« Najít podobné dokumenty

Město Kuřim - Kalkulace cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Kuřim.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Porovnání položek - vodné, stočné 2020
Za kalendářní rok 2020 1.Příjemce vodného a stočného
<br> Právnická osoba Obchodní společnost Sídlo:
<br> identifikační číslo: Statutární orgán:
<br> 3.Vlastníci
<br> Právnická osoba Obchodní společnost Obchodní společnost
<br> Porovnání všech položek výpočtu [kalkulace] cen pro vodné & stočné za kalendářní rok 2020 a dosažené skutečností v témže roce
<br> plátce DPH
<br> Brněnské vodárny & kanalizace.a.s.Pisárecká 555i1a.Pisárky
<br> 60300 Bmo
<br> 463473275
<br> představenstvo
<br> Město Kuřim Kuřimská průmyslová,sro <.>
<br> 4.IČPE související s cenou dle povolení k provozování
<br> SZDQ-BTTGSS-OOŽB1954—1I1-4634TZÍS 8209—677555-00281964w3H-4534?2?5
<br> Právnická osoba Obchodní společnost Sídlo:
<br> Identiňkačni čislo: Statutární orgán:
<br> Právnická osoba Obchodní společnost Obchodní společnost
<br> Kuřim Kuřim - kanalizace
<br> 2.Provozovatel uvedený v povolení k provozování
<br> plátce DPH
<br> Brněnské vodárny a kanalizace,avs.Pisárecká 555l'1 a.Pisárky
<br> 50300 Brno
<br> 46347215
<br> představenstvo
<br> Lídl Česká republika v.o.s.RAŠINO plus s.r.o <.>
<br> Porovnání všech položek výpočtu [kalkulace] cen pro vodné a stočné za kalendářní rok na a dosažená skutečnosti v témže roce Za kalendářní rok 2020 Při'mmco vodného a stočného: Brněnské vodárny & kanašzace,a.s.[ICO 4630275;
<br> Nákladové ooložkv
<br> Porovnání všech polností výpoůu [kalkulacet cen pro vodné : stočné za kalendářní rok 2020 : dosazené skutečnosti v témže roce Za kalendářní rok 2020 Příjemce vodného a stočného: Brněnské vodárny a kanálkzaco.a.s.(IČO 48347275)
<br> Nákladové polozkv Zdůvodnění vykázaných rozdílů v ieonotlivvch položkám
<br> opravy
<br> náklady na opravy přípojek ve vlsslni režii <.>

Načteno

edesky.cz/d/4649617

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Kuřim      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz