« Najít podobné dokumenty

Město Kuřim - Pozvánka na zasedání ZJMK dne 04.11.2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Kuřim.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Pozvánka
1
<br> SVOLÁNÍ
ZASTUPITELSTVA JIHOMORAVSKÉHO KRAJE
<br>
k 7.zasedání <,>
<br> které se koná v budově sídla Jihomoravského kraje <,>
Žerotínovo nám.3,Brno,ve velké zasedací síni
<br>
Začátek jednání je ve čtvrtek 4.listopadu 2021 v 08:30
<br> PROGRAM:
<br> Přednese:
1.Zahájení
<br>
<br>
2.Kontrola plnění úkolů z minulých zasedání Zastupitelstva
Jihomoravského kraje
<br>
Mgr.Grolich
(OKH)
<br> 3.Zpráva o činnosti Rady Jihomoravského kraje
<br>
Mgr.Grolich
(OKH)
<br> 4.Zpráva o činnosti výboru finančního
<br>
PaedDr.Vašíček
<br>
5.Zpráva o činnosti výboru kontrolního
<br>
JUDr.Šimek
<br> 6.Zpráva o činnosti výboru pro výchovu,vzdělávání
a zaměstnanost
<br>
Mgr.Zemánek
<br> 7.Zpráva o činnosti výboru dopravy a majetku
<br>
Ing.Celý
<br> 8.Zpráva o činnosti výboru pro životní prostředí a kulturu Ing.Němec
<br>
9.Zpráva o činnosti výboru sociálního a zdravotního
<br>
Mgr.Pospíšil
<br> 10.Zpráva o činnosti výboru pro regionální rozvoj
<br>
Pavlíček
<br> 11.Zpráva o činnosti výboru pro meziregionální vztahy
<br>
Springinsfeld
<br> 12.Zpráva o činnosti výboru pro územní plánování a investice Mgr.Ing.Sukalovský
<br>
13.Zpráva o činnosti výboru pro národnostní menšiny
<br>
Jurka
<br> 14.Zpráva o činnosti Zastoupení Jihomoravského kraje
při Evropské unii
<br>
Mgr.Grolich
(OVV)
<br> 15.Cena Jihomoravského kraje
<br>
Mgr.Grolich
(OVV)
<br> 16.Dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje Mgr.Grolich
(OKH)
<br> 17.Dotace městu Kyjov Mgr.Grolich
(OKŘ)
<br> 18.Dodatky ke smlouvám o poskytnutí dotace z rozpočtu
Jihomoravského kraje
<br> Mgr.Grolich
(OKH)
<br>
<br>
<br> 2
<br>
19.Memoranda o spolupráci mezi Jihomoravským krajem a zájmovými
<br> organizacemi v Jihomoravském kraji
<br>
Mgr.Grolich
(OKH)
<br> 20.Převod nevyčerpaných finančních prostředků do Investičního fondu
JMK
<br>
Mgr.Grolich
(OKŘ)
<br> 21.Rozpočtová opatření provedená Radou Jihomoravského kraje
do 7.zasedání Zastupitelstva Jihomoravského kraje
<br>
Mgr.Grolich
(OE)
<br> 22.Dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje v oblast...

Načteno

edesky.cz/d/4983651

Meta

Územní plánování   EIA   Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Kuřim      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz