« Najít podobné dokumenty

Město Kuřim - Kuřim PÚP pro Vodárenskou akciovou společnost

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Kuřim.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

DIO 75702 1 2021 Copy
POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
<br> KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE
<br> JIHOMORAVSKÉHO KRAJE
SPECIALIZOVANÉ PRACOVIŠTĚ
<br> DOPRAVNÍHO INŽENÝRSTVÍ BM a BO
611 32 Brno,KOUNICOVA 24
<br>
<br>
<br>
<br> POLICIE ČESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKESKÉ REPUBLIKY
<br> KRAJSKÉ ŘÉ ŘÉ ŘÉ ŘÉ ŘÉ ŘÉ ŘÉ ŘÉ ŘÉ ŘÉ ŘÉ ŘÉ ŘÉ ŘÉ ŘÉ ŘÉ ŘÉ ŘÉ ŘÉ ŘÉ ŘÉ ŘÉ ŘÉ ŘÉ ŘÉ ŘÉ ŘÉ ŘÉ ŘÉ ŘÉ ŘÉ ŘÉ ŘÉ ŘÉ ŘÉ ŘÉ ŘÉ ŘÉ ŘÉ ŘÉ ŘÉ ŘÉ ŘÉ ŘÉ ŘÉ ŘÉ ŘÉ ŘÉ ŘÉ ŘEDIEDIEDIEDIEDIEDIEDIEDIEDIEDIEDIEDIEDIEDIEDIEDIEDIEDIEDIEDIEDIEDIEDIEDIEDIEDIEDIEDIEDIEDIEDIEDIEDIEDIEDIEDIEDIEDIEDIEDIEDIEDIEDIEDIEDIEDIEDITELSTVSTVSTVSTVSTVSTVSTVSTVSTVSTVSTVSTVSTVSTVSTVSTVSTVSTVSTVSTVSTVSTVSTVSTVSTVSTVSTVSTVSTVSTVSTVSTVSTVSTVSTVSTVSTVÍ PÍ PÍ PÍ PÍ PÍ PÍ PÍ PÍ PÍ PÍ PÍ PÍ PÍ PÍ PÍ PÍ PÍ PÍ PÍ PÍ PÍ PÍ PÍ PÍ PÍ PÍ PÍ PÍ PÍ PÍ PÍ PÍ PÍ PÍ PÍ PÍ PÍ PÍ PÍ PÍ PÍ PÍ POLIOLIOLIOLIOLIOLIOLIOLIOLIOLIOLIOLIOLIOLIOLIOLIOLIOLIOLIOLIOLIOLIOLIOLIOLIOLIOLIOLIOLIOLIOLIOLIOLIOLIOLIOLIOLIOLIOLIOLIOLIOLIOLIOLIOLIOLICIECIECIECIECIECIECIECIECIECIECIECIECIECIECIECIECIECIECIECIECIECIECIECIECIECIECIECIECIECIECIECIECIECIECIECIECIECIECIECIECIECIE
<br> JIHOMOOMOOMOOMOOMOOMOOMOOMOOMOOMOOMOOMOOMOOMOOMOOMOOMOOMOOMOOMOOMOOMOOMOOMOOMOOMOOMOOMOOMOOMOOMOOMOOMOOMOOMOOMOOMOOMOOMOOMOOMORAVRAVRAVRAVRAVRAVRAVRAVRAVRAVRAVRAVRAVRAVRAVRAVRAVRAVRAVRAVRAVRAVRAVRAVRAVRAVRAVRAVRAVRAVRAVRAVRAVRAVRAVRAVRAVRAVRAVRAVRAVRAVRAVRAVRAVSKÉSKÉSKÉSKÉSKÉSKÉSKÉSKÉSKÉSKÉSKÉSKÉSKÉSKÉSKÉSKÉSKÉSKÉSKÉSKÉSKÉSKÉSKÉSKÉSKÉSKÉSKÉSKÉSKÉSKÉSKÉSKÉSKÉSKÉSKÉHO KRAJE
SPECSPECSPECSPECSPECSPECSPECSPECSPECSPECSPECSPECSPECSPECSPECSPECSPECSPECSPECSPECIALIIALIIALIIALIIALIIALIIALIIALIIALIIALIIALIIALIIALIIALIIALIIALIIALIIALIIALIIALIIALIIALIIALIIALIIALIIALIIALIIALIIALIIALIIALIIALIIALIIALIIALIZOVAZOVAZOVAZOVAZOVAZOVAZOVAZOVAZOVAZOVAZOVAZOVAZOVAZOVAZOVAZOVAZOVAZOVAZOVAZOVAZOVAZOVAZOVAZOVAZOVAZOVAZOVAZOVAZOVAZOVAZOVAZOVAZOVAZOVAZOVAZOVAZOVAZOVANÉ PRACOVIŠTĚ
<br> DOPRDOPRDOPRDOPRDOPRDOPRDOPRDOPRDOPRDOPRDOPRDOPRDOPRDOPRDOPRDOPRDOPRDOPRDOPRDOPRDOPRDOPRDOPRDOPRDOPRDOPRDOPRDOPRDOPRDO...
ORP Kuřim, VAS označování pracovních míst (havárie, porucha, provoz IS spol VAS) 2021 2022
M ě s t s k ý ú ř a d K u ř i m
Odbor dopravy
<br> Jungmannova 968/75,664 34
<br>
SPIS.ZN.: S-MK/24776/21/OD
Č.J.: MK/24778/21/OD/Vr
<br>
<br>
VYŘIZUJE: Vrabec
<br> TEL.: 541422335
E-MAIL: vrabec@kurim.cz
<br> POČET STRAN: 4
DATUM: 22.6.2021
<br>
<br>
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br>
OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
<br>
Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
<br>
<br> Odbor dopravy Městského úřadu v Kuřimi,jako správní orgán příslušný podle § 77 odst.1 písm.c) a §
<br> 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých
<br> zákonů,ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o silničním provozu") na návrh,který podal
<br> VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST,a.s <.>,Soběšická 820/156,Lesná,638 00 Brno,IČ:
<br> 49455842
<br> (dále jen "navrhovatel"),podle § 77 odst.1 písm.c) a § 77 odst.5 zákona o silničním provozu a § 172 a
<br> 173 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád") opatřením
<br> obecné povahy
<br> s t a n o v u j e
<br> přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích <,>
<br> komunikace: silnice II.a III.třídy na území správním obvodu obce s rozšířenou působností
<br> Kuřim (silnice v ORP Kuřim – II/385,II/386,III/3866,III/3865,III/38528 <,>
<br> III/38529,III/3862,III/3861,III/3846,III/3847,III/37913,III/37917,III/6401) <,>
<br> komunikace: místní komunikace ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Kuřim
<br> (obce v ORP Kuřim – Hvozdec,Veverská Bítýška,Chudčice,Čebín,Moravské
<br> Knínice,Rozdrojovice,Jinačovice,Kuřim,Česká,Lelekovice <,>
<br> rozsah dopravního značení a dopravního zařízení dle vybraných schémat (B/1,B/2,B/5.1,B/5.2,B/7 <,>
<br> B/8,C/12,C/13 uvedených v příloze) z technických podmínek TP 66,tj.zásady pro označování
<br> pracovních míst na pozemních komunikacích schválených Ministerstvem dopravy České republiky pod
<br> č.j.21/2015-120-TN/1 s účinností od 1.4.2015 <,>
<br> termín: 1.7.2021 – 30.6.2022
<br> důvod: „Označování pracovních m...

Načteno

edesky.cz/d/4725554

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Kuřim      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz