« Najít podobné dokumenty

Město Kuřim - Nařízení města Kuřimi č. 1/2021, kterým se vydává tržní řád

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Kuřim.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Nařízení města Kuřimi č. 1/2021, kterým se vydává tržní řád
NAŘÍZENÍ
města Kuřimi
<br>
<br> č.1/2021 <,>
<br>
kterým se vydává tržní řád
<br> _____________________________________________________________________________
<br>
Rada města Kuřimi se na své schůzi dne 12.05.2021 usn.č.R/2021/0204 usnesla vydat na
základě § 18 odst.zákona č.455/1991 Sb <.>,o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) <,>
ve znění pozdějších předpisů,a v souladu s § 11 odst.1 a § 102 odst.2 písm.d) zákona
č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení),ve znění pozdějších předpisů,toto nařízení:
____________________________________________________________________________
<br>
Článek 1
Účel nařízení
<br>
1.Účelem tohoto nařízení je stanovit podmínky,za kterých lze uskutečňovat nabídku,prodej
<br> zboží a poskytovat služby mimo provozovnu určenou k tomuto účelu podle stavebního
zákona1) <.>
<br> 2.Tržní řád je závazný pro celé území města bez ohledu na charakter prostranství a vlastnictví
k němu <.>
<br>
Článek 2
<br> Místa pro nabídku,prodej zboží a poskytování služeb,jejich rozdělení
<br> 1.Na území města je možno mimo provozovnu k tomuto účelu určenou kolaudačním
<br> rozhodnutím podle zvláštního zákona nabízet a prodávat zboží a poskytovat služby na těchto
místech (dále jen „místa pro prodej “):
<br> a) v restauračních zahrádkách a v předsunutých prodejních místech uvedených v příloze č.1
tohoto nařízení <,>
<br> b) na ostatním území města Kuřim,prostřednictvím pojízdné provozovny nebo prodejního
zařízení,za podmínek uvedených v přílohách č.1 a 2 tohoto nařízení <.>
<br> 2.Místa pro prodej se rozdělují podle své kapacity <.>
<br>
Článek 3
Stanovení kapacity a přiměřené vybavenosti míst pro prodej
<br>
1.Kapacita jednotlivých míst pro prodej je stanovena v příloze č.1 tohoto nařízení <.>
<br>
<br> 2
<br>
<br> 2.Místa pro prodej musí být vybavena tak,aby byl zajištěn jejich řádný a nerušený provoz a
musí být zajištěna vhodná prodejní zařízení,aby zboží nebylo ukládáno přímo na zem <.>
<br> Dále musí být vybavena:
a) při prodeji oděvů a brýlí alesp...

Načteno

edesky.cz/d/4704302

Meta

Prodej   Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Kuřim      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz