« Najít podobné dokumenty

Město Kuřim - Kuřim Brněnská MÚP R

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Kuřim.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Kbrp02 dz1
& < i-----m.<.>.<.>.<.>.wwarp až? + ago Š.<.> % AW % | z> cr mmzmzmxm %: > cowŠqĚo Nz>omz_ o 0 O _JÉWÉ O.$ žwmgšžšžšgř.w LQ av o NW „mv wSWŘM cowx><z_Nz>nmz_- z><mwmzm Omm><z_Nz>omz_- z><xwmzm m m wouízx>,a _ <m \ o z\ \ g_uš Nš mz za 2 E _šžš ? a > ju š.C —| ' * mz m—A > MŠE/;.Lerzp \ „mmm É „ ŠŠŠ Š „ ' m:.<>L_o_ ÚŠŠŠQ NĚ<
<br>.mu
<br> »amnmxy merx>
<br> mwš Ú>ÉXO<ŘZÉX+ © má>z_
<br> ) <.>
<br> son pm\pu\p„u g.;„s
<br> Ú>mxo<>oňwm I „ šaámš Úno <<Izc= <<Nz>gm24 oewm><ňš Nz>mmzz z> <ONo<om
<br> _ _w mH>zň
KUŘIM BRNĚNSKÁ MÚP R
Ing.Vojtěch Vrabec
<br> tel.+420 541 422 335
<br> mob.+420 702 251 969
<br> vrabec@kurim.cz 1
<br> Městský úřad Kuřim tel.+420 541 422 311
Jungmannova 968/75 ID DS: 5dhbqi2
664 34 Kuřim www.kurim.cz
<br> ODBOR DOPRAVY
<br> počet stran: 4
<br> počet příloh: 1
<br> vyřizuje: Ing.Vojtěch Vrabec
<br> tel.: +420 541 422 335
<br> e-mail: vrabec@kurim.cz
<br> č.j.: MK/106441/21/OD
<br> spis.zn.: S-MK/81292/21/OD
<br> datum: 15.10.2021
<br>
<br>
<br>
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br>
OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
<br>
Stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci
<br>
<br>
<br>
Městský úřad Kuřim,odbor dopravy podle ustanovení § 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o
<br> provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů,v platném znění (dále jen
<br> „zákon o silničním provozu“),příslušný orgán státní správy ve věcech stanovení místní a přechodné
<br> úpravy na pozemních komunikacích - na silnicích II.a III.třídy,místních komunikacích a veřejně
<br> přístupných účelových komunikacích ve správním obvodu Městského úřadu Kuřim podle ustanovení §
<br> 77 odst.1 písm.c) zákona o silničním provozu,v řízení z moci úřední o opatření obecné povahy
<br> postupem v souladu s ustanovením § 171 a následné části šesté zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád <,>
<br> v platném znění (dále jen „správní řád“) a podle zvláštní úpravy ustanovení § 77 odst.5 zákona o
<br> silničním provozu,zahájeném na základě návrhu právnické osoby Města Kuřimi,Jungmannova
<br> 968/75,664 34 Kuřim,IČ: 00281964 (dále jen „navrhovatel“),po projednání podle ustanovení § 77
<br> odst.3 zákona o silničním provozu s dotčeným orgánem,kterým je dle ustanovení § 77 odst.2 písm <.>
<br> b) zákona o silničním provozu policie a po projednání s tímto dotčeným orgánem ve smyslu
<br> ustanovení § 172 odst.1 správního řádu <,>
<br>
<br> s t a n o v u j e
<br> podle ustanovení § 77 odst.5 zákona o silničním provozu
<br> místní úpravu provozu
<br>
<br> v k.ú.Kuřim <,>
<br> okres Brno-venkov,Jihomoravský kraj <,>
<br>
<br> sv...

Načteno

edesky.cz/d/4976235

Meta

Veřejná vyhláška   Územní plánování   Stavební informace   Stavby   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Kuřim      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz