« Najít podobné dokumenty

Město Kuřim - Oznámení o záměru na využití nemovitého majetku

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Kuřim.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Mareček pronájem záměr
Město Kuřim tel.+420 541 422 311
Jungmannova 968/75 fax +420 541 230 633
664 34 Kuřim www.kurim.cz
<br> ODBOR MAJETKOPRÁVNÍ
<br>
<br>
Oznámení o záměru na využití nemovitého majetku
na základě zákona č.128/2000 Sb.o obcích (obecní zřízení)
<br>
<br>
Město Kuřim vyhlašuje
<br>
<br>
<br>
<br>
záměr na pronájem části pozemku parc.č.3204/1 v k.ú.Kuřim o výměře 330 m2
<br> panu Ing.Martinu Marečkovi,Pod Slavičkou 1758/18,Kuřim,za cenu ve výši
<br> 495 Kč/rok (330 m2 x 1,5 Kč/m2/rok) s roční valorizací,na dobu neurčitou s tříměsíční
<br> výpovědní lhůtou <.>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> V Kuřimi dne 23.09.2021
<br>
<br>
<br> Mgr.Ing.XXXXX XXXXXXXXXX v.r <.>
starosta
<br>
<br>
Vyvěšeno: 23.09.2021
<br> Sňato:
<br>
<br>
<br>
<br> Poučení: dle § 39 zák.128/2000 Sb <.>,o obcích se může k záměrům obce vyjádřit každý a předložit své
nabídky.Musí tak učinit písemně,a to nejpozději do 08.10.2021 na podatelně MěÚ Kuřim <,>
Jungmannova 968/75,Kuřim <.>

Načteno

edesky.cz/d/4926101


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Kuřim      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz