« Najít podobné dokumenty

Město Kuřim - „Integrovaná strategie rozvoje Brněnské metropolitní oblasti 2021+“ - závěr zjišťovacího řízení ve smyslu ustanovení § 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů.

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Kuřim.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

05Rozvoj Brnenske oblasti 2021 ZZR
IČ DIČ Telefon Fax E-mail Internet
708 88 337 CZ70888337 541 651 111 541 651 209 posta@kr-jihomoravsky.cz www.kr-jihomoravsky.cz
<br>
Krajský úřad Jihomoravského kraje
Odbor životního prostředí
Žerotínovo nám.3,601 82 Brno
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> „Integrovaná strategie rozvoje Brněnské metropolitní oblasti 2021+“ - závěr zjišťovacího
řízení ve smyslu ustanovení § 10d zákona č.100/2001 Sb <.>,o posuzování vlivů na životní
prostředí,ve znění pozdějších předpisů <.>
<br> Krajský úřad Jihomoravského kraje (dále také jen „krajský úřad“) jako věcně a místně
příslušný správní úřad ve smyslu ustanovení § 20 písm.b) a § 22 písm.b) zákona č.100/2001
Sb <.>,o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon
o posuzování vlivů na životní prostředí),ve znění pozdějších předpisů (dále také jen „zákon“)
obdržel dne 14.10.2021 oznámení Statutárního města Brna,Dominikánské nám.196/1 <,>
602 00 Brno,IČ: 44992785,o koncepci „Integrovaná strategie rozvoje Brněnské metropolitní
oblasti 2021+“ <.>
<br> Krajský úřad Jihomoravského kraje zajistil zveřejnění oznámení,shromáždil písemné
připomínky uplatněné v průběhu zveřejnění oznámení ve smyslu ustanovení § 10c zákona
a podle hledisek a měřítek uvedených v příloze č.8 zákona provedl zjišťovací řízení ve smyslu
ustanovení § 10d zákona <.>
<br> Identifikační údaje:
Název koncepce: Integrovaná strategie rozvoje Brněnské metropolitní oblasti 2021+
Řešené území: Brněnská metropolitní oblast
Předkladatel: Statutární město Brno,Dominikánské nám.196/1,602 00 Brno <,>
<br> IČ: 44992785
<br> Charakter koncepce:
Integrovaná strategie rozvoje Brněnské metropolitní oblasti 2021+ je strategický dokument <,>
který analyzuje vymezené území,popisuje jeho konkrétní problémy a potřeby
a s přihlédnutím na ně stanovuje cíle a opatření,které budou naplněny realizací vzájemně
provázaných (integrovaných) projektů,které mohou být v budoucnu spolufinancovány ze
strany poskytovatelů dotací ať již národních či evropských....

Načteno

edesky.cz/d/5023620

Meta

Územní plánování   EIA  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Kuřim      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz