« Najít podobné dokumenty

Město Kuřim - Česká ul. Hlavní PÚP

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Kuřim.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Areál Globus Ivanovice Komunikace a zpevněné plochy VIII etapa
IV
AN
<br> O
VI
<br> CE
<br> BRNO
<br> M
<br> MM
<br> 3 2
0
<br> M
IM
<br> O
Z
<br> Á
S
<br> O
B
<br> O
V
<br> Á
N
<br> Í
Č
<br> E
R
<br> PA
C
<br> Í
S
<br> TA
N
<br> IC
E
<br> 2 M
ÍSTA
<br> 2
M
<br> ÍS
TA
<br> 3x
<br> 2 M
ÍSTA
<br> 2
M
<br> ÍS
TA
<br> M
IM
<br> O
<br> ZÁ
S
<br> O
B
<br> O
V
<br> Á
N
<br> Í
<br> A
A
<br> U
TO
<br> B
U
<br> S
Ů
<br> ČERPACÍ
<br> STANICE
<br> MYCÍ
<br> LINKA
<br> VÝJEZD
<br> 30
<br> 2 M
ÍSTA
<br> 2
M
<br> ÍS
TA
<br> 13 M
ÍS
<br> T
<br> 7 MÍST
7 MÍST
<br> 13 MÍST
<br> PR
OV
<br> OZ
NÍ
<br> D
OB
<br> A
<br> 7:0
0 -
<br> 22
:00
<br> 2
1
<br> POUZE
<br> PRO OSOBY
<br> DOPROVÁZEJÍCÍ
<br> DÍTĚ
<br> V KOČÁRU
<br> POUZE
<br> PRO OSOBY
<br> DOPROVÁZEJÍCÍ
<br> DÍTĚ
<br> V KOČÁRU
<br> ZÁSOBOVÁNÍ
<br> HYPERMARKETU
<br> GLOBUS
<br> 4x
<br> 4x
<br> 4x
<br> 4x
<br> STAVBA:
<br> KRAJ: JIHOMORAVSKÝ OKRES: BRNO-MĚSTO KÚ: IVANOVICE DATUM
<br> FORMÁT
<br> MĚŘÍTKO
<br> ÚČEL
<br> ČÍS.ZAKÁZKY
<br> ARCHIVNÍ ČÍS <.>
<br> VEDOUCÍ PROJEKTANT
<br> ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT
<br> VYPRACOVAL
<br> KRESLIL
<br> KONTROLOVAL
<br> 03/2021
<br> RDS
<br> VIII
<br> Bc.XXXXX XXXX
<br> XXx AX
<br> -----------
<br> XXXX XXXXX
<br> DOKA,s.r.o <.>
Na návsi 11/5,620 00 Brno
IČ: 63471752,DIČ: CZ63471752
e-mail: info@dokadz.cz
www.dokadz.cz mob.: 603 881 905
<br> PDZ - 039
<br> 2021 - 047
<br> Svislé dopravní značení
Vodorovné dopravní značení
<br>
Provizorní dopravní značení
Projektování dopravního značení
<br>
DOKA,s.r.o <.>,provozovna: Na návsi 11/5,620 00 Brno,IČ: 63471752,DIČ: CZ63471752,e-mail: info@dokadz.cz,www.dokadz.cz,mob.: 603 881 905
<br> AREÁL GLOBUS IVANOVICE
KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY
<br> VIII.ETAPA
NÁZEV VÝKRESU: ČÍS.SOUPRAVY ČÍS.PŘÍLOHY
<br> XXXX XXXXX
<br> XXXXXXX XXXXXXXXX
<br> XXXXXXX XXXXXXXXX
<br> SITUACE PŘECHODNÉHO DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ
<br> POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY - DOPRAVNÍ INSPEKTORÁT BRNO-MĚSTO:
<br> S
<br> LEGENDA
<br> - TRVALÉ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ
<br> - PŘECHODNÉ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ
OSAZENO DLE TP 65 A 66
STANOVÍ MMB OD
<br>
- TRVALÉ SVISLÉ DO...
ČESKÁ HLAVNÍ PÚP DOKA
Ing.Vojtěch Vrabec
<br> tel.+420 541 422 335
<br> mob.+420 702 251 969
<br> vrabec@kurim.cz 1
<br> Městský úřad Kuřim tel.+420 541 422 311
Jungmannova 968/75 ID DS: 5dhbqi2
<br> 664 34 Kuřim www.kurim.cz
<br> ODBOR DOPRAVY
<br> počet stran: 3
<br> počet příloh: 1
<br> vyřizuje: Ing.Vojtěch Vrabec
<br> tel.: +420 541 422 335
<br> e-mail: vrabec@kurim.cz
<br> č.j.: MK/88731/21/OD
<br> spis.zn.: S-MK/87838/21/OD
<br> datum: 13.9.2021
<br>
<br>
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br>
OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
<br>
Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci
<br>
<br> Výroková část:
<br> Městský úřad Kuřim,odbor dopravy podle ustanovení § 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o
<br> provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů,v platném znění (dále jen
<br> „zákon o silničním provozu“),příslušný orgán státní správy ve věcech stanovení místní a přechodné
<br> úpravy na pozemních komunikacích - na silnicích II.a III.třídy,místních komunikacích a veřejně
<br> přístupných účelových komunikacích ve správním obvodu Městského úřadu Kuřim podle ustanovení §
<br> 77 odst.1 písm.c) zákona o silničním provozu,v řízení z moci úřední o opatření obecné povahy
<br> postupem v souladu s ustanovením § 171 a následné části šesté zákona č 500/2004 Sb <.>,správní řád <,>
<br> v platném znění (dále jen „správní řád“) a podle zvláštní úpravy v ustanovení § 77 odst.5 zákona o
<br> silničním provozu,zahájeném na návrhu právnické osoby M-SILNICE a.s <.>,Hlavní 474,664 61
<br> Rajhradice,IČ: 42196868 zastoupené na základě plné moci právnickou osobou DOKA s.r.o <.>,Na
<br> návsi 11/5,620 00 Brno,IČ: 63471752 (dále jen „navrhovatel“),po projednání podle ustanovení § 77
<br> odst.3 zákona o silničním provozu s dotčeným orgánem,kterým je dle ustanovení § 77 odst.2 písm <.>
<br> b) zákona o silničním provozu policie ČR a po projednání s tímto dotčeným orgánem ve smyslu
<br> ustanovení § 172 odst.1 správního řádu <,>
<br>
<br> s t a n o v u j e
<br> podle ustanovení § 77 odst.5 zákona o siln...

Načteno

edesky.cz/d/4897252

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Kuřim      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz