« Najít podobné dokumenty

Město Kuřim - Chudčice Chodníky III.Etapa PÚP

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Kuřim.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

21069 Chudčice směr Kuřim 001
Dopravní opatření při akci :
Chudčice - III.etapa bezbariérové chodníky
<br> I.FÁZE
<br> ZÁJMOVÉ ÚZEMÍ
<br> Celková situace
<br> 10.5.- 30.7.2021
<br> Zhotovitel:
<br> Kreslil:
<br> Zodp.projektant:
<br> XXX XXXXXXXXX / tel.: XXX XXX XXX / e-mail: pazdziora@inkadz.cz Kontroloval:
<br> Kraj: Jihomoravský Okres: Brno - venkov Obec: Chudčice
<br> Akce: III.ETAPA bezbariérové chodníky
Chudčice - směr Kuřim - I.FÁZE
<br> DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ OPATŘENÍ
<br> Obránců míru 258
503 02 Předměřice n.L <.>
<br> IČO: 274 78 866 DIČ: CZ27478866
tel.: 495 581 318
<br> e-mail: info@inkadz.cz
web: www.inka-znaceni.cz
<br> DATUM
<br> Č.ZAKÁZKY
<br> STUPEŇ PD
<br> MĚŘÍTKO
<br> 22.03.2021
<br> 21069
<br> DIO
<br> -
<br> FORMÁT A3
<br> PhDr.XXXXXX XXXXXXX / tel.: XXX XXX XXX / e-mail: peskova@inkadz.cz
<br> PhDr.XXXXXX XXXXXXX / tel.: XXX XXX XXX / e-mail: peskova@inkadz.cz
<br> I.FÁZE - Chudčice směr Kuřim ( prac.místo )
<br>
<br> Dopravní opatření při akci :
Chudčice - III.etapa bezbariérové chodníky směr Kuřim
<br> pracovní úsek cca 158m,( zábor se bude posouvat max.po 30 m )
<br> max.30 m
<br> min.2,75 m - 3,50 m
<br> DZ bude posunováno a dle potřeby zrcadlově přemístěno v závislosti na postupu prací <.>
<br> Zhotovitel:
<br> Kreslil:
<br> Zodp.projektant:
<br> XXX XXXXXXXXX / tel.: XXX XXX XXX / e-mail: pazdziora@inkadz.cz Kontroloval:
<br> Kraj: Jihomoravský Okres: Brno - venkov Obec: Chudčice
<br> Akce: III.ETAPA bezbariérové chodníky
Chudčice - směr Kuřim - I.FÁZE
<br> DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ OPATŘENÍ
<br> Obránců míru 258
503 02 Předměřice n.L <.>
<br> IČO: 274 78 866 DIČ: CZ27478866
tel.: 495 581 318
<br> e-mail: info@inkadz.cz
web: www.inka-znaceni.cz
<br> DATUM
<br> Č.ZAKÁZKY
<br> STUPEŇ PD
<br> MĚŘÍTKO
<br> 22.03.2021
<br> 21069
<br> DIO
<br> -
<br> FORMÁT A3
<br> PhDr.XXXXXX XXXXXXX / tel.: XXX XXX XXX / e-mail: peskova@inkadz.cz
<br> PhDr.XXXXXX XXXXXXX / tel.: XXX XXX XXX / e-mail: peskova@inkadz.cz
<br> I.FÁZE
<br> Stávající trvalé DZ,které neodpovídá dopravnímu opatření bu...
CHUDČICE CHODNÍKY III ETAPA PÚP PRODLOUŽENO DO 31 10
Ing.Vojtěch Vrabec
<br> tel.+420 541 422 335
<br> mob.+420 702 251 969
<br> vrabec@kurim.cz 1
<br> Městský úřad Kuřim tel.+420 541 422 311
Jungmannova 968/75 ID DS: 5dhbqi2
<br> 664 34 Kuřim www.kurim.cz
<br> ODBOR DOPRAVY
<br> počet stran: 3
<br> počet příloh: 1
<br> vyřizuje: Ing.Vojtěch Vrabec
<br> tel.: +420 541 422 335
<br> e-mail: vrabec@kurim.cz
<br> č.j.: MK/29640/21/OD
<br> spis.zn.: S-MK/11751/21/OD
<br> datum: 14.9.2021
<br>
<br>
<br>
<br>
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br>
OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
<br>
Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci
<br>
Městský úřad Kuřim,odbor dopravy podle ustanovení § 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o
<br> provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů,v platném znění (dále jen
<br> „zákon o silničním provozu“),příslušný orgán státní správy ve věcech stanovení místní a přechodné
<br> úpravy na pozemních komunikacích - na silnicích II.a III.třídy,místních komunikacích a veřejně
<br> přístupných účelových komunikacích ve správním obvodu Městského úřadu Kuřim podle ustanovení §
<br> 77 odst.1 písm.c) zákona o silničním provozu,v řízení z moci úřední o opatření obecné povahy
<br> postupem v souladu s ustanovením § 171 a následné části šesté zákona č 500/2004 Sb <.>,správní řád <,>
<br> v platném znění (dále jen „správní řád“) a podle zvláštní úpravy v ustanovení § 77 odst.5 zákona o
<br> silničním provozu,zahájeném na základě návrhu právnické osoby IS-PK KEY s.r.o <.>,Trmačov 171 <,>
<br> Tišnov 666 01,IČ: 07852886 v zastoupení na základě plné moci právnickou osobou INKA –
<br> dopravní značení Hradec Králové s.r.o <.>,IČ: 27478866,sídlo: Obránců míru 258,503 02
<br> Předměřice (dále jen „navrhovatel“),po projednání podle ustanovení § 77 odst.3 zákona o silničním
<br> provozu s dotčeným orgánem,kterým je dle ustanovení § 77 odst.2 písm.b) zákona o silničním
<br> provozu policie a po projednání s tímto dotčeným orgánem ve smyslu ustanovení § 172 odst.1
<br> správního řádu <,>
<br>
<br>
<br> s t a n o v u ...

Načteno

edesky.cz/d/4897254

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Kuřim      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz