« Najít podobné dokumenty

Město Kuřim - Oznámení o záměru na využití nemovitého majetku

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Kuřim.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Záměr listopad 2021 parcela 1594
Město Kuřim tel.+420 541 422 311
Jungmannova 968/75 fax +420 541 230 633
<br> 664 34 Kuřim www.kurim.cz
<br> ODBOR MAJETKOPRÁVNÍ
<br>
<br> Oznámení o záměru na využití nemovitého majetku podle § 39
<br> zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení) a v souladu s usnesením
Rady města Kuřimi č.63/2019 ze dne 13.2.2019
<br>
<br>
Město Kuřim vyhlašuje
<br>
<br>
<br>
 záměr propachtovat část pozemku parc.č.1594 k.ú.Kuřim o výměře 70 m2 –
zahrádka v lokalitě „za domem č.p.862-865 ul.Jungmannova“ v Kuřimi na dobu
neurčitou se šestiměsíční výpovědní lhůtou za pachtovné ve výši 2 Kč/m2/rok;
<br>
 záměr propachtovat část pozemku parc.č.1594 k.ú.Kuřim o výměře 76 m2 –
zahrádka v lokalitě „za domem č.p.862-865 ul.Jungmannova“ v Kuřimi na dobu
neurčitou se šestiměsíční výpovědní lhůtou za pachtovné ve výši 2 Kč/m2/rok <.>
<br>
<br> V Kuřimi dne 16.11.2021
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Mgr.XXXX XXXXXXXXXXX v.r <.>
vedoucí odboru
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Vyvěšeno: 16.11.2021
<br> Sňato:
<br> Vyvěšeno do: 01.12.2021

Načteno

edesky.cz/d/5022243

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Kuřim      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz