   Územní plánování   Územní plánování   Dopravní informace   Územní plánování   EIA   Územní plánování   Územní plánování   Územní plánování   Jednání zastupitelstva   Dopravní informace   Územní plánování   EIA   Stavby   Veřejná vyhláška   Územní plánování   Územní plánování   Územní plánování   Územní plánování   Územní plánování   Územní plánování   Veřejná vyhláška   Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Kuřim      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz