« Najít podobné dokumenty

Město Kuřim - Oznámení o zveřejnění dokumentů Svazku obcí pro výstavbu R43

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Kuřim.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Návrh střednědobého výhledu 2023-2026
Svazek obcí pro výstavbu rychlostní komunikace R43
Masarykovo nám.4/2,680 01 Boskovice
<br>
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na období
<br> 2023 – 2026
<br>
<br> V souladu se zákonem č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů byl
<br> zpracován rozpočtový výhled na období 2023 - 2026 <.>
<br> Dle tohoto rozpočtového výhledu by měl Svazek obcí pro výstavbu rychlostní komunikace
<br> v letech 2023 až 2026 hospodařit s vyrovnaným rozpočtem <.>
<br>
<br>
<br> ROK
<br> 2023 2024 2025 2026
<br> PŘÍJMY
<br> Daňové příjmy 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč
<br> Nedaňové příjmy 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč
<br> Transfery 59 000 Kč 59 000 Kč 59 000 Kč 59 000 Kč
<br> Příjmy celkem 59 000 Kč 59 000 Kč 59 000 Kč 59 000 Kč
<br>
<br> VÝDAJE
<br> Běžné výdaje 59 000 Kč 59 000 Kč 59 000 Kč 59 000 Kč
<br> Kapitálové výdaje 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč
<br> Výdaje celkem 59 000 Kč 59 000 Kč 59 000 Kč 59 000 Kč
<br>
<br> SALDO 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč
<br>
<br> FINANCOVÁNÍ
<br> Změna stavu finančních prostředků 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč
<br>
<br>
<br> Vyvěšeno:
<br>
<br> Sejmuto:
<br>
<br> Vyvěšeno i v elektronické podobě způsobem umožňujícím dálkový přístup <.>
<br>
<br> V Boskovicích 1.12.2021
Návrh rozpočtu 2022
v Kč
<br> § Položka Popis
<br> Schválený
<br> rozpočet 2021
<br> Rozpočet 2021
<br> předpoklad plnění
<br> Rozpočet
<br> 2022
<br> 4121 neinv.členské příspěvky - 1 Kč/obyv.59 200,00 57 726,00 59 000,00
<br> CELKEM 59 200,00 57 726,00 59 000,00
<br> v Kč
<br> § Položka Popis
<br> Schválený
<br> rozpočet 2021
<br> Rozpočet 2021
<br> předpoklad plnění
<br> Rozpočet
<br> 2022
<br> 3429 5222 neinv.transfery občanským sdružením 20 000,00 20 000,00 20 000,00
<br> 3636 5021 ostatní osobní výdaje 18 000,00 18 000,00 18 000,00
<br> 5139 materiál 2 000,00 2 000,00 2 000,00
<br> 5167 školení a vzdělávání 0,00 0,00 0,00
<br> 5168 služby zpracování dat 15 000,00 14 000,00 16 000,00
<br> 5169 nákup ostatních služeb 15 000,00 0,00 0,00
<br> 5172 programové vybavení 0,00 0,00 0,00
<br> 5175 pohoštění 2 100,00 2 100,00 1 800,00
<br> 6310 5163 bankovní poplatky 2 100,00 1 200,00 1 200,00
<br> CELKEM 74 200,00 57 300,00 59 000,00
<br> v Kč
<br> § Položka Popis
Rozpočet 2021
<br> Rozpočet 2021
<br> předpoklad plnění
<br> Rozpočet
<br> 2022
<br> 8115 Změna stavu peněžních prostředků 15 000,00 0,00 0,00
<br> CELKEM 15 000,00 0,00 0,00
<br> V rozpočtu je stanoven závazný ukazatel paragraf <.>
<br> Vyvěšeno:
<br> Sejmuto:
<br> Vyvěšeno i v elektronické podobě způsobem umožňujícím dálkový přístup <.>
<br> Boskovice dne 1.12.2021
<br> Svazek obcí pro výstavbu rychlostní komunikace R43
<br> Návrh rozpočtu na rok 2022
<br> Financování
<br> Výdaje
<br> Příjmy
<br> Masarykovo nám.4/2,680 01 Boskovice

Načteno

edesky.cz/d/5022244

Meta

Rozpočet   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Kuřim      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz