« Najít podobné dokumenty

Město Kuřim - Kuřim Podlesí Kpt. Jaroše PÚP

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Kuřim.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Kuřim Podlesí PÚP Kpt Jaroše Přílohy
Městský úřad Kuřim tel.+420 541 422 311 Jungmannova 968/75 ID DS: 5dhbqi2
<br> „_ 664 34 Kuřim www.kurím.cz Kurlm _ _ ODBOR DOPRAVY počet stran: 3 počet příloh: 1 vyřizuje: Ing.Vojtěch Vrabec tel.: +420 541 422 335 e-mail: vrabec©kurim.cz č.j.: MK/20501r'21/OD spis.zn.: S-MK/14767/21IOD datum: 16.6.2021 VEREJNA VYHLASKA
<br> OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
<br> Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci
<br> Městský úřad Kuřim,odbor dopravy podle ustanovení 5 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů,v platném znění (dále jen „zákon o silničním provozu").příslušný orgán státní správy ve věcech stanovení místní a přechodné úpravy na pozemních komunikacích - na silnicích II.a III.třídy,místních komunikacích a veřejně přístupných účelových komunikacích ve správním obvodu Městského úřadu Kuřim podle ustanovení 5 77 odst.1 písm.c) zákona o silničním provozu,v řízení zmoci úřední o opatření obecné povahy postupem v souladu s ustanovením 5 171 a následně části šesté zákona č 500/2004 Sb <.>,správní řád,v platném znění (dále jen „správní řád") a podle zvláštní úpravy v ustanovení 5 77 odst.5 zákona o silničním provozu,zahájeném na základě návrhu právnické osoby ELQA,s.r.o <.>,Blanenská 1856/6,664 34 Kuřim,iČ: 49977121 v zastoupení na základě plné moci právnickou osobou SIGNEX s.r.o <.>,Holzova 138,627 00 Brno,IČ: 49971344 (dále jen „navrhovatel“),po projednání podle ustanovení tj 77 odst.3 zákona o silničním provozu s dotčeným orgánem,kterým je dle ustanovení 5 77 odst.2 písm.b) zákona o silničním provozu policie a po projednání s tímto dotčeným orgánem ve smyslu ustanovení 5 172 odst.1 správního řádu <,>
<br> 5 t a n o v uj e podle ustanovení 5 77 odst.5 zákona o silničním provozu přechodnou úpravu provozu
<br> v k.ú.: Kuřim,okres Brno-venkov,Jihomoravský kraj <,>
<br> na kom unikaci: místní komunikace ul.Kpt.Jaroše na Podlesí <,>
<br> v rozsahu dopravního značení a dopravního zařízení die dodané dokumentac...

Načteno

edesky.cz/d/4715312

Meta

Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Kuřim      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz