« Najít podobné dokumenty

Město Kuřim - Záměr - pronájem části NP č. 867/8 ul. Jungmannova - kryt CO

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Kuřim.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Záměr část NP č 867 8 (kryt CO), v r
Město Kuřim tel.+420 541 422 311
Jungmannova 968/75 fax +420 541 230 633
<br> 664 34 Kuřim www.kurim.cz
<br> ODBOR MAJETKOPRÁVNÍ
<br>
Oznámení o záměru na využití nemovitého majetku
na základě zákona č.128/2000 Sb.o obcích (obecní zřízení)
<br>
<br>
Město Kuřim vyhlašuje
<br>
<br> záměr na pronájem části nebytového prostoru č.867/8 (kryt CO) v domě č.p.866 <,>
<br> 867 v ul.Jungmannova v Kuřimi,manž.xxx,trvale bytem Brno a xxx,trvale bytem
<br> Moravské Knínice,na dobu neurčitou za jednorázové nájemné ve výši 1,- Kč <.>
<br>
<br>
<br>
<br>
V Kuřimi dne 13.05.2021
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
Mgr.Ing.XXXXX XXXXXXXXXX,v.r <.>
starosta
<br>
Vyvěšeno: 13.05.2021
<br> Sňato:
<br>
<br> Poučení: dle § 39 zák.128/2000 Sb <.>,o obcích se může k záměrům obce vyjádřit každý a předložit své
nabídky.Musí tak učinit písemně,a to nejpozději do 28.05.2021 do 14:00 hod.na podatelně MěÚ
Kuřim,Jungmannova 968/75,Kuřim <.>

Načteno

edesky.cz/d/4649628


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Kuřim      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz