« Najít podobné dokumenty

Město Kuřim - Kuřim Oznámení o stanovení místní úpravy provozu

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Kuřim.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

KUŘIM BLANENSKÁ ZÁHOŘÍ MÚP ZŘ OOP
Ing.Vojtěch Vrabec
<br> tel.+420 541 422 335
<br> mob.+420 702 251 969
<br> vrabec@kurim.cz 1
<br> Městský úřad Kuřim tel.+420 541 422 311
Jungmannova 968/75 ID DS: 5dhbqi2
<br> 664 34 Kuřim www.kurim.cz
<br> ODBOR DOPRAVY
<br> počet stran: 3
<br> počet příloh: 0
<br> vyřizuje: Ing.Vojtěch Vrabec
<br> tel.: +420 541 422 335
<br> e-mail: vrabec@kurim.cz
<br> č.j.: MK/16033/21/OD
<br> spis.zn.: S-MK/15999/21/OD
<br> datum: 7.6.2021
<br>
<br>
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br>
OZNÁMENÍ O NÁVRHU OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
<br>
Stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci
<br>
Městský úřad Kuřim,odbor dopravy podle ustanovení § 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu
<br> na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů,v platném znění (dále jen „zákon o
<br> silničním provozu“),příslušný orgán státní správy ve věcech stanovení místní a přechodné úpravy na
<br> pozemních komunikacích - na silnicích II.a III.třídy,místních komunikacích a veřejně přístupných
<br> účelových komunikacích ve správním obvodu Městského úřadu Kuřim,na základě písemného podnětu
<br> právnické osoby STROJRENT,s.r.o <.>,Vodařská 143/13,619 00 Brno,IČ: 25520491 zastoupená na
<br> základě plné moci právnickou osobou ZNAKOM s.r.o <.>,Zengrova 4,615 00 Brno,IČ: 26264641 (dále
<br> jen „navrhovatel“) ze dne 27.4.2021,zahájil řízení z moci úřední o opatření obecné povahy podle
<br> obecné úpravy § 171 a následujících části šesté zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění
<br> pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) a podle zvláštní úpravy § 77 odst.1 písm.c) a odst.5
<br> zákona o silničním provozu ve věci
<br>
<br> stanovení místní úpravy provozu
<br>
<br> svislého i vodorovného dopravního značení na místní komunikaci v obci Kuřim na parc.č.2994/93 v
<br> k.ú.Kuřim z důvodu výstavby nové příjezdové komunikace pro lokalitu Záhoří včetně řešení stávajících
<br> připojení na novou komunikaci a nového přechodu v rámci dostavby chodníku dle výkresu „OBYTNÝ
<br> SOUBOR KUŘIM ZÁHOŘÍ - 1.ETA...

Načteno

edesky.cz/d/4704316

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Kuřim      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz