« Najít podobné dokumenty

Město Kuřim - Zveřejnění záměrů Statutárního města Brna

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Kuřim.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Seznam záměrů město Brno 2 6 2021
č.j.MMB/0256632/2021/Vich
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> 1
<br>
<br> STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO
<br> Majetkový odbor MMB
<br>
<br>
Záměr obce prodat,směnit,darovat,pronajmout,propachtovat nebo vypůjčit hmotnou
<br> nemovitou věc nebo právo stavby anebo je přenechat jako výprosu a záměr obce smluvně zřídit
<br> právo stavby k pozemku ve vlastnictví obce
<br>
<br> V souladu s ustanovením § 39,odstavec 1,z.č.128/2000 Sb <.>,o obcích,v platném znění
<br> zveřejňujeme po dobu 15-ti dnů záměry statutárního města Brna
<br> 1.prodej pozemků
• p.č.1538/8 zahrada o výměře 36 m²
<br> • p.č.1538/10 zahrada o výměře 112 m²
<br> vše v k.ú.Stránice
(informace o uvedeném záměru a dalším postupu i mapové podklady k nahlédnutí Vám poskytne
<br> Mgr.Halouzková,Majetkový odbor Magistrátu města Brna,Malinovského nám.3,601 67 Brno,dv.205 <,>
<br> tel.542173158,e-mail: halouzkova.veronika@brno.cz)
<br> 2.prodej části pozemku p.č.209/3 ostatní plocha,jiná plocha o výměře 93 m² v k.ú.Tuřany
<br>
(informace o uvedeném záměru a dalším postupu i mapové podklady k nahlédnutí Vám poskytne
<br> JUDr.Rutarová,Majetkový odbor Magistrátu města Brna,Malinovského nám.3,601 67 Brno <,>
<br> dv.252,tel.542173097,e-mail: rutarova.marcela@brno.cz)
<br>
<br> č.j.MMB/0256632/2021/Vich
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> 2
<br> 3.prodej části pozemku p.č.638 – zahrada,k.ú.Ivanovice,která je v současné době oplocena <,>
a to po vyhotovení geometrického plánu
(informace o uvedeném záměru a dalším postupu i mapové podklady k nahlédnutí Vám poskytne
<br> JUDr.Švancerová,Majetkový odbor Magistrátu města Brna,Malinovského nám.3,601 67 Brno,dv.208 <,>
<br> tel.542173078,e-mail: svancerova.katerina@brno.cz)
<br> 4.prodej pozemku p.č.176,zahrada,o výměře 242 m²,v k.ú.Ořešín formou elektronické
dražby za minimální kupní cenu 726.000 Kč včetně DPH odpovídající ceně obvyklé a za
<br> podmínky splatnosti kupní ceny před podpisem kupní smlouvy
(informace o uvedeném záměru a dalším postupu i mapové podklady k nahlédnutí Vám poskytne
<br> Mgr...
Dopis město Brno 2 6 2021
Statutární město Brno
<br> Magistrát města Brna
<br> Majetkový odbor
<br>
<br>
<br> Statutární město Brno | Magistrát města Brna | Majetkový odbor
<br> Malinovského nám.3 | 601 67 Brno | www.brno.cz
<br>
<br> VÁŠ DOPIS Č.J.: Městské části
<br> ZE DNE:
<br> NAŠE Č.J.: MMB/0256632/2021
<br> SPIS.ZN.: 6300/MO/MMB/0474054/2018
<br>
<br> VYŘIZUJE: XXXX XXXXXXXX
<br> TELEFON: +XXX XXX XXX XXX
<br> FAX:
<br> E-MAIL: vichrova.jana@brno.cz
<br>
<br> DATUM: 20.5.2021
<br> POČET LISTŮ: 1
<br>
<br>
<br> Zveřejnění záměrů
<br>
<br>
<br> Vážení <,>
<br> v příloze Vám zasíláme záměry statutárního města Brna (R8/150.Schůze RMB,která se konala dne
19.5.2021) a prosíme o jeho vyvěšení.Záměr bude zveřejněn na úřední desce MMB od 20.5.2021 <.>
<br> Žádáme Vás o zveřejnění na úřední desce Vašeho úřadu po dobu 15 dní.Po uplynutí této doby nám <,>
prosím,tento přípis s vyznačenými daty zveřejnění zašlete zpět nebo nám informaci o době zveřejnění
předejte elektronickou poštou <.>
<br>
Děkuji
<br>
<br>
S pozdravem
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Mgr.XXXXXX XXXXXXXXXX
<br> vedoucí Majetkového odboru MMB
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> POČET PŘÍLOH: 1
<br>
<br> 2021-05-20T10:06:48+0200
Mgr.XXXXXX XXXXXXXXXX cXXXceeaXaXeXXXXXXXXXXXXXXXXccXefXcfXXdX

Načteno

edesky.cz/d/4704311

Meta

Prodej   Pronájem   Zveřejnění záměru   Zveřejnění záměru  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Kuřim      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz