« Najít podobné dokumenty

Město Kuřim - Pozvánka na zasedání ZJMK dne 23.09.2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Kuřim.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Pozvánka
1
<br> SVOLÁNÍ
ZASTUPITELSTVA JIHOMORAVSKÉHO KRAJE
<br>
k 6.zasedání <,>
<br> které se koná v budově sídla Jihomoravského kraje <,>
Žerotínovo nám.3,Brno,ve velké zasedací síni
<br>
Začátek jednání je ve čtvrtek 23.září 2021 v 08:30
<br> PROGRAM:
<br> Přednese:
<br>
1.Zahájení
<br>
<br>
2.Kontrola plnění úkolů z minulých zasedání Zastupitelstva
Jihomoravského kraje
<br> Mgr.Grolich
(OKH)
<br>
3.Zpráva o činnosti Rady Jihomoravského kraje
<br>
Mgr.Grolich
<br> (OKH)
4.Zpráva o činnosti výboru finančního
<br>
PaedDr.Vašíček
<br>
5.Zpráva o činnosti výboru kontrolního
<br>
JUDr.Šimek
<br> 6.Zpráva o činnosti výboru pro výchovu,vzdělávání
a zaměstnanost
<br>
Mgr.Zemánek
<br> 7.Zpráva o činnosti výboru dopravy a majetku
<br>
Ing.Celý
<br> 8.Zpráva o činnosti výboru pro životní prostředí a kulturu Ing.Němec
<br>
9.Zpráva o činnosti výboru sociálního a zdravotního
<br>
Mgr.Pospíšil
<br> 10.Zpráva o činnosti výboru pro regionální rozvoj
<br>
Pavlíček
<br> 11.Zpráva o činnosti výboru pro meziregionální vztahy
<br>
Springinsfeld
<br> 12.Zpráva o činnosti výboru pro územní plánování a investice Mgr.Ing.Sukalovský
<br>
13.Zpráva o činnosti výboru pro národnostní menšiny
<br>
Jurka
<br> 14.Zpráva o činnosti Zastoupení Jihomoravského kraje
při Evropské unii
<br>
Mgr.Grolich
(OVV)
<br> 15.Cena Jihomoravského kraje – změna lhůt k předkládání
a doplnění návrhů na udělení Ceny Jihomoravského kraje
2021
<br>
Mgr.Grolich
(OVV)
<br> 16.Volba přísedících Krajského soudu v Brně
<br>
Mgr.Grolich
(OKH)
<br> 17.Dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje Mgr.Grolich
<br>
<br>
<br> 2
<br> (OKH)
18.Dar pro „Nadační fond jihomoravských olympioniků“ Mgr.Grolich
<br> (OKH)
19.Dotace na pomoc obcím Mgr.Grolich
<br> (OKH)
20.Asociace společenství Romů ČR,z.s.- žádost o prominutí odvodu
<br> a penále za porušení rozpočtové kázně
<br>
Mgr.Grolich
(OKH)
<br> 21.Dodatky ke smlouvám o poskytnutí dotace z rozpočtu
Jihomoravského kraje
<br>
Mgr.Grolich
(OKH)
<br> 22.Analýza zdrojů a požadavků na financování...

Načteno

edesky.cz/d/4897255

Meta

Územní plánování   EIA   Jednání zastupitelstva   Rozpočet   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Kuřim      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz