« Najít podobné dokumenty

Město Kuřim - Jinačovice Revitalizace centra PÚP

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Kuřim.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

P1 JINAČOVICE REVITALIZACE CENTRA OBCE SITUACE DIO
0
PŘECHODNÁ ÚPRAVA PROVOZU
<br> JINAČOVICE - REVITALIZACE CENTRA OBCE
<br> AutoCAD SHX Text
POTVRZENÍ SOUHLASU S PROJEKTOVOU DOKUMENTACÍ DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ,SE ZUK A UZAVÍRKOU:
<br> AutoCAD SHX Text
PŘEHLEDOVÁ MAPA:
<br> AutoCAD SHX Text
Technická kontrola:
<br> AutoCAD SHX Text
podpis:
<br> AutoCAD SHX Text
podpis:
<br> AutoCAD SHX Text
ZNAKOM s.r.o.- ZENGROVA 2694/4,615 00 BRNO,TEL.602 593 383,ZNAKOM@ZNAKOM.CZ,(PRACOVIŠTĚ: RYBNÍČEK 12,602 00 BRNO)
<br> AutoCAD SHX Text
Zodpovědný projektant:
<br> AutoCAD SHX Text
podpis:
<br> AutoCAD SHX Text
Vedoucí projektant:
<br> AutoCAD SHX Text
Ředitel:
<br> AutoCAD SHX Text
XXXXX XXXXXXXX
<br> AutoCAD SHX Text
ZNAKOM s.r.o <.>,ZENGROVA 2694/4,615 00 BRNO
<br> AutoCAD SHX Text
XXXX XXXXXX
<br> AutoCAD SHX Text
XXXX XXXXXX
<br> AutoCAD SHX Text
XXXX XXXXXX
<br> AutoCAD SHX Text
mob: XXX XXX XXX
<br> AutoCAD SHX Text
Vypracoval:
<br> AutoCAD SHX Text
podpis:
<br> AutoCAD SHX Text
XXXX XXXXXX
<br> AutoCAD SHX Text
Obsah:
<br> AutoCAD SHX Text
Akce:
<br> AutoCAD SHX Text
Místo:
<br> AutoCAD SHX Text
Staničení úseku:
<br> AutoCAD SHX Text
Silnice:
<br> AutoCAD SHX Text
Číslo zak.:
<br> AutoCAD SHX Text
Formát:
<br> AutoCAD SHX Text
Datum:
<br> AutoCAD SHX Text
Číslo přílohy:
<br> AutoCAD SHX Text
21Z00807
<br> AutoCAD SHX Text
06/2021
<br> AutoCAD SHX Text
JINAČOVICE
<br> AutoCAD SHX Text
III/3846,MÍSTNÍ KOMUNIKACE
<br> AutoCAD SHX Text
km 5,505 - km 5,530
<br> AutoCAD SHX Text
-
<br>
<br> P2
<br> IJ4b
<br> P4
<br> IJ
4b
<br> IJ4b
<br> P4
<br> IP6
<br> IP
6
<br> P2
<br> P4
<br> P4
<br> IZ
5b
<br> B
4
<br> 6 <,>
5t
<br> E5
(6
<br>,5
t)
<br> 6,5t
MIMO
<br> VOZIDLA
S
<br> POVOLE
NÍM
<br> OÚ
<br> B4
E5
E13
<br> P4
<br> IZ5a
<br> IZ5b
<br> A1
2
<br> A1
2
<br> sil.III/3846
<br> sil.III/3846
<br> ZÓNA
<br> IZ8b
<br> 30 6,5t
MIMO
<br> VOZIDLA S
POVOLENÍM
<br> OÚ
<br> ZÓNA
<br> IZ8a
<br> 30
<br> 6,5t
<br> MIMO
<br> VOZIDLA S
<br> POVOLENÍM
<br> OÚ
<br> ZÓNA
<br> IZ8b
<br> 306,5t
MIMO
<br> VOZIDLA S
POVOLENÍM
<br> OÚ
<br> ZÓNA
<br> IZ8a
...
JINAČOVICE REVITALIZACE CENTRA PÚP 001
Ing.Vojtěch Vrabec
tel.+420 541 422 335
mob.+420 702 251 969
vrabec@kurim.cz 1
<br> Městský úřad Kuřim tel.+420 541 422 311
Jungmannova 968/75 ID DS: 5dhbqi2
664 34 Kuřim www.kurim.cz
<br> ODBOR DOPRAVY
<br> počet stran: 3
počet příloh: 1
<br> vyřizuje: Ing.Vojtěch Vrabec
tel.: +420 541 422 335
e-mail: vrabec@kurim.cz
<br> č.j.: MK/106564/21/OD
spis.zn.: S-MK/106131/21/OD
<br> datum: 15.10.2021
<br>
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br>
OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
<br>
Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci
<br>
<br> Výroková část:
<br> Městský úřad Kuřim,odbor dopravy podle ustanovení § 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o
<br> provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů,v platném znění (dále jen
<br> „zákon o silničním provozu“),příslušný orgán státní správy ve věcech stanovení místní a přechodné
<br> úpravy na pozemních komunikacích - na silnicích II.a III.třídy,místních komunikacích a veřejně
<br> přístupných účelových komunikacích ve správním obvodu Městského úřadu Kuřim podle ustanovení §
<br> 77 odst.1 písm.c) zákona o silničním provozu,v řízení z moci úřední o opatření obecné povahy
<br> postupem v souladu s ustanovením § 171 a následné části šesté zákona č 500/2004 Sb <.>,správní řád <,>
<br> v platném znění (dále jen „správní řád“) a podle zvláštní úpravy v ustanovení § 77 odst.5 zákona o
<br> silničním provozu,zahájeném na návrhu právnické osoby PORR a.s <.>,IČ: 43005560,sídlo:
<br> Dubečská 3238/36,Strašnice,100 00 Praha 10 zastoupené na základě plné moci právnickou
<br> osobou ZNAKOM s.r.o <.>,IČ: 26264641,sídlo: Zengrova 2694/4,Židenice,615 00 Brno (dále jen
<br> „navrhovatel“),po projednání podle ustanovení § 77 odst.3 zákona o silničním provozu s dotčeným
<br> orgánem,kterým je dle ustanovení § 77 odst.2 písm.b) zákona o silničním provozu policie ČR a po
<br> projednání s tímto dotčeným orgánem ve smyslu ustanovení § 172 odst.1 správního řádu <,>
<br>
<br> s t a n o v u j e
<br> podle ustanovení § 77 odst.5 zákona o silničním prov...

Načteno

edesky.cz/d/4976236

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Kuřim      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz