« Najít podobné dokumenty

Město Kuřim - Zveřejnění seznamu nedostatečně identifikovaných vlastníků pozemků

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Kuřim.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Seznam UZSVM 2 2021
tabBrno_venkov
<br> Název
<br> okresu
<br> Název
<br> obce
<br> Název
<br> kú
<br> OPSUB -
<br> typ
<br> OPSU
<br> B - rč
<br> / IČ OPSUB - název
<br> OPSUB -
<br> adresa
<br> ID
<br> vlastnictví
<br> Podíl
<br> čitatel
<br> Podíl
<br> jmenov
<br> atel
<br> Parcel
<br> a -
<br> výměr
<br> Název
<br> druhu
<br> pozemku
<br> Název
<br> způsobu
<br> využití
<br> Parcela
<br> (formátován
<br> o)
<br> Číslo
<br> LV
<br> (parc
<br> stavba -
<br> název části
<br> obce
<br> Stavba -
<br> název
<br> způsob
<br> Stavba
<br> (formáto
<br> váno)
<br> Čísl
<br> o LV
<br> (bud
<br> Brno-
<br> venkov Kuřim Kuřim OFO XXXXXXX XXXXX
<br> Wildwood
<br> Dr.XXXX <,>
<br> South Lake 554961733 1 2 5024
<br> lesní
<br> pozemek
<br> Kuřim
<br> 677655,č <.>
<br> 2639/3 548
<br> Brno-
<br> venkov Kuřim Kuřim OFO XXXXX XXXXX
<br> Podhoří XXX <,>
<br> XXXXX Kuřim XXXXXXXXX 1 10 5681 orná půda
<br> Kuřim
<br> 677655,č <.>
<br> 2681/1 624
<br> Brno-
<br> venkov Kuřim Kuřim OFO XXXXXX XXXXXX
<br> Goyean st <.>
<br> XXXX <,>
<br> Windsor,555408733 1 10 38
<br> zastavěná
<br> plocha a
<br> nádvoří
<br> Kuřim
<br> 677655,č <.>
<br> 3477 946
<br> Brno-
<br> venkov Kuřim Kuřim OFO XXXXXX XXXXXX
<br> Goyean st <.>
<br> XXXX <,>
<br> Windsor,555408733 1 10 627 zahrada
<br> Kuřim
<br> 677655,č <.>
<br> 3478 946
<br> Brno-
<br> venkov Kuřim Kuřim OFO XXXXXX XXXXXX
<br> Goyean st <.>
<br> XXXX <,>
<br> Windsor,555408733 1 10 3980
<br> ovocný
<br> sad
<br> Kuřim
<br> 677655,č <.>
<br> 3479 946
<br> Brno-
<br> venkov Kuřim Kuřim OFO XXXXXX XXXXXX
<br> Goyean st <.>
<br> XXXX <,>
<br> Windsor,555408733 1 10 91
<br> lesní
<br> pozemek
<br> Kuřim
<br> 677655,č <.>
<br> 3456/1 946
<br> Brno-
<br> venkov Kuřim Kuřim OFO XXXXXXXX XXXXXXXX
<br> Královopolsk
<br> á XX,XXXXX
<br> Brno 555410733 2 3 1284 orná půda
<br> Kuřim
<br> 677655,č <.>
<br> 2918/22 948
<br> Brno-
<br> venkov Kuřim Kuřim OFO XXXXXX XXXXX
<br> XXXXX Malá
<br> Lhota XXXXXXXXX X X 1833 orná půda
<br> Kuřim
<br> 677655,č <.>
<br> 3014/22 957
<br> ...
Dopis UZSVM 2 2021
ÚŘAD PRO ZASTUPOVÁNÍ STÁTU VE VĚCECH MAJETKOVÝCH
RAŠÍNOVO NÁBŘEŽÍ 390/42,128 00 NOVÉ MĚSTO,PRAHA 2
ÚZEMNÍ PRACOVIŠTĚ BRNO
PŘÍKOP 11,60200 BRNO
ODBOR HOSPODAŘENÍ S MAJETKEM STÁTU
<br> 17090/B/2021-HMSO
<br> VÁŠ DOPIS ZN.:
<br> PŘIJATO DNE:
<br> NAŠE Č.J.: UZSVM/B/12498/2021-HMSO
<br> VYŘIZUJE: XXXXX XXXX
<br> ÚTVAR: XXXX
<br> TELEFON: +XXX XXX XXX 393
<br> E-MAIL: Petr.Chlan@uzsvm.cz
<br> DAT.SCHRÁNKA: rq6fs9a
<br> Město Kuřim
Jungmannova 968/75
66434 Kuřim
<br> DATUM: 9.4.2021
<br> Žádost o zveřejnění seznamu nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí
dle §§ 64–65 zákona č.256/2013 Sb <.>
<br> Vážení <,>
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (dále jen „ÚZSVM“) Vám v návaznosti
na ustanovení §§ 64 a 65 zákona č.256/2013 Sb.v příloze postupuje seznam nemovitostí
s nedostatečně určitě identifikovanými vlastníky aktualizovaný ČÚZK ke dni 1.2.2021 <.>
Žádáme Vás,abyste v rámci Vašich technických možností zveřejnili tento seznam na úřední desce
Vašeho úřadu společně s přiloženými informacemi a výzvou pro veřejnost <.>
Pokud se vlastník nemovité věci nepřihlásí ve lhůtě stanovené v ust.§ 1050 odst.2 zákona
č.89/2012 Sb <.>,občanský zákoník,tj.do 31.12.2023,má se za to,že ji opustil.Potom ve smyslu
ust.§ 1045 odst.2 tohoto zákona připadne opuštěná nemovitá věc do vlastnictví státu.Z tohoto
důvodu je nezbytné aktualizované seznamy zveřejňovat na úřední desce bez přerušení až do data
31.12.2023 <.>
Seznam nemovitostí,jichž se tato výzva týká,je též zveřejněn na webových stránkách Úřadu
pro zastupování státu ve věcech majetkových www.uzsvm.cz v sekci „Činnost UZSVM“,v části
„Nedostatečně identifikovaní vlastníci“ <.>
ÚZSVM dále bude v součinnosti s Vaším úřadem provádět šetření k dohledání vlastníků
uvedených nemovitostí <.>
Závěrem upozorňujeme,že ze strany ČÚZK se nejedná o definitivní přehled neznámých vlastníků <,>
jeho obdržené aktualizace Vám budeme průběžně poskytovat ke zveřejnění <.>
<br> Děkujeme za spolupráci
<br> Mgr.XXXXX XXX
ředitel o...

Načteno

edesky.cz/d/4649615

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Kuřim      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz