« Najít podobné dokumenty

Město Kuřim - Veřejná vyhláška daň z nemovitých věcí

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Kuřim.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Daň z nemovitosti informace FÚ
Finanční úřad pro Jihomoravský kraj
náměstí Svobody 4,602 00 Brno
<br>
<br>
<br>
Č.j.: 1781921/21/3000-11460-705400
<br>
Vyřizuje: Ing.XXXXXXX XXXX,Oddělení majetkových daní
Tel: (+ XXX) XXX XXX 140,(+ 420) 542 191 111
E-mail: Richard.Kunc@fs.mfcr.cz
ID datové schránky: qdhny4c
<br>
<br>
<br> K rukám starostů obcí v působnosti
Finančního úřadu pro Jihomoravský kraj
<br>
<br>
<br>
<br> Vážená paní starostko,vážený pane starosto <.>
<br> Dovolujeme si Vám oznámit,že ve dnech 26.4.– 26.5.2021 bude zpřístupněn k nahlédnutí na
všech územních pracovištích Finančního úřadu pro Jihomoravský kraj hromadný předpisný
seznam,a to ve dnech pondělí a středa,od 8:00 do 17:001,po předchozí telefonické domluvě <.>
<br> Hromadným předpisným seznamem se stanovuje daň z nemovitých věcí poplatníkům,u nichž na
zdaňovací období roku 2021 došlo ke změně výše daně oproti předchozímu roku,respektive oproti
částce dříve vypočtené v daňovém přiznání <.>
<br> V této souvislosti je Vám samostatnou zprávou zasílána veřejná vyhláška evidovaná pod č.j <.>
1762984/21/3000-11460-705400,kterou je obecní úřad povinen zveřejnit při doručování
hromadným předpisným seznamem ve smyslu ust.§ 49 odst.5 zákona č.280/2009 Sb <.>,daňový
řád,v účinném znění.Žádáme Vás tedy o její zveřejnění po dobu zpřístupnění hromadného
předpisného seznamu k nahlédnutí (26.4.– 26.5.2021) a rovněž o zaslání informace o době,po
kterou byla vyvěšena,na adresu Finančního úřadu pro Jihomoravský kraj <.>
<br> Pro případné informování veřejnosti zasíláme v příloze informace k zpřístupnění hromadného
předpisného seznamu,aktualizované informace k splatnosti daně a informace k zasílání složenek
pro platby daně z nemovitých věcí <.>
<br> V případě Vašich dotazů k XXXX z nemovitých věcí se neváhejte obracet na pracovníky oddělení
majetkových daní Finančního úřadu pro Jihomoravský kraj:
<br> Bc.XXX XXXXXXXX,mail: eva.lukasova@fs.mfcr.cz,telefon: 542 192 142
Bc.XXXXXX XXXXXXX,mail: andrea.koscova@fs.mfcr.cz,telefon: 542 192 143
Ing.XXXXX...
Daň z nemovitosti vyhláška FÚ
Finanční úřad pro Jihomoravský kraj V Brně
náměstí Svobody 4 dne
602 00 BRNO-STŘED
Čj.: 1762984/21/3000-11460-705400
<br>
<br>
<br>
V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A
<br>
<br> Shora uvedený správce daně podle ustanovení § 50 odst.1 zákona
č.280/2009 Sb <.>,daňový řád,ve znění pozdějších předpisů,oznamuje,že
<br>
ode dne 26.04.2021 do dne 26.05.2021
<br> je na všech územních pracovištích Finančního úřadu pro Jihomoravský kraj
v úředních hodinách (případné mimořádné změny úředních hodin jsou
zveřejněny na internetových stránkách Finanční správy České republiky
http://www.financnisprava.cz)
<br> pondělí od 8:00 do 17:00 hodin
středa od 8:00 do 17:00 hodin
<br> po telefonické domluvě zpřístupněn k nahlédnutí
<br> hromadný předpisný seznam čj.1678944/21/3000-11460-705400 <,>
<br> jímž se uvedeným daňovým subjektům nepřihlášeným k platbě daně
z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO stanovuje za nemovité věci
nacházející se v obvodu územní působnosti shora uvedeného správce daně
<br>
DAŇ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ NA ROK 2021 <.>
<br>
Za den doručení hromadného předpisného seznamu se považuje třicátý
den po jeho zpřístupnění (§ 50 odst.2 daňového řádu),tj.ode dne,kdy
bylo možné se s ním poprvé seznámit <.>
<br> Seznam všech územních pracovišť finančních úřadů je uveden v příloze
č.1 pokynu Generálního finančního ředitelství č.GFŘ-D-41,o umístění
spisu nebo jeho příslušné části na finančních úřadech a na územních
pracovištích finančních úřadů,zveřejněném ve Finančním zpravodaji
č.7/2019 a na internetových stránkách Finanční správy České republiky
http://www.financnisprava.cz <.>
<br>
<br>
<br>
<br>
L.S.Ing.XXXXXX XXXXXXX
ředitel finančního úřadu
<br>
XXXX-XX-XXTXX:XX:XX+XXXX

Načteno

edesky.cz/d/4649616

Meta

Veřejná vyhláška   Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Kuřim      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz