« Najít podobné dokumenty

Město Kuřim - Veverská Bítýška Na Babkách PÚP

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Kuřim.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

DIO Na Babkách 001
266/2021
<br> 08/2021
<br> -
<br> -
<br> RDS 1
<br> csF
<br> V.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> dne.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> V.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> dne.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>
<br> SITUACE DIO
<br> LEGENDA
V Bítýška Na Babkách PÚP GEFAB
Ing.Vojtěch Vrabec
<br> tel.+420 541 422 335
<br> mob.+420 702 251 969
<br> vrabec@kurim.cz 1
<br> Městský úřad Kuřim tel.+420 541 422 311
Jungmannova 968/75 ID DS: 5dhbqi2
<br> 664 34 Kuřim www.kurim.cz
<br> ODBOR DOPRAVY
<br> počet stran: 3
<br> počet příloh: 1
<br> vyřizuje: Ing.Vojtěch Vrabec
<br> tel.: +420 541 422 335
<br> e-mail: vrabec@kurim.cz
<br> č.j.: MK/88394/21/OD
<br> spis.zn.: S-MK/85600/21/OD
<br> datum: 13.9.2021
<br>
<br>
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br>
OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
<br>
Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci
<br>
<br> Výroková část:
<br> Městský úřad Kuřim,odbor dopravy podle ustanovení § 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o
<br> provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů,v platném znění (dále jen
<br> „zákon o silničním provozu“),příslušný orgán státní správy ve věcech stanovení místní a přechodné
<br> úpravy na pozemních komunikacích - na silnicích II.a III.třídy,místních komunikacích a veřejně
<br> přístupných účelových komunikacích ve správním obvodu Městského úřadu Kuřim podle ustanovení §
<br> 77 odst.1 písm.c) zákona o silničním provozu,v řízení z moci úřední o opatření obecné povahy
<br> postupem v souladu s ustanovením § 171 a následné části šesté zákona č 500/2004 Sb <.>,správní řád <,>
<br> v platném znění (dále jen „správní řád“) a podle zvláštní úpravy v ustanovení § 77 odst.5 zákona o
<br> silničním provozu,zahájeném na návrhu právnické osoby PORR a.s <.>,IČ: 43005560,sídlo:
<br> Dubečská 3238/36,Strašnice,100 00 Praha 10 zastoupené na základě plné moci právnickou
<br> osobou GEFAB CS,spol.s r.o <.>,IČ: 41602901,sídlo: Švédská 324/5,Tuřany,620 00 Brno (dále
<br> jen „navrhovatel“),po projednání podle ustanovení § 77 odst.3 zákona o silničním provozu
<br> s dotčeným orgánem,kterým je dle ustanovení § 77 odst.2 písm.b) zákona o silničním provozu
<br> policie ČR a po projednání s tímto dotčeným orgánem ve smyslu ustanovení § 172 odst.1 správního
<br> řádu <,>
<br>
<br> s t a n o v u j e
<br> po...

Načteno

edesky.cz/d/4897251

Meta

Dopravní informace   Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Kuřim      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz