« Najít podobné dokumenty

Město Kuřim - Kuřim Dlouhá (OD Lidl) PÚP

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Kuřim.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

SITUACE DIO KUŘIM LIDL
Tyršova
<br> II/385
<br> Dl
ou
<br> háMetelkova
<br> Metelkova
<br> Dl
ou
<br> há
<br> Lidl
<br> P2
<br> P4
<br> ZÓNA
<br> IZ8a
<br> IZ8a
ZÓN
<br> A
30
<br> IZ8bZÓNA30
<br> Z4
dS7 Z4
dS7 Z4
dS7
<br> Z4e
S7
<br>
<br> Z4e
S7
<br>
<br> Z4e
S7
<br>
<br> Z4
d
<br> S7
<br>
<br> Z4dS7
<br>
Z4d
S7
<br>
<br> 6,4
0 m
<br> min.3 m
<br> SSZ
<br> A10
A15
<br>
<br> A10
<br> A15
<br>
V5
<br> Metelkova
<br> Dl
ou
<br> há
<br> P4
<br> C1
<br> IP6
<br> IJ4c
<br> P4
<br> C1
<br> P4
<br> P4
<br> C1
<br> SSZ
<br> P4
<br> C1
<br> B2
<br> V5
<br> Tyršova
<br> II/385
<br> Tyršova
<br> II/385
<br> Dl
ou
<br> háMetelkova
<br> Metelkova
<br> Dl
ou
<br> há
<br> Lidl
<br> P2
<br> P4
<br> ZÓNA
<br> IZ8a
<br> IZ8a
ZÓN
<br> A
30
<br> IZ8bZÓNA30
<br> Z4d
<br> S7
<br>
Z4d
<br> S7
<br>
Z4d
<br> S7
<br>
Z4
e
<br> S7
<br>
Z4
e
<br> S7
<br>
Z4
e
<br> S7
<br>
<br> Z4
e
<br> S7
<br>
<br> Z4eS7
<br>
Z4e
S7
<br>
<br> 6,4
0 m
<br> SSZ
<br> A10
A15
<br>
<br> A10
<br> A15
<br>
V5
<br> Metelkova
<br> Dl
ou
<br> há
<br> P4
<br> C1
<br> IP6
<br> IJ4c
<br> P4
<br> C1
<br> P4
<br> P4
<br> C1
<br> SSZ
<br> P4
<br> C1
<br> B2
<br> V5
<br> min <.>
3 m
<br> Tyršova
<br> II/385
<br> K návrhu dopravního značení bylo využito TP 65 Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích,TP 66 Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích,II.vydání
Použité dopravní značení bude v základní velikosti a v reflexním provedení tř.1
<br> VYPRACOVAL:
<br> KONTROLOVAL:
<br> Bc.XXXXXXXX XXXXXXX
<br> Ing.Mgr.XXXXX XXXXX
NÁZEV AKCE:
<br> SITUACE DOPRAVNĚ-INŽENÝRSKÝCH OPATŘENÍ
<br> DATUM:
<br> FORMÁT:
<br> ČÍSLO ZAKÁZKY:
<br> ČÍSLO PŘÍLOHY:
<br> 09/2021
<br> NÁZEV PŘÍLOHY:
<br>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>
OBSAH:
<br> 500x297
<br>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> <.>
<br> 1
<br> OPRAVA VOZOVKY U OBCHODNÍHO DOMU LIDL - KUŘIM
<br> Č.j.: KRPB -.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> / Č.j.- 2021 - 0600DI
<br> POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY - KŘP
<br> PLATNOST TOHOTO VYJÁDŘENÍ JE 1 ROK <.>
<br...
KUŘIM DLOUHÁ LÍDL PÚP 001
Ing.Vojtěch Vrabec
tel.+420 541 422 335
mob.+420 702 251 969
vrabec@kurim.cz 1
<br> Městský úřad Kuřim tel.+420 541 422 311
Jungmannova 968/75 ID DS: 5dhbqi2
664 34 Kuřim www.kurim.cz
<br> ODBOR DOPRAVY
<br> počet stran: 3
počet příloh: 1
<br> vyřizuje: Ing.Vojtěch Vrabec
tel.: +420 541 422 335
e-mail: vrabec@kurim.cz
<br> č.j.: MK/106565/21/OD
spis.zn.: S-MK/101922/21/OD
<br> datum: 15.10.2021
<br>
<br>
<br>
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br>
OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
<br>
Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci
<br>
Městský úřad Kuřim,odbor dopravy podle ustanovení § 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o
<br> provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů,v platném znění (dále jen
<br> „zákon o silničním provozu“),příslušný orgán státní správy ve věcech stanovení místní a přechodné
<br> úpravy na pozemních komunikacích - na silnicích II.a III.třídy,místních komunikacích a veřejně
<br> přístupných účelových komunikacích ve správním obvodu Městského úřadu Kuřim podle ustanovení §
<br> 77 odst.1 písm.c) zákona o silničním provozu,v řízení z moci úřední o opatření obecné povahy
<br> postupem v souladu s ustanovením § 171 a následné části šesté zákona č 500/2004 Sb <.>,správní řád <,>
<br> v platném znění (dále jen „správní řád“) a podle zvláštní úpravy v ustanovení § 77 odst.5 zákona o
<br> silničním provozu,zahájeném na základě návrhu právnické osoby VERDANT STAVBY s.r.o <.>,IČ:
<br> 04858000,Vinohradská 1246/55,120 00 Praha v zastoupení na základě plné moci právnickou
<br> osobou DozBos s.r.o <.>,XXXXXXX XXXXXX XX,XXX XX Boskovice,IČ: XXXXXXXX (dále jen
<br> „navrhovatel“),po projednání podle ustanovení § 77 odst.3 zákona o silničním provozu s dotčeným
<br> orgánem,kterým je dle ustanovení § 77 odst.2 písm.b) zákona o silničním provozu policie a po
<br> projednání s tímto dotčeným orgánem ve smyslu ustanovení § 172 odst.1 správního řádu <,>
<br>
<br>
<br> s t a n o v u j e
<br> podle ustanovení § 77 odst.5 zákona o silničním provozu
<br> přechodn...

Načteno

edesky.cz/d/4976237

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Kuřim      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz