« Najít podobné dokumenty

Město Kuřim - Pozvánka na zasedání ZJMK dne 24.06.2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Kuřim.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Pozvánka ZJMK dne 24.06.2021
1
<br> SVOLÁNÍ
ZASTUPITELSTVA JIHOMORAVSKÉHO KRAJE
<br>
k 5.zasedání <,>
<br> které se koná v budově sídla Jihomoravského kraje <,>
Žerotínovo nám.3,Brno,ve velké zasedací síni
<br>
Začátek jednání je ve čtvrtek 24.června 2021 v 08:30
<br> PROGRAM:
<br> Přednese:
<br> 1.Zahájení
<br>
<br>
2.Zasedací pořádek Zastupitelstva Jihomoravského kraje
<br>
Mgr.Grolich
(OKH)
<br> 3.Změna ve Výboru pro územní plánování a investice
<br>
Mgr.Grolich
(OKH)
<br> 4.Kontrola plnění úkolů z minulých zasedání Zastupitelstva
Jihomoravského kraje
<br>
Mgr.Grolich
(OKH)
<br> 5.Harmonogram zasedání Zastupitelstva Jihomoravského kraje
na II.pololetí 2021
<br>
Mgr.Grolich
(OKH)
<br> 6.Zpráva o činnosti Rady Jihomoravského kraje
<br>
Mgr.Grolich
(OKH)
<br> 7.Zpráva o činnosti výboru finančního
<br>
PaedDr.Vašíček
<br>
8.Zpráva o činnosti výboru kontrolního
<br>
JUDr.Šimek
<br> 9.Zpráva o činnosti výboru pro výchovu,vzdělávání
a zaměstnanost
<br>
Mgr.Zemánek
<br> 10.Zpráva o činnosti výboru dopravy a majetku
<br>
Ing.Celý
<br> 11.Zpráva o činnosti výboru pro životní prostředí a kultury Ing.Němec
<br>
12.Zpráva o činnosti výboru sociálního a zdravotního
<br>
Mgr.Pospíšil
<br> 13.Zpráva o činnosti výboru pro regionální rozvoj
<br>
Pavlíček
<br> 14.Zpráva o činnosti výboru pro meziregionální vztahy
<br>
Springinsfeld
<br> 15.Zpráva o činnosti výboru pro územní plánování a investice Mgr.Ing.Sukalovský
<br>
16.Zpráva o činnosti výboru pro národnostní menšiny
<br>
Jurka
<br> 17.Zpráva o činnosti Zastoupení Jihomoravského kraje
při Evropské unii
<br>
Mgr.Grolich
(OVV)
<br>
<br>
<br>
<br>
2
<br> 18.Aktualizace směrnice 19/INA-VOK Zásady udílení Ceny
Jihomoravského kraje,Ceny hejtmana Jihomoravského kraje
a Ceny hejtmana Jihomoravského kraje za společenskou
zodpovědnost
<br>
Mgr.Grolich
(OVV)
<br> 19.Dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje Mgr.Grolich
(OKH)
<br> 20.Dotace na pomoc obcím Mgr.Grolich
(OKH)
<br> 21.Dodatek k darovací smlouvě – Česká republika – Krajské
ředitelství Policie Jihomoravskéh...

Načteno

edesky.cz/d/4706571

Meta

Rozpočet   Územní plánování   EIA   Jednání zastupitelstva  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Kuřim      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz