« Najít podobné dokumenty

Město Kuřim - Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie - dne 28.6.2021 od 8:00 hod do 15:00 hod

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Kuřim.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

edg oznameni 28062021
e <.>
<br> EGD,a.s.Lidická mana,602 00 Brno 56.0,a.s <.>
<br> Lidická 1831" 36 602 00 Brno www.egd.cz
<br> info©egd.cz
<br> Naše značka 210255342
<br> Brno,01062021 Věc: Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie
<br> Dovolujeme si Vás upozornit,že v katastru Vaší obce ! Vašeho města bude z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy nutně dočasně přerušit dodávku elektrické energie.Rozsah přerušení dodávky elektřiny naleznete v příloze tohoto dopisu <.>
<br> EGD,a.s.je povinna oznamovat podle ustanovení & 25,odst.5 zákona
<br> č.45 8i2000 Sb <.>,o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy V energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon) započetí a skončení omezení nebo přerušení dodávky elektřiny způsobem v místě obvyklým,nejméně však IS dnů předem <.>
<br> Dovolujeme si Vás proto zdvořile požádat o součinnost,a prosíme Vás
<br> o umístění obsahu oznámení,kteréje v příloze tohoto dopisu na úřední desku městského ! obecního úřadu,případně o zprostředkování obsahu oznámení obyvatelům dalším způsobem v místě obvyklým,nejpozději 15 dnů před termínem přerušení dodávky elektřiny <.>
<br> S přátelským pozdravem
<br> EGD.a.s <.>
<br> Sídlo společnosti:
<br> České Buděiovice Společnost ie zapsána
<br> v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích,oddíl B <.>,vložka 1732
<br> IČ: 280 85 noo
<br> DIČ: czzsossaeo
<br> eg—d
<br> Oznámení () přerušení dodávky elektrické energie
<br> Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy — rekonstrukcí,oprav údržbových a revizních prací - bude přerušena dodávka elektrické energie:
<br> Dne
<br> 28.06.2021 od 08:00 do 28.06.2021 15:00
<br> Obec Část obce Kuřim Kuřim Vypnutá oblast:
<br> Bez napětí bude 1) celá obec Podlesí 2) trafostanice ""KUŘIM KOLÉBKA"" a z ní napájená nová lokalita RD na ulici Kolébka,a Hybešova ě.e.70,č.p.1893 a č.p.563 3) Odběratelská trafostanice "Kuřim obalovna" a chatová oblast ulice U Včelky 4) TSG Hybešova a z ní napájená eelá...

Načteno

edesky.cz/d/4704317

Meta

Výpadek elektřiny  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Kuřim      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz