« Najít podobné dokumenty

Město Kuřim - Svazek pro výstavbu R43 - návrh závěrečného účtu za rok 2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Kuřim.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Oznámení - návrh rozpočtu Svazku R43
Licence: WFSF XCRGBZUC /ZNC (01012020 /o1012020) Svazek obcí pro výstavbu rychlostní komunikace R43 NÁVRH ZÁVĚREČN ÉHO ÚČTU ZA ROK 2020 (v Kč)
<br> Lit.:—:::) c Ci',_:a.;.';f'_'f„t':í identifikační číslo 71188720 název Svazek obcí pro výstavbu rychlostní komunikace R43 ulice.č.p.Masarykovo nám.4/2 obec Boskovice PSČ.pošta 680 01 Kč):"iiakh'if (vše?—.:,- telefon 516 488 671 fax 516 488 710 e-mail pavla.novakova©boskovice.cz WWW stránky www.boskovice.cz Dogzšjzjjici :'z-J'azjs c:;fsznítzzzf Svazek obcí se skládá z 26 členských obci: Borotín,Boskovice,Cetkovice,Černá Hora,Chornice,Drnovice.Jevíčko,Knínice,Kuřim <,>
<br> Kunice,Kunštát,Lažany,Lysice,Městečko Trnávka,Moravská Třebová,Míchov,Skalice nad Svitavou.Světlá.Svitávka,Šebetov,Uhřice.Vanovice,Velké Opatovice,Víska u Jevíčka,Vísky,Voděrady <.>
<br> *" 11121 » „(.-.<.> <,>
<br> |.Plnění rozpočtu příjmů
<br> ||.Plnění rozpočtu výdajů
<br> |||.Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů)
<br> IV.Stavy a obraty na bankovních účtech
<br> V.Peněžní fondy — informativně
<br> Vl.Majetek
<br> Vll.Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům krajů,obcí,DSO a vnitřní převody
<br> VIII.Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu,státním fondům a Národnímu fondu IX.Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
<br> X.Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem XI.Ostatní doplňující údaje
<br> 30.04.2021 9h31m47s Zpracováno systémem UCR© GORDIC© spol.s r.0.strana 1/5
<br> |.ROZPOČET A ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ
<br> Rozpočet na rok 2020 byl schválen shromážděním starostů dne 11.12.2019 takto:
<br> Příjmy 59.200,00 Kč Výdaje 59.200,00 Kč Financování 0,00 Kč
<br> V průběhu roku 2020 nebylo přijato žádné rozpočtové opatření,bylo provedena 1 změna rozpisu rozpočtu <.>
<br> ||.PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMÚ
<br> Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Daňové příjmy
<br> Nedaňové příjmy
<br> Kapitálové příjmy
<br> Přijaté transfery 59 200,00 59 200,00 57 840,00 Příjmy celkem 59 200,00 59...

Načteno

edesky.cz/d/4649619


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Kuřim      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz