« Najít podobné dokumenty

Město Kuřim - Oznámení o konání revize údajů katastru nemovitostí

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Kuřim.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Oznámení o konání revize údajů katastru nemovitostí
Katastrální úřad pro Jihomoravský kraj,Katastrální pracoviště Brno-venkov
Úzká 6,656 77 Brno
<br> tel.: 542532211,<,> e-mail: kp.brnovenkov@cuzk.cz,ID XXX.schránky: dcXiebe
<br> Město Kuřim
Jungmannova XXX/XX
<br> 664 34 Kuřim
<br> Česká republika
<br> Číslo jednací: Vaše č.j./ze dne: Vyřizuje / linka: Dne:
<br> RO-14/2020-703 / XXXXXXX XXXXX XXX./ XXXXXXXXX XX.X.XXXX
<br> Oznámení o konání revize údajů katastru nemovitostí
<br> Katastrální úřad pro Jihomoravský kraj,Katastrální pracoviště Brno-venkov (dále
jen „katastrální úřad) Vám oznamuje,že v souladu s ustanovením § 35 odst.1 zákona
č.256/2013 Sb <.>,o katastru nemovitostí (katastrální zákon),ve znění pozdějších předpisů <,>
bude v katastrálním území Kuřim obce Kuřim provedena revize souladu údajů katastru
nemovitostí se skutečným stavem v terénu (dále jen „revize“).Revize potrvá v období od
3.12.2020 přibližně do 29.2.2024.Při revizi budou zjišťovány změny a ověřován dosavadní
stav předmětů katastru nemovitostí,jak to vyplývá z ustanovení § 43 vyhlášky č.357/2013
Sb <.>,o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška) <.>
Předmětem revize jsou hranice pozemků,obvody budov a vodních děl,druh pozemku
a způsob využití pozemku,typ stavby a způsob využití stavby,zápisy v záznamu pro další
řízení,hranice katastrálního území,zhušťovací body,podrobné polohové a výškové bodové
pole,další prvky polohopisu katastrální mapy a místní názvy a pomístní jména <.>
V souladu s § 38 odst.1 písm.a) a c) katastrálního zákona se na Vás obracíme s žádostí
o poskytnutí nezbytné součinnosti katastrálnímu úřadu v následujícím rozsahu:
V příloze k tomuto průvodnímu dopisu přikládáme oznámení pro vlastníky nemovitostí a jiné
oprávněné vymezující jejich povinnosti a součinnost při revizi údajů katastru,které vyplývají
z právních předpisů.Žádáme Vás o uveřejnění tohoto oznámení způsobem obvyklým ve Vaší
obci <.>
Dále Vás žádáme,abyste při revizi zajistili za obecní úřad spolupráci osoby znalé místních
poměrů,která bude oprávněna podávat ka...

Načteno

edesky.cz/d/4649603

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Kuřim      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz