« Najít podobné dokumenty

Město Kuřim - Pozvánka na zasedání Kontrolního výboru Zastupitelstva města Kuřimi dne 29.11.2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Kuřim.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Pozvánka na zasedání Kontrolního výboru Zastupitelstva města Kuřimi dne 29.11.2021
Město Kuřim tel.+420 541 422 311
<br> Jungmannova 968/75
<br> 664 34 Kuřim www.kurim.cz
<br>
<br>
Kontrolní výbor Zastupitelstva města Kuřimi
<br>
Vyřizuje: Ing.XXXXXX XXXXXXXXXX,XXX XXX XXX,ondraskova@kurim.cz
<br>
<br> P O Z V Á N K A
<br>
Předseda Kontrolního výboru Zastupitelstva města Kuřimi svolává na
<br> pondělí 29.listopadu 2021 od 17:00 hodin
<br> zasedání Kontrolního výboru Zastupitelstva města Kuřimi
<br>
<br> ve velké zasedací kanceláři Městského úřadu Kuřim
<br> Jungmannova 968/75,4.nadzemní podlaží,dveře č.403
<br>
PROGRAM ZASEDÁNÍ
<br> 1.Zahájení a návrh programu zasedání Kontrolního výboru Zastupitelstva města
<br> Kuřimi
<br> 2.Schválení programu zasedání Kontrolního výboru Zastupitelstva města Kuřimi
<br> 3.Projednání zpráv o průběhu a výsledcích kontroly plnění namátkově vybraných
<br> usnesení Rady města Kuřimi za období od 1.7.2020 do 30.6.2021 (KV 2021/1)
<br> 4.Projednání zpráv o průběhu a výsledcích kontroly plnění namátkově vybraných
<br> usnesení Zastupitelstva města Kuřimi za období od 1.1.2019 do 30.6.2021 (KV
<br> 2021/2)
<br> 5.Projednání závěrů z externího auditu investiční akce „Společenské a kulturní
<br> centrum v Kuřimi“
<br> 6.Různé,diskuze
<br> 7.Závěr
<br>
XXX XXXXXX v.r <.>
předseda Kontrolního výboru Zastupitelstva města Kuřimi
<br>
<br>
Zasedání výboru je veřejné <.>
Město Kuřim si vyhrazuje právo na změnu,případně doplnění programu zasedání <.>
<br>
Vyvěšeno dne: 18.11.2021 Sňato dne:

Načteno

edesky.cz/d/5023619

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Kuřim      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz