« Najít podobné dokumenty

Město Kuřim - Oznámení o záměru na využití nemovitého majetku - pacht

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Kuřim.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Záměr květen 2021 více parcel
Město Kuřim tel.+420 541 422 311
Jungmannova 968/75 fax +420 541 230 633
<br> 664 34 Kuřim www.kurim.cz
<br> ODBOR MAJETKOPRÁVNÍ
<br>
<br>
<br> Oznámení o záměru na využití nemovitého majetku podle § 39
zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení) a v souladu s usnesením
<br> Rady města Kuřimi č.63/2019 ze dne 13.2.2019
<br>
<br> Město Kuřim vyhlašuje
<br>
<br>
<br>
<br>  záměr propachtovat část pozemku parc.č.3662 k.ú.Kuřim o výměře 7 m2,část
pozemku parc.č.3663/2 k.ú.Kuřim o výměře 99 m2 a část pozemku parc.č.3695/1
k.ú.Kuřim o výměře 20 m2 – zahrádka v lokalitě „Stojarův sad“ v Kuřimi na dobu
neurčitou se šestiměsíční výpovědní lhůtou za pachtovné ve výši 2 Kč/m2/rok panu
XXXXXXXXXXXX,bytem Tišnov <.>
<br>
<br>
V Kuřimi dne 26.5.2021
<br>
<br>
<br>
<br>
Mgr.XXXX XXXXXXXXXXX v.r <.>
vedoucí odboru
<br>
<br>
<br>
<br> Vyvěšeno: 26.5.2021
<br> Sňato:
<br>
<br>
Vyvěšeno do: 10.6.2021
<br> Poučení: dle § 39 zák.128/2000 Sb <.>,o obcích se může k záměrům obce vyjádřit každý
a předložit své nabídky <.>

Načteno

edesky.cz/d/4704306

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Kuřim      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz