« Najít podobné dokumenty

Město Kuřim - Kuřim Červenáčkova MÚP ZŘ

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Kuřim.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

P1 Červenáčkova SPOJ
m
<br> UL.ČERVENÁČKOVA JE v LOKALITĚ,KTERÁ JE CELÁ OBYTNOU zóNou:
KUŘIM ČERVENÁČKOVA MÚP ZŘ
Bc.XXXXXXXX XXXXX
<br> tel.+XXX XXX XXX XXX
<br> mob.+420 702 242 163
<br> kucka@kurim.cz
<br> 1
<br> Městský úřad Kuřim tel.+420 541 422 311
Jungmannova 968/75 ID DS: 5dhbqi2
<br> 664 34 Kuřim www.kurim.cz
<br> ODBOR DOPRAVY
<br> počet stran: 3
<br> počet příloh: 1
<br> vyřizuje: Bc.XXXXXXXX XXXXX
<br> tel.: +XXX XXX XXX XXX
<br> e-mail: kucka@kurim.cz
<br> č.j.: MK/117527/21/OD
<br> spis.zn.: S-MK/101156/21/OD
<br> datum: 8.11.2021
<br>
<br>
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br>
OZNÁMENÍ O NÁVRHU OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
<br>
Stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci
<br>
Městský úřad Kuřim,odbor dopravy podle ustanovení § 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu
<br> na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů,v platném znění (dále jen „zákon o
<br> silničním provozu“),příslušný orgán státní správy ve věcech stanovení místní a přechodné úpravy na
<br> pozemních komunikacích - na silnicích II.a III.třídy,místních komunikacích a veřejně přístupných
<br> účelových komunikacích ve správním obvodu Městského úřadu Kuřim,na základě písemného podnětu
<br> ze dne 4.10.2021 právnické osoby Města Kuřimi,Jungmannova 968/75,664 34 Kuřim,IČ:
<br> 00281964,kterou na základě plné moci zastupuje ZNAKOM s.r.o <.>,IČ: 26264641,sídlo: Zengrova
<br> 2694/4,Židenice,615 00 Brno (dále jen „navrhovatel“),zahájil řízení z moci úřední o opatření obecné
<br> povahy podle obecné úpravy § 171 a následujících části šesté zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve
<br> znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) a podle zvláštní úpravy § 77 odst.1 písm.c) a odst <.>
<br> 5 zákona o silničním provozu ve věci
<br>
<br> stanovení místní úpravy provozu
<br>
<br> svislého i vodorovného dopravního značení v obci Kuřim na místní komunikaci v ulici Červenáčkova <,>
<br> parc.č.2642/698 v k.ú.Kuřim,z důvodu změny trvalého dopravního značení,blíže dle grafické přílohy <.>
<br>
<br> Dotčeným orgánem v řízení je v souladu s dikcí § 77 odst.2 písm.b) zákona o silničním provozu
<br> Po...

Načteno

edesky.cz/d/5022238

Meta

Dopravní informace   Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Kuřim      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz